Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D з метаболічними порушеннями

Автори: Цирюк О.І. (1), Цейслєр Ю.В. (1), Струбчевська К.Р. (3), Козик М.О. (3), Остапченко Д.І. (1), Короткий О.Г. (1), Тимошенко І.О. (2)
(1) — Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Лікарня Бомонт Роял Оук, Мічиган, США

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Останніми роками було доведено, що одним із факторів метаболічних порушень є гіповітаміноз D. Вважають, що дефіцит вітаміну D спричиняє підвищення інсулінорезистентності й зниження секреції інсуліну, унаслідок чого виникають цукровий діабет та ожиріння. З такими метаболічними порушеннями тісно пов’язана серцево-судинна патологія. Показано, що вітамін D демонструє складний багатоступеневий метаболізм і діє як гормон на багато позаскелетних мішеней. У поданому огляді проведено комплексний аналіз сучасної літератури в базах даних Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health, а також у базах даних державних наукових бібліотек України, Європейського Союзу, Великої Британії, США та інших країн з метою виявлення й аналізу наукових публікацій, у яких обговорювалися різноманітні біологічні ефекти вітаміну D і його застосування в комплексній терапії різноманітних патологічних станів. Крім відомої раніше ролі вітаміну D у метаболізмі кальцію і регуляції роботи опорно-рухового апарату, за останні роки було відкрито широкий спектр його плейотропних ефектів. Сучасні дослідження виявили зв’язок між низькими рівнями вітаміну D і розвитком нейрокогнітивної дисфункції, психічних і неврологічних порушень, безплідності, імунної реактивності й автоімунних порушень, різними видами раку, серцево-судинними патологіями. Окремо стоять дослідження, що показали зв’язок дефіциту вітаміну D з майже всіма аспектами метаболічного синдрому, а саме із цукровим діабетом 1-го і 2-го типів, глікемією, дисліпідемією, ожирінням, артеріальною гіпертензією та інсулінорезистентністю. Зроблено висновок, що дані сучасної літератури стосовно ефективності вітаміну D у лікуванні й профілактиці метаболічних порушень і структурно-функціональних змін печінки при цукровому діабеті й неалкогольній жировій хворобі доволі суперечливі: поряд із численним пулом публікацій про дієве застосування вітаміну D трапляються дослідження щодо непідтвердженої ефективності терапії і навіть токсичності при вказаних патологіях.

The relationship between vitamin D deficiency and the metabolic syndrome has recently been revealed. Vitamin D deficiency was hypothesized to cause increased insulin resistance and decreased insulin secretion, which can result in the development of diabetes mellitus and obesity. Cardiovascular diseases are also closely related to the metabolic syndrome. Vitamin D has been shown to have complex multistep metabolism and act as a hormone at many extraskeletal targets. In this literature review, a comprehensive analysis of publications from Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health databases, as well as scientific libraries of Ukraine, European Union, Great Britain, USA and other countries was performed. Our goal is to identify and analyze scientific publications discussing various biological effects of vitamin D and its use in the comprehensive treatment of various diseases. In addition to the previously known role of vitamin D in calcium metabolism and the musculoskeletal system functionality, a wide range of its pleiotropic effects has been discovered recently. Modern studies have shown a relationship between low levels of vitamin D and development of neurocognitive dysfunction, mental and neurological disorders, infertility, immune reactivity and autoimmune disorders, various types of cancer, and cardiovascular pathologies. More recent data also revealed a relationship of vitamin D deficiency with practically all aspects of metabolic syndrome, namely diabetes mellitus type 2 and type 1, hyperglycemia, dyslipidemia, obesity, hypertension, and insulin resistance. It was concluded that the data of the modern literature regarding the effectiveness of vitamin D in the treatment and prevention of metabolic disorders and structural and functional changes of the liver in diabetes and non-alcoholic fatty liver disease are quite contradictory: at the same level as the numerous publications on the effective use of vitamin D, there are studies with unconfirmed effectiveness of therapy and even its toxicity for the indicated pathologies.


Ключові слова

огляд; дефіцит вітаміну D; неалкогольна жирова хвороба печінки; цукровий діабет; інсулінорезистентність

review; vitamin D deficiency; non-alcoholic fatty liver disease; diabetes; insulin resistance


