Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Інформація про заяву робочої групи щодо зміни назви нецукрового діабету: чому це актуально та має бути підтримано в Україні

Автори: Катеренчук В.І.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

«Діабет» — термін, який використовують для позначення широкого кола хвороб. Цукровий діабет об’єднує досить різні за патогенезом стани, але провідною ознакою для них є гіперглікемія та обумовлені нею ускладнення. У неендокринологів термін «діабет», який дослівно означає «протікання води як через сифон», переважно сприймається саме у контексті порушення вуглеводного обміну та потреби у цукрознижувальній терапії. Нецукровий діабет, симптомом якого також є поліурія, але який має зовсім інший патогенез та потребує іншого лікування, доволі часто сприймається неправильно саме через використання терміна «діабет». Неправильне сприйняття цього патологічного стану призводить до призначення неправильного, непотрібного лікування або, навпаки, до відміни замісної терапії, що може обумовити розвиток серйозних небажаних явищ, у тому числі невиправних. Саме тому актуальним є зміна назви нецукрового діабету з виключенням терміна «діабет» для усунення непорозумінь та задля безпеки хворих. У жовтні — листопаді 2022 року робоча група з перейменування нецукрового діабету синхронізовано оприлюднила у низці провідних медичних джерел заяву щодо доцільності зміни назви нецукрового діабету. Робоча група представників національних і міжнародних ендокринологічних і педіатричних ендокринологічних товариств тепер пропонує змінити назву «нецукровий діабет» на «дефіцит аргініну-вазопресину» (AVP-D) для центральної етіології та «резистентність до аргініну-вазопресину» (AVP-R) для нефрогенної етіології. У заяві міститься як інформація про історичний контекст, так і обґрунтування запропонованої зміни назви. Основною причиною зміни є питання безпеки пацієнтів, оскільки доволі часто виникає плутанина з цукровим діабетом, що призводить до призначення недоцільного обстеження, невиправданого лікування та може призводити до небажаних наслідків, у тому числі серйозних. Зміна назви нецукрового діабету є актуальною і для України, оскільки українською мовою назви двох різних хвороб є навіть більш подібними, ніж в англійській версії. Саме тому вважаємо за необхідне широко інформувати медичну громадськість України про ініціативу зі зміни назви та долучитися до її обговорення та підтримки.

Diabetes is a term used to denote a wide range of di­seases. Diabetes mellitus unites conditions quite different in pathogenesis, but the leading feature for them is hyperglycemia and the complications caused by it. Among non-endocrinologists, the term “diabetes”, which literally means the flow of water as if through a siphon, is mostly perceived precisely in the context of carbohydrate metabolism disorders and the need for hypoglycemic therapy. Diabetes insipidus the symptom of which is also polyuria, but which has a completely different pathogenesis and requires different treatment is quite often misunderstood precisely because of the use of the term “diabetes”. Incorrect perception of this pathological condition leads to the prescription of incorrect, unnecessary treatment or, on the contrary, to the cancellation of replacement therapy, which can lead to the development of se­rious adverse events, including irreversible ones. That is why it is urgent to change the name of diabetes insipidus with the exclusion of the term “diabetes” to eliminate misunderstandings and ensure the safety of patients. In October-November 2022, the working group for renaming diabetes insipidus synchronously published a statement in several leading medical sources on the feasibility of changing the name of diabetes insipidus. The working group of representatives of national and international endocrinology and pediatric endocrinology societies now proposes changing the name “diabetes insipidus” to “arginine vasopressin deficiency” for central etiology and “arginine vasopressin resistance” for nephrogenic etiology. The statement contains information about both the historical context and the rationale for the proposed name change. The main reason for the change is the issue of patient safety, as there is quite often confusion with diabetes mellitus, which leads to an inappropriate examination, unjustified treatment and can cause undesirable consequences, including serious ones. Chan­ging the name of diabetes insipidus is also relevant for Ukraine, since the names of two different diseases in the Ukrainian language are even more similar than in the English version. That is why we consider it necessary to widely inform the medical community of Ukraine about the name change initiative and join its discussion and support.


