Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України
Том 9, №3, 2021

Ефективність контактної корекції гіперметропії в дітей шкільного віку у віддалені терміни спостереження
Автори: Алеєва Н.М.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гемофтальм після оперативного лікування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Литвиненко С.С.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасний погляд на етіопатогенез вікової макулярної дегенерації та роль молекулярно-генетичних детермінант у ньому
Автори: Малачкова Н.В., Мохаммад Машхур Мохаммад Маса’дех, Осама Мохаммад Мітеб Аль-Джаррах, Людкевич Г.П., Сухань Д.С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові, генетично детерміновані, фактори ризику діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу: заключне повідомлення
Автори: Могілевський С.Ю. (1), Гудзь А.С. (2), Панченко Ю.О. (1), Бушуєва О.В. (2), Захаревич Г.Е. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хвороба сухого ока у студентів з міопією під час пандемії COVІD-19
Автори: Панченко M.В., Бездітко П.А.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Розрахунок параметрів тунельного розрізу при факоемульсифікації у хворих з раніше проведеною передньою радіальною кератотомією
Автори: Косуба С.І. (1), Петренко О.В. (1), Туманова О.В. (1), Войцехівський О.В. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Исторические аспекты офтальмопластики (одесская школа)
Автори: Якименко С.А. (1), Боброва Н.Ф. (1), Малецкий А.П. (1), Петренко О.В. (2)
(1) — ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса, Украина
(2) — Национальный университет здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця