Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Вплив супутнього цукрового діабету на результати лікування дорослих хворих із туберкульозом: перехресне дослідження

Автори: Elona Xhardo (1), Bledar Hysenbelli (2), Sofiela Telo (1), Ergin Cikopana (3)
(1) — University Hospital “Shefqet Ndroqi”, Tirana, Albania
(2) — Emergency Department, University Hospital “Mother Teresa”, Tirana, Albania
(3) — Regional Hospital, Korca, Albania

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Як цукровий діабет (ЦД), так і туберкульоз залишаються серйозними проблемами охорони здоров’я та одними з основних причин захворюваності й смертності в усьому світі. Відомо, що наявність ЦД на тлі туберкульозу ускладнює процес лікування і профілактики останнього. В усьому світі зареєстровано 10,4 млн випадків туберкульозу, з них 10 % пов’язані з ЦД. Люди з ЦД мають вищий (у 4–5 разів) ризик інфікування туберкульозом. Дані літератури свідчать про погані результати лікування туберкульозу на тлі ЦД. Мета: оцінити вплив цукрового діабету на результати лікування хворих із активним туберкульозом. Матеріали та методи. Перехресне дослідження було проведено в центрі третинної медичної допомоги в Тирані, Албанія. Проаналізовано медичні карти 140 пацієнтів, госпіталізованих протягом 2018–2019 років з діаг­нозом туберкульозу легень. Об’єктами дослідження були дорослі хворі на туберкульоз, які були госпіталізовані в клініку та проходили протитуберкульозне лікування. Дані дослідження були отримані методом інтерв’ю за допомогою структурованої анкети, що складається з соціально-демографічних та клінічних параметрів. Для визначення факторів ризику цукрового діабету проведено один змінний і багатофакторний логістичний регресійний аналіз із визначенням 95% довірчого інтервалу та p < 0,05. Результати. При обстеженні 140 пацієнтів було виявлено, що поширеність ЦД становить 9,3 % (n = 13) із середніми значеннями глюкози X = 145 мг/дл (мін. 120 — макс. 175 мг/дл), SD = 30. Не встановлено достовірної різниці між статтю, місцем проживання, стадією і локалізацією туберкульозу. Більший вік (p < 0,02), чоловіча стать (p = 0,04) і клінічні прояви, такі як тип туберкульозу (p = 0,82), інші захворювання легень (p = 0,154), не мають істотного зв’язку із супутньою патологією ЦД і туберкульозу. Висновки. Установлено значну поширеність цукрового діабету серед хворих на туберкульоз. Наявність цукрового діабету збільшує ризик зараження туберкульозом і має вагомий вплив на результати лікування останнього. Результати дослідження показують, що ефективність лікування хворих на туберкульоз і ЦД менша порівняно з особами з туберкульозом без цукрового діабету. Скринінг на туберкульоз та цукровий діабет разом із плануванням і впровадженням профілактичних та лікувальних стратегій дозволить своєчасно виявляти ускладнення й запобігати їм.

Background. Both diabetes mellitus (DM) and tuberculosis (TB) are major public health problems and among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. The TB-DM coexistence is known to complicate TB care, control and prevention. Globally, 10.4 million TB cases exists, of them 10 % are linked to DM. People with DM are at four to five times higher risk of getting infected with tuberculosis and evidence show poor TB treatment outcomes. This study purposed to evaluate the impact of diabetes mellitus on treatment outcomes in patients with active tuberculosis. Materials and methods. A cross-sectional study was conducted in a tertiary health care center in Tirana, Albania. We analyzed the medical records of 140 patients hospitalized during in 2018–2019 with a diagnosis of pulmonary tuberculosis. Study subjects were adult tuberculosis patients hospitalized in our hospital and undergoing antituberculosis treatment. Data from study subjects were obtained by interview method using semistructured questionnaire consisting of socio-demographic and clinical parameters. To determine DM risk factors, one variable and multivariable logistic regression analysis was done with 95% confidence interval and p-value < 0.05 considered significant. Results. Out of 140 patients, the prevalence of DM was found to be 9.3 % (n = 13) with average glucose values X = 145 mg/dl (min 120 — max 175 mg/dl), SD = 30. No significant diffe­rences were found between sex, residence, type and site of TB. Increasing age (p < 0.02), male sex (p = 0.04), and clinical manifestations like type of TB (p = 0.82), multilobe involvement (p = 0.243), other lung diseases (p = 0.154) are not significantly associated with DM-TB comorbidity. Conclusion. The prevalence of DM among TB patients in this study is high. The expanding burden of diabetes is increasing the risk of contracting tuberculosis and has a strong impact on TB treatment outcomes. The results of our study show that patients with TB-DM were at higher risk of treatment failure and mortality compared to those with TB without diabetes. Bidirectional screening for TB and DM along with planning and implementation of preventive and curative strategies will help early detection and prevent complications of comorbidity.


