Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Рівень вітаміну D у першому триместрі вагітності та його вплив на антропометричні показники новонародженого

Автори: Буднік Т.О., Бойчук А.В.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У світі відзначається зростання поширеності дефіциту вітаміну D. Вагітні жінки перебувають у групі ризику розвитку дефіциту вітаміну D. Статус вітаміну D справляє великий вплив як на перебіг вагітності, так і на розвиток плода. Дефіцит вітаміну D під час вагітності пов’язаний з певними несприятливими гестаційними результатами. Мета дослідження: оцінити вміст вітаміну D у сироватці крові вагітних упродовж першого триместру вагітності та його вплив на антропометричні показники новонародженого. Матеріали та методи. Проспективне дослідження проводилося серед 71 вагітної жінки віком від 19 до 42 років у першому триместрі вагітності в період з жовтня по квітень 2018–2020 років. Для уточнення соціально-демографічних характеристик, анамнестичних даних і харчового раціону проводили опитування вагітних жінок. Уміст вітаміну D у сироватці крові визначали імуноферментним методом. Новонародженим вимірювали антропометричні параметри — вагу, довжину тіла і визначали масо-ростовий коефіцієнт за відношенням ваги дитини до довжини тіла. Результати. Дефіцит вітаміну D спостерігався в 41 (57,7 %) вагітної, недостатність — у 7 (9,9 %), оптимальний рівень — у 23 (32,4 %) обстежених. У жінок з дефіцитом вітаміну D в анамнезі частіше було невиношування вагітності, викидні в них траплялися вірогідно частіше, ніж у жінок з оптимальним рівнем D (відношення шансів 9,06; 95% довірчий інтервал 1,11–73,86; р = 0,0396). Нами не встановлено впливу інших показників (вік, соціальний статус, індекс маси тіла жінок, кількість вагітностей) на рівень вітаміну D у вагітних. Не спостерігалося вірогідних відмінностей між показниками шкали Апгар і рівнем вітаміну D у вагітних. Висновки. Оптимальний рівень вітаміну D спостерігається лише в 32,4 % вагітних. Дефіцит чи недостатність встановлено в 67,6 % жінок у першому триместрі вагітності. Проведене дослідження не виявило впливу рівня вітаміну D вагітних жінок у першому триместрі на антропометричні показники новонародженого. З огляду на тенденцію до нижчих показників співвідношення масо-ростового коефіцієнту і гестаційного віку дитини в матерів з дефіцитом/недостатністю вітаміну D необхідні подальші дослідження.

Background. The prevalence of vitamin D deficiency appears to be increasing worldwide. Pregnant women are at risk of developing vitamin D deficiency. Vitamin D status has a great impact on both pregnancy and the fetus. Vitamin D deficiency during pregnancy has been associated with several adverse pregnancy outcomes. The purpose of the study was to evaluate serum vitamin D level during the first trimester of pregnancy and its effect on the neonatal anthropometric measures. Material and methods. A prospective study among 71 pregnant women aged 19 to 42 years in the first trimester was carried out between October 2018 to April 2020. A survey of pregnant women (socio-demographic characteristics, anamnestic data and diet) was conducted, and the maternal serum total vitamin D level was determined by enzyme immunoassay. Neonatal anthropometric parameters (weight, body length, weight/length ratio) were measured. Results. Vitamin D deficiency was observed in 41 (57.7 %) of pregnant women, insufficiency in 7 (9.9 %), and the optimal level in 23 (32.4 %) of examined women. Women with vitamin D deficiency were more likely to have a history of miscarriage than those with optimal D status (odds ratio 9.06, 95% confidence interval 1.11–73.86, Р = 0.0396). We have not found the influence of other factors (age, social status, body mass index, number of pregnancies) on the maternal vitamin D level. There were no significant differences between indicators of weight by age, body length of a child by age, and Apgar scores depending on the vitamin D levels of pregnant women. Conclusions. The study showed that the optimal vitamin D level is observed only in 32.4 % of cases, and its deficiency or insufficiency occurs in 67.6 % of pregnant women in the first trimester. The study did not reveal the correlation between maternal vitamin D level during the first trimester of pregnancy and neonatal anthropometric measures. Given the trend towards lower weight/length ratio to gestational age of the newborns from mothers with vitamin D deficiency, further studies are needed.


