Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №2, 2022

Back to issue

Perspectives of using modern systemic analgesics for the relief of acute postoperative pain in patients with traumatology profile

Authors: Шостак М.А., Крижевський В.В., Доморацький О.Е., Гладких В.Ю., Якубець О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Застосування схеми мультимодальної анальгезії на основі парацетамолу та НПЗП не завжди ефективно дозволяє контролювати біль. Регіонарні методики, безумовно, виглядають привабливими, особливо для пацієнтів травматологічного, ортопедичного профілю, але вони мають свої недоліки: висока вартість, складність технічного виконання, звикання до місцевих анестетиків. Застосування опіоїдів є класичним методом лікування післяопераційного болю з добре відомими позитивними та негативними ефектами. Таким чином, пошук альтернативних схем лікування післяопераційного болю є необхідним у сучасній анестезіології, інтенсивній терапії, травматології та хірургії тощо. Досить привабливим виглядає застосування анальгетика центральної дії нефопаму гідрохлориду у схемі мультимодального знеболювання. У статті розглянемо сучасні проблеми знеболювання травматологічних хворих та можливість застосування нефопаму гідрохлориду для менеджменту болю.

Using a multimodal analgesia scheme based on para­cetamol and non-steroidal anti-inflammatory drugs does not always allow us to effectively control the pain syndrome. Regional techniques of analgesia certainly look very attractive, especially for patients with orthopedic-traumatology profile, but they also have their drawbacks: cost, technical complexity, addiction to local anesthetics, etc. Using of opioids is a classic pain control scheme, with well-known positive and negative effects. Thus, the search for alternative schemes for postoperative pain management is necessary for modern anesthesiology, intensive care, surgery, traumato­logy. The use of the systemic analgesic nefopam hydrochloride in multimodal analgesia schemes looks quite attractive. The article discusses the current state of postoperative analgesia and the possibility of using nefopam hydrochloride for pain relief.


Keywords

мультимодальна анальгезія; нефопаму гідрохлорид; парацетамол; післяопераційне знеболювання

multimodal analgesia; nefopam hydrochloride; para­cetamol; postoperative analgesia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Du Manoir B., Aubrun F., Langlois M., Le Guern M.Е., Alquier C., Chauvin M., Fletcher D. Br. J. Anaesth. 2003 Dec. 91(6). 836-41.
  2. Merle J.С., Vandroux D., Odin I., Dupuis J.L., Bougault A., Mehaddi Y., Nathan N. Ann. Fr. Anesth. Reanim. 2005 Jan. 24(1). 13-8. doi: 10.1016/j.annfar.2004.11.008.
  3. Aveline C., Gautier J.F., Vautier P., Cognet F., Hetet H.L., Attali J.Y., Leconte V., Leborgne P., Bonnet F. Eur. J. Pain. 2009 Jul. 13(6). 613-9. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.08.003. Epub 2008 Sep 14.
  4. Remérand F., Le Tendre C., Rosset P., Peru R., Favard L., Pourrat X., Laffon M., Fusciardi J. Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2013 Apr. 99(2). 169-74. doi: 10.1016/j.otsr.2012.08.007. Epub 2012 Dec 21.
  5. Oh C.S., Jung E., Lee S.J., Kim S.H. Curr. Med. Res. Opin. 2015 Aug. 31(8). 1599-607. doi: 10.1185/03007995.2015.1058251. Epub 2015 Jul 9.
  6. Kapfer B., Alfonsi P., Guignard B., Sessler D.I., Chauvin M. Anesth. Analg. 2005 Jan. 100(1). 169-174.
  7. Eiamcharoenwit J., Chotisukarat H., Tainil K., Attanath N., Akavipat P. F1000Res. 2020 Jun 4. 9. 516.
  8. Remérand F., Le Tendre C., Rosset P., Peru R., Favard L., Pourrat X., Laffon M., Fusciardi J. Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique.  April 2013. 99. 2. 138-143.
  9. Kapfer B., Alfonsi P., Guignard B., Sessler D.І., Chauvin M. Anesth. Analg. 2005 Jan. 100(1). 169-174.
  10. Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU.

Back to issue