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Chawla R., Madhu S., Makkar B., Ghosh S., Saboo B., Kalra S. RSSDI-ESI clinical practice recommendations for the mana–gement of type 2 diabetes mellitus 2020. Indian J. Endocrinol. Metab. 2020. 24. 1. doi:10.4103/ijem.ijem_225_20.
 2. Meier T., Gräfe K., Senn F., Sur P., Stangl G.I., Dawczynski C., März W. et al. Cardiovascular mortality attributable to dietary risk factors in 51 countries in the WHO European Region from 1990 to 2016: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study. Eur. J. Epidemiol. 2019. 34. 37-55. doi:10.1007/s10654-018-0473-x.
 3. Nelson J.E., Roth C.L., Wilson L.A., Yates K.P., Aouizerat B., Morgan-Stevenson V., Whalen E. et al. Vitamin D deficiency is associated with increased risk of non-alcoholic steatohepatitis in adults with non-alcoholic fatty liver disease: Possible role for MAPK and NF-κB? Am. J. Gastroenterol. 2016. 111. 852-863. doi:10.1038/ajg.2016.51.
 4. Falalyeyeva T., Komisarenko I., Yanchyshyn A., Kovalchuk O., Lozko Y., Tsyryuk O., Fagoonee S., Kobyliak N. Vitamin D in the prevention and treatment of type-2 diabetes and associated disea–ses: a critical view during COVID-19 time. Minerva Biotechnol. Biomol. Res. 2021. 33. 65-75. doi: 10.23736/S2724-542X.21.02766-X.
 5. Pankiv V., Yuzvenko T., Pashkovska N., Pankiv I. The relationship between serum vitamin D concentrations and development of diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2022. 18(8). 432-435. https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.8.2022.1221.
 6. Hariri M., Zohdi S. Effect of Vitamin D on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review of Randomized Controlled Clinical Trials. Int. J. Prev. Med. 2019. 10. 14. doi:10.4103/ijpvm.ijpvm_499_17.
 7. Mazanova A., Shymanskyi I., Lisakovska O., Hajiyeva L., Komisarenko Y., Veliky M. Effects of Cholecalciferol on Key Components of Vitamin D-Endo/Para/Autocrine System in Experimental Type 1 Diabetes. Int. J. Endocrinol. 2018. 2018. 2494016. doi: 10.1155/2018/2494016.
 8. Holick M.F. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev. Endocr. Metab. Disord. 2017. 18(2). 153-165. doi: 10.1007/s11154-017-9424-1. PMID: 28516265. 
 9. Amrein K., Scherkl M., Hoffmann M., Neuwersch-Sommeregger S., Köstenberger M., Tmava Berisha A., Martucci G. et al. Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. Eur. J. Clin. Nutr. 2020. 74(11). 1498-1513. doi: 10.1038/s41430-020-0558-y. 
 10. Cashman K.D. Vitamin D. Deficiency: Defining, Prevalence, Causes, and Strategies of Addressing. Calcif. Tissue Int. 2020. 106(1). 14-29. doi: 10.1007/s00223-019-00559-4. 
 11. Pfotenhauer K.M., Shubrook J.H. Vitamin D Deficiency, Its Role in Health and Disease, and Current Supplementation Recommendations. J. Am. Osteopath. Assoc. 2017. 117(5). 301-305. doi: 10.7556/jaoa.2017.055. PMID: 28459478.
 12. Ross A.C., Manson J.E., Abrams S.A., Aloia J.F., Brannon P.M., Clinton S.K., Durazo-Arvizu R.A. et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2011 Jan. 96(1). 53-8. doi: 10.1210/jc.2010-2704. 
 13. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A., Gordon C.M., Hanley D.A., Heaney R.P., Murad M.H., Weaver C.M.; Endocrine Society. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol Metab. 2011. 96(7). 1911-30. doi: 10.1210/jc.2011-0385. 
 14. Roth D.E., Abrams S.A., Aloia J., Bergeron G., Bourassa M.W., Brown K.H., Calvo M.S. et al. Global prevalence and di–sease burden of vitamin D deficiency: a roadmap for action in low- and middle-income countries. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2018. 1430(1). 44-79. doi: 10.1111/nyas.13968. 
 15. Benedik E. Sources of vitamin D for humans. Int. J. Vitam. Nutr. Res. 2022. 92(2). 118-125. doi: 10.1024/0300-9831/a000733. Epub 2021 Oct 18. PMID: 34658250.
 16. Pérez-López F.R., Pilz S., Chedraui P. Vitamin D supplementation during pregnancy: an overview. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2020. 32(5). 316-321. doi: 10.1097/GCO.0000000000000641. PMID: 32487800. 
