Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Гіпоглікемічний синдром у медицині невідкладних станів (лекція)

Автори: Галушко О.А.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У лекції наведені дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування гіпоглікемії як одного з частих синдромів у медицині невідкладних станів. У роботі наведені основні причини виникнення гіпоглікемічного синдрому та особливості діагностики і надання невідкладної допомоги хворим з гіпоглікемією різного ступеня тяжкості у випадках як з наявним цукровим діабетом, так і без нього.

The lecture presents data on the etiology, pathoge­nesis, clinical picture, diagnosis and treatment of hypoglycemia as one of the frequent syndromes in emergency medicine. The paper presents the main causes of the hypoglycemic syndrome and features of diagnosis and emergency care for patients with hypoglycemia of varying degrees of severity in cases with and without diabetes.


Ключові слова

цукровий діабет; гіпоглікемія; невідкладна допомога; профілактика

diabetes; hypoglycemia; emergency care; prevention


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Мала енциклопедія ендокринолога. Основні нозології та синдроми. За ред. М.Д. Тронька, О.В. Большової, С.М. Ткача. Київ: Медкнига, 2022. 424 с.
 2. Kalra S., Bajwa S.J., Baruah M., Sehgal V. Hypoglycaemia in anesthesiology practice: Diagnostic, preventive, and management strategies. Saudi J. Anaesth. 2013 Oct. 7(4). 447-52. doi: 10.4103/1658-354X.121082. 
 3. Workgroup on Hypoglycemia, American Diabetes Association. Defining and reporting hypoglycemia in diabetes: a report from the American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Diabetes Care. 2005 May. 28(5). 1245-9. doi: 10.2337/diacare.28.5.1245. 
 4. Amiel S.A., Dixon T., Mann R., Jameson K. Hypoglycaemia in Type 2 diabetes. Diabet Med. 2008 Mar. 25(3). 245-54. doi: 10.1111/j.1464-5491.2007.02341.
 5. Шлапак І.П., Галушко О.А. Цукровий діабет: погляд з позиції лікаря-анестезіолога. Київ: Книга-плюс, 2010. 160 с.
 6. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes — 2022. Diabetes Care. 2022 January 1. 45 (Suppl. 1). S83-S96. https://doi.org/10.2337/dc22-S006.
 7. Mathew P., Thoppil D. Hypoglycemia. 2022 Jan 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 30521262.
 8. Уоткинс П.Дж. Сахарный диабет. Пер. с англ. Москва: БИНОМ, 2006. 134 с.
 9. Reyhanoglu G., Rehman A. Somogyi Phenomenon. 2021 May 9. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 31855369.
 10. Гаврилова А.Е., Смирнов В.В. Гипогликемический синдром: причины, диагностика. Медицина неотложных состояний. 2011. № 4(35). С. 98-107.
 11. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап. Новий клінічний протокол. Затверджено Наказом МОЗ України № 1269 від 05.06.2019 р. Доступ: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1269282-19#Text.
 12. Рыбицкий З. Интенсивное лечение взрослых пациентов. Под ред. Ю.С. Полушина, У.А. Фесенко, В.С. Фесенко. Люблин: Макмед, 2012. 644 с.
 13.  

Повернутися до номеру