Ключові слова

перейменування; нецукровий діабет, аргінін-вазопресин

renaming; diabetes insipidus; arginine vasopressin


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Gemmill C.L. The Greek concept of diabetes. Bulletin of the New York Academy of Medicine. 1972. 48. 1033-1036. Аvailable at: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806843/.
 2. Prentice M. Time for change: renaming diabetes insipidus to improve patient safety. Clinical Endocrinology. 2018. 88. 625-626. https://doi. org/10.1111/cen.13578. 
 3. Arima H., Cheetham T., Christ-Crain M., Cooper D., Gurnell M., Drummond J.B., Levy M., et al., Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of The Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. Endocr. Connect. 2022 Oct 14. 11(11). e220378. doi: 10.1530/EC-22-0378. PMID: 36228658; PMCID: PMC9578068.
 4. Arima H., Cheetham T., Christ-Crain M., Cooper D.L., Drummond J.B., Gurnell M., Levy M., et al. Changing the name of diabetes insi–pidus: a position statement of the working group to consider renaming diabetes insipidus. Arch. Endocrinol. Metab. 2022 Nov 17. 66(6). 868-870. doi: 10.20945/2359-3997000000528. Epub 2022 Oct 11. PMID: 36219203.
 5. Arima H., Cheetham T., Christ-Crain M., Cooper D.L., Drummond J.B., Gurnell M., Levy M., et al. Changing the name of diabetes insipidus: a position statement of the working group to consider renaming diabetes insipidus. European Journal of Endocrinology. 2022. 187. P1–P3-22-0751. doi.org/10.1530/EJE-22-0751.
 6. Arima H., Cheetham T., Christ-Crain M., Cooper D.L., Drummond J.B., Gurnell M., Levy M., et al. Changing the Name of Diabetes Insipidus: A Position Statement of the Working Group to Consider Renaming Diabetes Insipidus. Horm. Res. Paediatr. 2022. doi: 10.1159/000527139.
 7. Arima H., Cheetham T., Christ-Crain M., Cooper D., Drummond J., Gurnell M., Levy M., et al., The Working Group for Rena–ming Diabetes Insipidus, Changing the Name of Diabetes Insipidus. A Position Statement of the Working Group for Renaming Diabetes Insipidus. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022. dgac547. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac547.
 8. Matteson E.L. All medical eponyms should be abandoned. Presse Medicale. 2008. 37. 250-251. https://doi.org/10.1016/j.lpm.2007.11.005.
 9. Venturini P.L., Capitanio G.L., Boccardo E., Ferraro R., Rossato P., De Cecco L. The amenorrhoea-galactorrhea syndrome: present diagnostic and therapeutic perspectives. Acta Europaea Fertilitatis. 1975. 6. 331-338. 
 10. Matteson E.L. Notes on the history of eponymic idiopathic vasculitis: the diseases of Henoch and Schonlein. Arthritis Care and Research. 2000. 13. 237-245. https://doi.org/10.1002/1529- 0131(200008)13:4<237::aid-anr8>3.0.co;2-j. 
 11. Lu D.W., Katz K.A. Declining use of the eponym ‘Reiter’s syndrome’ in the medical literature, 1998–2003. Journal of the American Academy of Dermatology. 2005. 53. 720-723. https://doi.org/10.1016/j. jaad.2005.06.048. 
 12. Woywodt A., Haubitz M., Haller H., Matteson E.L. Wegener’s granulomatosis. Lancet. 2006. 367. 1362-1366. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(06)68583-8.
 13. Lindholm J. Diabetes insipidus: historical aspects. Pitui–tary. 2004. 7. 33-38. https://doi.org/10.1023/b:pitu.0000044633.52516.e1. 
 14. Robertson G.L. Thirst and vasopressin function in normal and disordered states of water balance. Journal of Laboratory and Clinical Medicine. 1983. 101. 351-371. Аvailable at: https://www.translationalres.com/article/0022-2143(83) 90145-2/pdf.
 15. Atila C., Loughrey P.B., Garrahy A., Winzeler B., Refardt J., Gildroy P., Hamza M., et al. Central diabetes insipidus from a patients’ perspective: management, psychological co-morbidities, and re-naming of the condition. Lancet: Diabetes and Metabolism. 2022. https://doi.org/10.1016/S2213- 8587(22)00219-4.

Повернутися до номеру