 17. Kumar J., Muntner P., Kaskel F.J., Hailpern S.M., Mela–med M.L. Prevalence and Associations of 25-Hydroxyvitamin D Deficiency in US Children: NHANES 2001–2004. Pediatrics. 2009. 124. e362–e370. doi: 10.1542/peds.2009-0051.
 18. Pludowski P., Holick M.F., Pilz S., Wagner C.L., Hollis B.W., Grant W.B. et al. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality — a review of recent evidence. Autoimmun. Rev. 2013. 12(10). 976-89. doi: 10.1016/j.autrev.2013.02.004. 
 19. Kupisz-Urbańska M., Płudowski P., Marcinowska-Sucho–wierska E. Vitamin D Deficiency in Older Patients-Problems of Sarcopenia, Drug Interactions, Management in Deficiency. Nutrients. 2021. 13(4). 1247. doi: 10.3390/nu13041247. 
 20. Abiri B., Vafa M. Vitamin D and Muscle Sarcopenia in Aging. Methods Mol. Biol. 2020. 2138. 29-47. doi: 10.1007/978-1-0716-0471-7_2. PMID: 32219739.
 21. Bonaldo P., Sandri M. Cellular and molecular mechanisms of muscle atrophy. Dis. Model. Mech. 2013. 6(1). 25-39. doi: 10.1242/dmm.010389. PMID: 23268536; PMCID: PMC3529336.
 22. Pusceddu I., Farrell C.J., Di Pierro A.M., Jani E., Herrmann W., Herrmann M. The role of telomeres and vitamin D in cellular aging and age-related diseases. Clin. Chem. Lab. Med. 2015. 53(11). 1661-78. doi: 10.1515/cclm-2014-1184. PMID: 25803084.
 23. Korotkyi O., Huet A., Dvorshchenko K., Kobyliak N., Falalyeyeva T., Ostapchenko L. Probiotic Composition and Chondroitin Sulfate Regulate TLR-2/4-Mediated NF-κB Inflammatory Pathway and Cartilage Metabolism in Experimental Osteoarthritis. Probiotics Antimicrob. Proteins. 2021. doi:10.1007/s12602-020-09735-7.
 24. Lips P., Cashman K.D., Lamberg-Allardt C., Bischoff-Ferrari H.A., Obermayer-Pietsch B., Bianchi M.L. et al. Current vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent vitamin D deficiency: a position statement of the European Calcified Tissue Society. Eur. J. Endocrinol. 2019. 180. 23-54. doi: 10.1530/EJE-18-0736.
 25. Koundourakis N.E., Avgoustinaki P.D., Malliaraki N., Margioris A.N. Muscular effects of vitamin D in young athletes and non-athletes and in the elderly. Hormones. 2017. 15. 471-488. doi: 10.14310/horm.2002.1705.
 26. Theiler-Schwetz V., Trummer C., Grübler M.R., Keppel M.H., Zittermann A., Tomaschitz A. et al. Effects of Vitamin D Supplementation on 24-Hour Blood Pressure in Patients with Low 25-Hydroxyvitamin D Levels: A Randomized Controlled Trial. Nut–rients. 2022. 14(7). 1360. doi: 10.3390/nu14071360. PMID: 35405973; PMCID: PMC9003372. 
 27. Le T.Y.L., Ogawa M., Kizana E., Gunton J.E., Chong J.J.H. Vitamin D Improves Cardiac Function After Myocardial Infarction Through Modulation of Resident Cardiac Progenitor Cells. Hear. Lung Circ. 2018. 27. 967-975. doi:10.1016/j.hlc.2018.01.006.
 28. Cosentino N., Campodonico J., Milazzo V., De Metrio M., Brambilla M., Camera M., Marenzi G. Vitamin D and Cardiovascular Disease: Current Evidence and Future Perspectives. Nutrients. 2021. 13(10). 3603. doi: 10.3390/nu13103603. PMID: 34684604; PMCID: PMC8541123.
 29. Abboud M. Vitamin D Supplementation and Blood Pressure in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2020. 12(4). 1163. doi: 10.3390/nu12041163. PMID: 32331233; PMCID: PMC7230389. 
 30. Jackson S.E., Llewellyn C.H., Smith L. The obesity epidemic — Nature via nurture: A narrative review of high-income countries. SAGE Open Med. 2020. 8. 2050312120918265. doi: 10.1177/2050312120918265. PMID: 32435480; PMCID: PMC7222649.
 31. Eslami M., Bahar A., Hemati M., Rasouli Nejad Z., Mehranfar F., Karami S., Kobyliak N.M., Yousefi B. Dietary pattern, colonic microbiota and immunometabolism interaction: new frontiers for diabetes mellitus and related disorders. Diabet. Med. 2021. 38. e1441. doi: 10.1111/dme.14415.
 32. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B. et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2022. 183. 109119. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109119. Epub 2021 Dec 6. PMID: 34879977. 