Ключові слова

вітамін D; вагітність; антропометричні показники новонародженого

vitamin D; pregnancy; neonatal anthropometric measures


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Charoenngam N., Holick M.F. Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease. Nutrients. 2020. 12(7). 2097. doi: 10.3390/nu12072097. PMID: 32679784; PMCID: PMC7400911.
 2. Zmijewski M.A. Vitamin D and Human Health. Int. J. Mol. Sci. 2019. 20(1). 145. doi: 10.3390/ijms20010145. PMID: 30609781; PMCID: PMC6337085.
 3. Sîrbe C., Rednic S., Grama A., Pop T.L. An Update on the Effects of Vitamin D on the Immune System and Autoimmune Disea–ses. Int. J. Mol. Sci. 2022. 23(17). 9784. doi: 10.3390/ijms23179784. PMID: 36077185; PMCID: PMC9456003.
 4. Grant W.B., Boucher B.J., Pludowski P., Wimalawansa S.J. The emerging evidence for non-skeletal health benefits of vitamin D supplementation in adults. Nat. Rev. Endocrinol. 2022. 18(5). 323. doi: 10.1038/s41574-022-00646-x. PMID: 35194178.
 5. Hajianfar H., Esmailzadeh A., Feizi A., Shahshahan Z., Azadbakht L. Association of Maternal Serum Vitamin D Level with Risk of Pregnancy-Related Complications and Neonatal Anthropometric Measures: A Prospective Observational Study. Int. J. Prev. Med. 2019. 10. 208. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_543_17. PMID: 31921400; PMCID: PMC6941301.
 6. Eggemoen Å.R., Jenum A.K., Mdala I., Knutsen K.V., Lagerløv P., Sletner L. Vitamin D levels during pregnancy and associations with birth weight and body composition of the newborn: a longitudinal multiethnic population-based study. Br. J. Nutr. 2017. 117(7). 985-993. doi: 10.1017/S000711451700068X. Epub 2017 May 4. PMID: 28468694.
 7. Woon F.C., Chin Y.S., Ismail I.H., Batterham M., Abdul La–tiff A.H., Gan W.Y., Appannah G., et al. Vitamin D deficiency during pregnancy and its associated factors among third trimester Malaysian pregnant women. PLoS One. 2019. 14(6). e0216439. doi: 10.1371/journal.pone.0216439. PMID: 31233513; PMCID: PMC6590777.
 8. Pérez-López F.R., Pilz S., Chedraui P. Vitamin D supplementation during pregnancy: an overview. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2020. 32(5). 316-321. doi: 10.1097/GCO.0000000000000641. PMID: 32487800.
 9. Gallo S., McDermid J.M., Al-Nimr R.I., Hakeem R., Moreschi J.M., Pari-Keener M., Stahnke B., et al. Vitamin D Supplementation during Pregnancy: An Evidence Analysis Center Systematic Review and Meta-Analysis. J. Acad. Nutr. Diet. 2020. 120(5). 898-924.e4. doi: 10.1016/j.jand.2019.07.002. Epub 2019 Oct 25. PMID: 31669079.
 10. Dovnik A., Mujezinović F. The Association of Vitamin D Levels with Common Pregnancy Complications. Nutrients. 2018. 10(7). 867. doi: 10.3390/nu10070867. PMID: 29976852; PMCID: PMC6073751.
 11. Chen B., Chen Y., Xu Y. Vitamin D deficiency in pregnant women: Influenced by multiple risk factors and increase the risks of spontaneous abortion and small-for-gestational age. Medicine (Baltimore). 2021. 100(41). e27505. doi: 10.1097/MD.0000000000027505. PMID: 34731133; PMCID: PMC8519205.
 12. Tammo Ö., Yıldız S. Vitamin D Deficiency and Its Clinical Results in Preeclamptic Mothers and Their Babies. Cureus. 2022. 14(3). e23519. doi: 10.7759/cureus.23519. PMID: 35494893; PMCID: PMC9038580.
 13. Lian R.H., Qi P.A., Yuan T., Yan P.J., Qiu W.W., Wei Y., Hu Y.G. et al. Systematic review and meta-analysis of vitamin D deficiency in different pregnancy on preterm birth: Deficiency in middle pregnancy might be at risk. Medicine (Baltimore). 2021. 100(24). e26303. doi: 10.1097/MD.0000000000026303. PMID: 34128867; PMCID: PMC8213249.
 14. Baki Yildirim S., Koşar Can Ö. An investigation of vitamin D deficiency in pregnant women and their infants in Giresun province located in the Black Sea region of Turkey. J. Obstet. Gynaecol. 2019 May. 39(4). 498-503. doi: 10.1080/01443615.2018.1539469. Epub 2019 Feb 16. PMID: 30773966.
 15. Bialy L., Fenton T., Shulhan-Kilroy J., Johnson D.W., McNeil D.A., Hartling L. Vitamin D supplementation to improve pregnancy and perinatal outcomes: an overview of 42 systematic reviews. BMJ Open. 2020. 10(1). e032626. doi: 10.1136/bmjopen-2019-032626. PMID: 31964667; PMCID: PMC7044866.
 16. Villar J., Cheikh Ismail L., Victora C.G., Ohuma E.O., Bertino E., Altman D.G., Lambert A., et al.; International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century (INTERGROWTH-21st). International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project. Lancet. 2014 Sep 6. 384(9946). 857-68. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60932-6. PMID: 25209487.
 17. Villar J., Puglia F.A., Fenton T.R., Cheikh Ismail L., Staines-Urias E., Giuliani F., Ohuma E.O. et al. Body composition at birth and its relationship with neonatal anthropometric ratios: the newborn body composition study of the INTERGROWTH-21st project. Pediatr. Res. 2017 Aug. 82(2). 305-316. doi: 10.1038/pr.2017.52. Epub 2017 May 31. PMID: 28445454; PMCID: PMC5605677.
 18. Maugeri A., Barchitta M., Blanco I., Agodi A. Effects of Vitamin D Supplementation During Pregnancy on Birth Size: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nut–rients. 2019 Feb 20. 11(2). 442. doi: 10.3390/nu11020442. PMID: 30791641; PMCID: PMC6412248.
 19. Fang K., He Y., Mu M., Liu K. Maternal vitamin D deficiency during pregnancy and low birth weight: a systematic review and meta-analysis. J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2021 Apr. 34(7). 1167-1173. doi: 10.1080/14767058.2019.1623780. Epub 2019 Jul 8. PMID: 31122092.
 20. Amberntsson A., Papadopoulou E., Winkvist A., Lissner L., Meltzer H.M., Brantsaeter A.L., Augustin H. Maternal vitamin D intake and BMI during pregnancy in relation to child’s growth and weight status from birth to 8 years: a large national cohort study. BMJ Open. 2021 Oct 1. 11(10). e048980. doi: 10.1136/bmjopen-2021-048980. PMID: 34598984; PMCID: PMC8488702.
 21. Adnan M., Wu S.Y., Khilfeh M., Davis V. Vitamin D status in very low birth weight infants and response to vitamin D intake during their NICU stays: a prospective cohort study. J. Perinatol. 2022 Feb. 42(2). 209-216. doi: 10.1038/s41372-021-01238-9. Epub 2021 Oct 21. PMID: 34675370; PMCID: PMC8528940.
 22. Płudowski P., Karczmarewicz E., Bayer M., Carter G., Chlebna-Sokół D., Czech-Kowalska J., Dębski R. et al. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe — recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol. Pol. 2013. 64(4). 319-27. doi: 10.5603/ep.2013.0012. PMID: 24002961.
 23. Lee C.L., Ng B.K., Wu L.L., Cheah F.C., Othman H., Ismail N.A.M. Vitamin D deficiency in pregnancy at term: risk factors and pregnancy outcomes. Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. 2017 May 26. 31(3). /j/hmbci.2017.31.issue-3/hmbci-2017-0005/hmbci-2017-0005.xml. doi: 10.1515/hmbci-2017-0005. PMID: 28593917.
 24. van der Pligt P., Willcox J., Szymlek-Gay E.A., Murray E., Worsley A., Daly R.M. Associations of Maternal Vitamin D Deficiency with Pregnancy and Neonatal Complications in Developing Countries: A Systematic Review. Nutrients. 2018 May 18. 10(5). 640. doi: 10.3390/nu10050640. PMID: 29783717; PMCID: PMC5986519.
 25. Бойчук А.В., Буднік Т.О. Вміст вітаміну D у вагітних і його вплив на перебіг і завершення вагітності. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022. 18(6). 324-330. https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.6.2022.1202.
 26. Pirdehghan A., Vakili M., Dehghan R., Zare F. High Preva–lence of Vitamin D Deficiency and Adverse Pregnancy Outcomes in Yazd, a Central Province of Iran. J. Reprod. Infertil. 2016 Jan-Mar. 17(1). 34-8. PMID: 26962481; PMCID: PMC4769853.
 27. Ates S., Sevket O., Ozcan P., Ozkal F., Kaya M.O., Dane B. Vitamin D status in the first-trimester: effects of Vitamin D deficiency on pregnancy outcomes. Afr. Health Sci. 2016 Mar. 16(1). 36-43. doi: 10.4314/ahs.v16i1.5. PMID: 27358611; PMCID: PMC4915398.
 28. Hossain N., Kanani F.H., Ramzan S., Kausar R., Ayaz S., Khanani R., Pal L. Obstetric and neonatal outcomes of maternal vitamin D supplementation: results of an open-label, randomized controlled trial of antenatal vitamin D supplementation in Pakistani women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014 Jul. 99(7). 2448-55. doi: 10.1210/jc.2013-3491. Epub 2014 Mar 19. PMID: 24646102.

Повернутися до номеру