Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Українські вчені — головні інфекціоністи й епідеміологи центрального апарату медичної служби, фронтів (флотів), армій і військових округів уроки Другої світової війни

Автори: Бойчак М.П.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті розповідається про роль українських учених — головних інфекціоністів та епідеміологів центрального апарату медичної служби, фронтів (флотів), армій і військових округів у забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя військ у роки Другої світової війни.

The article considers the role of Ukrainian scientists — chief infectious disease specialists and epidemiologists of the central medical service, fronts (fleets), armies and military districts in ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the troops during the Second World War.


Ключові слова

головний інфекціоніст; головний епідеміолог; Друга світова війна

chief infectious disease specialist; chief epidemiologist; Second World War


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Угрюмов Б.Л. Записки фронтового лікаря. Київ, 1985. С. 149.
 2. Cмирнов Е.И. Война и военная медицина. 1939–1945 годы (мысли и воспоминания). Москва, 1976. С. 240.
 3. Васильєва В.Л. Л.В. Громашевський — живий образ. Пам’яті Л.В. Громашевського (до 110-річчя від дня народження). Київ, 1997. C. 122.
 4. Жданов В.М. Предисловие. В кн.: Громашевский Л.В. Избранные труды. Киев, 1987. Т. 1. С. 14. 
 5. Кнопов М.Ш. Главный инфекционист Красной Армии (к 100-летию со дня рождения И.Д. Ионина). Военно-медицинский журнал. 1995. № 1. C. 64-65.
 6. Беляков В.Д., Санжаров Б.Н. Научная и общественная деятельность И.И. Рогозина — видного эпидемиолога, микробиолога и организатора советского здравоохранения. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1981. № 3. С. 114.
 7. И.И. Рогозин (к 70-летию со дня рождения). Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1970. № 6. С. 138. 
 8. Рогозин Исаак Иосифович, 1900–1973. URL: www.jewmil.com/biografii/item/458-rogozin-isaak-iosifovich (дата обращения: 16.09.2022).
 9. Аронов Г. Пять институтов красного директора. На плечах гигантов: к 100-летию Киевского НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней (1896–1996). Киев, 1996. C. 104-115.
 10. Київський науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського: до 100-річчя заснування. Київ, 1996. C. 7. 
 11. Советские военные врачи: краткий биографический справочник. Ленинград, 1967. Ч. 1. А – Л. C. 18-19.
 12.  Кнопов М.Ш. Профессор А.Я. Алымов и отечественная эпидемиология (к 120-летию со дня рождения). Эпидемиология и инфекционные болезни. 2013. № 5. С. 56-57.
 13. Львов Д.К., Урываев Л.В. Виктор Михайлович Жданов — ученый, человек и гражданин 20 века. К 100-летию со дня рождения В.М. Жданова, 13 февраля 1914 г. — 14 июля 1987 г. Вопросы вирусологии. 2013. № S1. C. 5-14.
 14. Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліографічний довідник. За заг. ред. В.М. Лісового. Харків, 2010. C. 80-81.
 15. Інститут інфекційних хвороб: сторінки історії, сучасне. Л.Л. Громашевська та ін. Київ, 2006. C. 6.
 16. Шабловская Е.А. Эпидемиология — воин. Медицина в солдатской шинели. Киев, 1989. C. 182. 
 17. Яков Клементьевич Гиммельфарб. К 70-летию со дня рождения. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1966. № 12. С. 122.
 18. Профессора Одесского национального медицинского университета, 1900–2015: биографический словарь. Сост.: В.Н. Запорожан, В.И. Кресюн, Г.И. Хандрикова. Одесса, 2016. С. 67-68.
 19. Военные врачи — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: краткий биографический справочник. Под общ. ред. И.М. Чижа. Санкт-Петербург, 1996. Ч. 2. М — Я. C. 211.
 20. Зінчук О.М., Яворський І.Г. До історії клініки та кафедри інфекційних хвороб у Львові. Актуальная инфектология. 2016. № 3. С. 144. DOI: http://dx.doi.org/10.22141/2312-413x.3.12.2016.81730.
 21. Иван Лукьянович Богданов. К 60-летию со дня рождения. Врачебное дело. 1964. № 1. С. 155.
 22. Иван Лукьянович Богданов. Некролог. Врачебное дело. 1988. № 3. С. 123.
 23. Угрюмов Б.Л. О врачебном долге. Киев, 1987. С. 82-83.
 24. Шабловская Е.А. Эпидемиология — воин. Медицина в солдатской шинели. Киев, 1989. C. 184.
 25. Ракша-Слюсарева О.А. Мельник Марко Никифорович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2018. Т. 20. С. 118. 
 26. Военные врачи — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: краткий биографический справочник. Под общ. ред. И.М. Чижа. Санкт-Петербург, 1995. Ч. 1. А — Л. С. 98. 

Повернутися до номеру