Ключові слова

цукровий діабет; туберкульоз; коморбідність; поширеність

diabetes mellitus; tuberculosis; burden; prevalence; outcomes


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. WHO. Global tuberculosis report. World Health Organization. 2019. Available from: https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.
 2. Lee S.H. Tuberculosis infection and latent tuberculosis. Tuberc. Respir. Dis. 2016. 79(4). 201-206. doi: 10.4046/trd.2016.79.4.201.
 3. Noubiap J.J., Nansseu J.R., Nyaga U.F., Nkeck J.R., Endomba F.T., Kaze A.D., Agbor V.N., Bigna J.J. Global prevalence of diabetes in active tuberculosis: a systematic review and meta-analysis of data from 2,3 million patients with tuberculosis. Lancet Glob. Health. 2019. 7(4). e448-e460. doi: 10.1016/S2214-109X(18)30487-X.
 4. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B., Stein C. et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2022. 183. 109119.doi: 10.1016/j.diabres.2021.109119.
 5. Harries A.D., Satyanarayana S., Kumar A.M., Nagaraja S.B., Isaakidis P., Malhotra S., Achanta S. et al. Epidemiology and interaction of diabetes mellitus and tuberculosis and challenges for care: a review. Public Health Action. 2013. 3 (Suppl. 1). S3-9. doi: 10.5588/pha.13.0024.
 6. Restrepo B.I. Diabetes and tuberculosis. Microbiol. Spectr. 2016. 4(6). doi: 10.1128/microbiolspec.TNMI7-0023-2016.
 7. Dooley K.E., Chaisson R.E. Tuberculosis and diabetes mellitus: convergence of two epidemics. Lancet Infect. Dis. 2009. 9(12). 737-746. doi: 10.1016/S1473-3099(09)70282-8.
 8. Dooley K.E., Tang T., Golub J.E., Dorman S.E., Cronin W. Impact of diabetes mellitus on treatment outcomes of patients with active tuberculosis. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2009. 80(4). 634-9.
 9. World Health Organization and International Union against Tuberculosis and Lung Diseases. Collaborative Framework for Care and Control of Tuberculosis and Diabetes. WHO/HTM/TB/2011.15. 2011.
 10. World Health Organization. The dual epidemic of TB and diabetes; 2016. Available from: https://www.who.int/tb/publications/diabetes_tb.pdf.
 11. McMurry H.S., Mendenhall E., Rajendrakumar A., Nambiar L., Satyanarayana S., Shivashankar R. Co-prevalence of type 2 diabetes mellitus and tuberculosis in low-income and middle-income countries: a systematic review. Diabetes Metab. Res. Rev. 2019. 35(1). e3066. doi: 10.1002/dmrr.3066.
 12. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P., Malanda B., Karuranga S., Unwin N., Colagiuri S. et al.; IDF Diabetes Atlas Committee. Diabetes Res. Clin. Pract. 2019. 157. 107843. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107843.
 13. Peposhi I., Tafa H., Bardhi D., Hafizi H. Clinical and epidemiological evaluation of tuberculosis in Albania during the period 2009–2018. South Eastern European Journal of Public Health. 2020. 14(1). doi: 10.4119/seejph-3631.
 14. World Health Organization. Definitions and Reporting Framework for Tuberculosis-2013 Revision. WHO/HTM/TB/2013.2. 2013.
 15. World Health Organization. Diabetes country profiles; 2016. Available from: http://origin.who.int/diabetes/country-profiles/eri_en.pdf.
 16. MOH. Annual Health Service Activity Report. Asmara, Eri–trea: Health Management Information System (HMIS). NHIS division; 2019.
 17. World Health Organization. Global Tuberculosis Report. Country Profile. WHO/HTM/TB/2071.23. Geneva, Switzerland; 2017.
 18. WHO. Report of a World Health Organization Expert Committee. Physical Status: The Use and Interpretation of Anthropometry. Technical Report Series No. 854. 1995.
