Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Emergency medicine" Том 18, №1, 2022

Back to issue

Настанови 2021 року з коронарної реваскуляризації: звіт об’єднаного комітету Американського коледжу кардіологів/Американської асоціації серця щодо клінічних практичних рекомендацій (переклад окремих положень)

Список скорочень
 
ВМА — внутрішня мамарна артерія
ГКСбпST —  гострий коронарний синдром без підвищення ST
ГПН — гостре пошкодження нирок
ІМпST — інфаркт міокарда з підвищенням ST
ІПА — інфаркт-пов’язана артерія 
ІХС — ішемічна хвороба серця
КШ — коронарне шунтування 
ЛКА — ліва коронарна артерія
НОАК — невітамін-К-асоційований оральний антикоагулянт 
ПАТ — подвійна антиагрегантна терапія
ПНА — передня низхідна артерія 
ТІА — транзиторна ішемічна атака
ФВЛШ — фракція викиду лівого шлуночка 
ФП — фібриляція передсердь
ХХН — хронічна хвороба нирок
ШТ — шлуночкова тахікардія
 

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue