Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №2, 2022

Back to issue

Carbon monoxide poisoning. Causes, diagnosis, clinical manifestations and principles of treatment

Authors: Недашківський С.М. (1), Дзюба Д.О. (1), Калиш М.М. (2), Богомол А.Г. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Стаття присвячена причинам, які сприяють отруєнню чадним газом, основним симптомам, що притаманні отруєнню легкого, середнього та тяжкого ступеня. Розглянута патофізіологія отруєння, вплив карбоксигемоглобіну на різні органи й системи організму постраждалого. Висвітлюються профілактичні заходи, що сприяють запобіганню можливого отруєння. Наводяться принципи надання медичної допомоги постраждалим як на догоспітальному етапі, так і при лікуванні в умовах стаціонара.

The article considers the causes of carbon monoxide poisoning, the main symptoms of mild, moderate, and severe poisoning. The article describes the pathophysiology of poisoning, the effect of carboxyhemoglobin on various organs and systems of the victim’s body. Preventive measures to prevent possible poisoning are highlighted. The principles of providing medical care to victims both at the pre-hospital stage and during inpatient treatment are given.


Keywords

отруєння чадним газом; карбоксигемоглобін; монооксид вуглецю; гемічна гіпоксія; оксигенотерапія; гіпербаротерапія

carbon monoxide poisoning; carboxyhemoglobin; carbon monoxide; hemic hypoxia; oxygen therapy; hyperbarotherapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Власик Л.І., Проданчук М.Г., Недашківський С.М., Шейман Б.С. та ін. Протоколи надання медичної допомоги при гострих отруєннях (продовження, розділ «Антидотна терапія», 2-га частина). Современные проблемы токсикологии. 2009. № 3–4. С. 89-90.
  2. Лужников Е.А., Остапенко Ю.Н., Суходолова Г.Н. Первая неотложная помощь при острых отравлениях. М.: Бином, 2009. 144 с.
  3. Марков Ю.І., Недашківський С.М., Лоскутов О.А. Тлумачний словник з клінічної токсикології. 2018. 152 с.
  4. Маркова И.В., Афанасьев В.В., Цыбулькин Э.К., Неженцев М.В. Клиническая токсикология детей и подростков. СПб.: Интермедика, 1998–1999. Т. 1 и Т. 2.
  5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2019 № 1269 «Екстрена медична допомога: догоспітальний етап. Новий клінічний протокол». 
  6. Зозуля І.С., Іващенко О.В., Боброва В.І., Ганджа Т.І., Орел В.В. та ін. Невідкладні стани при гострих отруєннях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., лікарів-інтернів та лікарів-слухачів курсів післядиплом. освіти. К., 2008. 102 с.
  7. Цыбулькин Э.К. Несчастные случаи у детей (Первая врачебная помощь). Ростов н/Д: Феникс, 1999. 256 с.
  8. Mattiuzzi С., Lippi G. Hum. Exp. Toxicol. 2020 Apr. 39(4). 387-392.
  9. Haddad L.M. Carbon monoxide poisoning: to transfer or not to transfer (Letter). Ann. Emerg. Med. 1986. 15. 1375.
  10. RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. National Institute for Occupational Safety and Health. Cincinnati, OH (Internet Version). Edition expires 4/30/2001; provided by Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, CO.

Back to issue