Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №3, 2021

Повернутися до номеру

Хвороба сухого ока у студентів з міопією під час пандемії COVІD-19

Автори: Панченко M.В., Бездітко П.А.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На сьогодні актуальною проблемою є пандемія коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19) в усьому світі. Вжито заходів безпеки, зокрема використання масок, дистанційне навчання. Однак офтальмологи, як і населення в цілому, повинні знати, що маска для обличчя разом із тривалим використанням цифрових пристроїв призводить до збільшення кількості повідомлень про сухість очей у великої кількості пацієнтів. Мета дослідження: вивчити частоту виникнення хвороби сухого ока у студентів з міопією. Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 96 студентів медичного університету, які спостерігались у офтальмолога з діагнозом «міопія», обраних методом випадкової вибірки. Всім пацієнтам, крім стандартного офтальмологічного обстеження, проводилась оцінка стабільності прерогової слізної плівки (CП) за допомогою кератотопографії рогівок, та проба Норна (час розриву слізної плівки (ЧРСП)). Також використовувався стандартний опитувальник, призначений для оцінки вираженості симптомів хвороби сухого ока, «Індекс ураження очної поверхні» (Ocular Surface Disease Index). Результати. Під час проведення кератотопографії в 47 пацієнтів ЧРСП не був знижений. У середньому за часом стабільність концентричних кілець зберігалась тривалий час, 20,2 ± 3 с. Але у 49 пацієнтів спостерігались ознаки нестабільності СП за часом порівняно з 47 пацієнтами без порушення ЧРСП. У 47 пацієнтів без порушень при дослідженні на корнеотопографі даний показник при пробі Норна варіював від 25 до 18 с, тобто також не виходив за рамки вікової норми (у середньому 21,5 ± 3,5 с). У 3 пацієнтів з мінімальним показником ЧРСП за кератотопографією його значення за пробою Норна становило 9 с. У 36 пацієнтів з укороченням ЧРСП, відповідно до обох методів, відзначався слабкий ступінь сухого ока, у 10 — помірний, у 3 — виражений. Найбільш частими скаргами були: відчуття піску в очах, зоровий дискомфорт при роботі за комп’ютером і в вітряну погоду та при тривалому користуванні захисною маскою. Висновки. Серед студентів, які перебували на дистанційному навчанні, в 51,04 % випадків відзначається підтверджена об’єктивними методами хвороба сухого ока. Більш виражений ступінь сухого ока відзначається в користувачів контактних лінз, тому в обов’язковому порядку офтальмологам слід призначати їм зволожуючі краплі.

Background. Today, the urgent problem is coronavirus disease 2019 pandemic in the whole world. Safety measures such as the use of masks, distance learning have been implemented. However, ophthalmologists, as well as the general population, should know that a face mask together with prolonged use of digital devices leads to an increase in the number of dry eye cases in many patients. The purpose was to study the frequency of dry eye disease in students with myopia. Materials and methods. The study involved 96 medical students diagnosed with myopia taken by random sampling, who were examined by an ophthalmologist. Apart from the standard ophthalmologic examination, all patients underwent the evaluation of the stability of the precorneal tear film by means of corneal topography, and Norn test (tear break-up time (TBUT)). There was also used a standard questionnaire designed to assess the severity of dry eye disease symptoms (Ocular Surface Disease Index). Results. The corneal topography of the 47 patients did not demonstrate any reduction in TBUT. The average time of the concentric ring remained stable for 20.2 ± 3.0 seconds. But 49 individuals exhibited signs of tear film instability over time compared to 47 patients without TBUT impairment. In 47 people without impairments, corneal topography demonstrated that this indicator in Norn test varied from 25 to 18 seconds, i.e. was within the age norm (21.5 ± 3.5 seconds on average). In 3 patients with a minimum TBUT on keratotopography, its value during the Norn test was 9 seconds. In 36 patients with reduced TBUT according to both methods, there was a weak degree of dry eyes, in 10 — moderate, in 3 — severe. The most common complaints were a sandy, gritty sensation in the eyes, visual discomfort when working at a computer and in windy weather, and with prolonged use of a protective mask. Conclusions. Among students who were on distance learning, 51.04 % of individuals have objectively confirmed dry eye disease. People wearing contact lenses have a more pronounced degree of dry eye, so it is mandatory for ophthalmologists to prescribe lubricating eye drops.


Ключові слова

COVID-19; хвороба сухого ока; міопія; кератотопографія

coronavirus disease 2019; dry eye disease; myopia; corneal topography


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. World Health Organization [WHO] 2020. WHO Timeline — COVID-19. https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19. Accessed 20.04.20.
 2. Guan W., Ni Z., Hu Y. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N. Engl. J. Med. 2020.
 3. Dennis R.J., Miller R.E., Peterson R.D., Jackson W.G. Contact lens wear with the USAF protective integrated hood/mask chemical defense ensemble. Aviat. Space Environ. Med. 1992. № 63(7). Р. 565-71. [PubMed]
 4. Salinas R., Puig M., Fry C.L., Johnson D.A., Kheirkhah A. Floppy eyelid syndrome: a comprehensive review. Ocul. Surf. 2020. № 18. Р. 31-39. doi: 10.1016/j.jtos.2019.10.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Singh N.P., Walker R.J.E., Cowan F., Davidson A.C., Roberts D.N. Retrograde air escape via the nasolacrimal system. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2014. № 123(5). Р. 321-324. doi: 10.1177/0003489414525924. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Hong N., Yu W., Xia J., Shen Y., Yap M., Han W. Evaluation of ocular symptoms and tropism of SARS-CoV-2 in patients confirmed with COVID-19. Acta Ophthalmol. 2020. doi: 10.1111/aos.14445. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Wu P., Duan F., Luo C., Liu Q., Qu X., Liang L. et al. Characteristics of ocular findings of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Hubei Province, China. JAMA Ophthalmol. 2020. № 138. Р. 575-578. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2020.1291. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 8. Lazzarino A.I. Rapid response to: face masks for the public during the covid-19 crisis. BMJ. 2020. № 369. m1435. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435/rr-40. [PubMed]
 9. Sun C., Wang Y., Liu G., Liu Z. Role of the eye in transmitting human coronavirus: what we know and what we do not know. Front Public Health. 2020. № 8. Р. 155. doi: 10.3389/fpubh.2020.00155/full. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Olivia Li J.-P., Shun Chiu Lam D., Chen Y., Shu Wei Ting D. Novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): the importance of recognising possible early ocular manifestation and using protective eyewear. British Journal of Ophthalmology. 2020. № 104(3). https://bjo.bmj.com/. Accessed 14 May 2020. [PubMed]
 11. Saldanha I.J. еt al. Impact of the COVID-19 pandemic on eye strain and dry eye symptoms. The Ocular Surface. 2021. Vol. 22. P. 38-46.
 12. Лаврик Н.С., Пальоха О.М., Чміль Г.О. Дослідження впливу роботи за монітором комп’ютера на функціональний стан ока. Офтальмологический журнал. 2003. № 2. С. 64-67.
 13. Лаврик Н.С., Пальоха О.М., Чміль А.О. Зміни зволоження переднього відрізка очного яблука при роботі за моніторами комп’ютерів. Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2004. Вип. 13, кн. 4. С. 510-514.
 14. Пальоха О.М. Ефективність комплексу заходів для захисту органа зору при роботі за монітором комп’ютера. Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2006. Вип. 15, кн. 1. С. 707-713.
 15. Schiffman R.M., Christianson M.D., Jacobsen G., Hirsch J.D., Reis B.L. Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index. Archives of Ophthalmology. 2000. 118(5). 615-621.

Повернутися до номеру