 19. Colagiuri S. Definition and Classification of Diabetes and Prediabetes and Emerging Data on Phenotypes. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2021. 50(3). 319-336. doi: 10.1016/j.ecl.2021.06.004.
 20. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Me–dical Care in Diabetes-2022. Diabetes Care. 2022. 1. 45 (Suppl. 1). S17-S38. doi: 10.2337/dc22-S002.
 21. Fwoloshi S., Hachaambwa L.M., Chiyeñu K.O., Chirwa L., Hoffman T.W., Ngalamika O., Bailey S.L. Screening for Diabetes Mellitus among Tuberculosis Patients: Findings from a Study at a Tertiary Hospital in Lusaka, Zambia. Can. J. Infect. Dis. Med. Micro–biol. 2018. 2018. 3524926. doi: 10.1155/2018/3524926.
 22. Getachew A., Mekonnen S., Alemu S. High magnitude of dia–betes mellitus among active pulmonary tuberculosis patients in Ethiopia. Br. J. Med. Med. Res. 2014. 4(3). 862-872.
 23. Akkerman O.W., de Lange W.C.M., Schölvinck E.H. Prevalence and factors associated with diabetes mellitus among tuberculosis patients: a nationwide cohort. Eur. Respir. J. 2016. 48(1). 261-264. doi: 10.1183/13993003.00112-2016.
 24. Pizzol D., Gennaro F.D., Chhaganlal K.D. et al. Prevalence of diabetes mellitus in newly diagnosed pulmonary tuberculosis in Beira, Mozambique. Afr. Health Sci. 2017. 17(3). 773-779. doi:10.4314/ahs.v17i3.20.
 25. Jiménez-Corona M.E., Cruz-Hervert L.P., García-Gar–cía L. Association of diabetes and tuberculosis: impact on treatment and post-treatment outcomes. Thorax. 2013. 68(3). 214-220. doi: 10.1136/thoraxjnl-2012-202976.
 26. Alavi S.M., Khoshkhoy M.M. Pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus: co-existence of both diseases in patients admitted in a teaching hospital in the southwest of Iran. Caspian J. Intern. Med. 2012. 3(2). 421-424.
 27. Pande T., Huddart S. Prevalence of diabetes mellitus amongst hospitalized tuberculosis patients at an Indian tertiary care center: a descriptive analysis. PLoS One. 2018. 13(7). e0200838. doi: 10.1371/journal.pone.0200838.
 28. Arjan Bregu, Ervin Toçi, Llukan Rrumbullaku, Herion Muja, Enver Roshi, Genc Burazeri. Prevalence of Diabetes Mellitus in a Population-Based Sample of Adults in Tirana, Albania. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2014. 4(3). 852-861. doi: 10.9734/BJMMR/2014/5611.
 29. Harries A.D., Kumar A.M., Satyanarayana S., Lin Y., Zachariah R., Lönnroth K., Kapur A. Diabetes mellitus and tuberculosis: programmatic management issues. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2015. 19(8). 879-86. doi: 10.5588/ijtld.15.0069.
 30. Baghaei P., Marjani M., Javanmard P., Tabarsi P., Masjedi M.R. Diabetes mellitus and tuberculosis facts and controversies. J. Diabetes Metab. Disord. 2013. 12(58). doi: 10.1186/2251-6581-12-58.
 31. Yorke E., Atiase Y., Akpalu J., Sarfo-Kantanka O., Boima V., Dey I.D. The bidirectional relationship between tuberculosis and dia–betes. Tuberc. Res. Treat. 2017. 2017. doi: 10.1155/2017/1702578.
 32. Boillat-Blanco N., Ramaiya K.L., Mganga M., Minja L.T., Bovet P., Schindler C., Von Eckardstein A. et al. Transient Hyperglycemia in Patients With Tuberculosis in Tanzania: Implications for Diabetes Screening Algorithms. J. Infect. Dis. 2016. 213(7). 1163-72. doi: 10.1093/infdis/jiv568.
 33. Hoa N.B., Phuc P.D., Hien N.T. et al. Prevalence and associated factors of diabetes mellitus among tuberculosis patients in Hanoi, Vietnam. BMC Infect. Dis. 2018. 18(603). doi: 10.1186/s12879-018-3519-5.
 34. Febi A.R., Manu M.K., Mohapatra A.K., Praharaj S.K., Guddattu V. Psychological stress and health-related quality of life among tuberculosis patients: a prospective cohort study. ERJ Open Res. 2021. 7(3). 00251-2021. doi: 10.1183/23120541.00251-2021.

Повернутися до номеру