 33. Rasouli N., Brodsky I.G., Chatterjee R., Kim S.H., Pratley R.E., Staten M.A., Pittas A.G.; D2d Research Group. Effects of Vitamin D Supplementation on Insulin Sensitivity and Secretion in Prediabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2022. 107(1). 230-240. doi: 10.1210/clinem/dgab649. PMID: 34473295; PMCID: PMC8684490.
 34. Pankiv V. Features of prediabetes management in adolescents with excessive body weight and obesity. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2022. 18(8). 436-439. https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.8.2022.1222.
 35. Mirhosseini N., Vatanparast H., Mazidi M., Kimball S.M. Vitamin D supplementation, glycemic control, and insulin resistance in prediabetics: A meta-analysis. J. Endocr. Soc. 2018. 2. 687-709. doi:10.1210/JS.2017-00472.
 36. Manousaki D., Harroud A., Mitchell R.E., Ross S., Forgetta V., Timpson N.J. et al. Vitamin D levels and risk of type 1 diabetes: A Mendelian randomization study. PLoS Med. 2021. 18(2). e1003536. doi: 10.1371/journal.pmed.1003536. 
 37. Lips P., Eekhoff M., van Schoor N., Oosterwerff M., de Jongh R., Krul-Poel Y., Simsek S. Vitamin D and type 2 diabetes. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2017. 173. 280-285. doi:10.1016/j.jsbmb.2016.11.021.
 38. Pankiv V.I., Koval S.M., Pankiv I.V., Mysnychenko O.V. Vitamin D status in outpatients attending the center of endocrino–logy. Problems of Endocrine Pathology. 2021. 4(78). 50-56. Doi: 10.21856/j-PEP.2021.4.07.
 39. Rafiq S., Jeppesen P. Is Hypovitaminosis D Related to Incidence of Type 2 Diabetes and High Fasting Glucose Level in Healthy Subjects: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2018. 10. 59. doi: 10.3390/nu10010059.
 40. Hu Z., Chen J., Sun X., Wang L., Wang A. Efficacy of vitamin D supplementation on glycemic control in type 2 diabetes patients. Medicine (Baltimore). 2019. 98. e14970. doi:10.1097/MD.0000000000014970.
 41. Aludwan M., Kobyliak N., Abenavoli L., Kyriienko D., Fagoonee S., Pellicano R., Komisarenko I. Vitamin D3 deficiency is associated with more severe insulin resistance and metformin use in patients with type 2 diabetes. Minerva Endocrinol. 2020. 45. doi:10.23736/S0391-1977.20.03161-2.
 42. Ehrampoush E., Mirzay Razzaz J., Arjmand H., Ghaemi A., Raeisi Shahraki H., Ebrahim Babaei A. et al. The association of vitamin D levels and insulin resistance. Clin. Nutr. ESPEN. 2021. 42. 325-332. doi: 10.1016/j.clnesp.2021.01.012. 
 43. Karampela I., Sakelliou A., Vallianou N., Christodoulatos G.S., Magkos F., Dalamaga M. Vitamin D and Obesity: Current Evidence and Controversies. Curr. Obes. Rep. 2021. 10(2). 162-180. doi: 10.1007/s13679-021-00433-1. 
 44. Guo X.F., Wang C., Yang T., Li S., Li K.L., Li D. Vitamin D and non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Food Funct. 2020. 11(9). 7389-7399. doi: 10.1039/d0fo01095b. 
 45. Kobyliak N., Abenavoli L., Mykhalchyshyn G., Falalyeyeva T., Tsyryuk O., Kononenko L. et al. Probiotics and smectite absorbent gel formulation reduce liver stiffness, transaminase and cytokine levels in NAFLD associated with type 2 diabetes: A randomized clinical study. Clin. Diabetol. 2019. 8. doi: 10.5603/DK.2019.0016.
 46. Eliades M., Spyrou E., Agrawal N., Lazo M., Brancati F.L., Potter J.J. et al. Meta-analysis: Vitamin D and non-alcoholic fatty liver disease. Aliment. Pharmacol. Ther. 2013. 38. 246-254. doi:10.1111/apt.12377.
 47. Barchetta I., Carotti S., Labbadia G., Gentilucci U.V., Muda A.O., Angelico F. et al. Liver vitamin D receptor, CYP2R1, and CYP27A1 expression: Relationship with liver histology and vitamin D3 levels in patients with nonalcoholic steatohepatitis or hepatitis C virus. Hepatology. 2012. 56. 2180-2187. doi: 10.1002/hep.25930.
 48. Zhou Q.G., Hou F.F., Guo Z.J., Liang M., Wang G.B., Zhang X. 1,25-Dihydroxyvitamin D improved the free fatty-acid-induced insulin resistance in cultured C2C12 cells. Diabetes. Metab. Res. Rev. 2008. 24. 459-464. doi:10.1002/dmrr.873.
 49. Abramovitch S., Dahan-Bachar L., Sharvit E., Weisman Y., Tov A.B., Brazowski E., Reif S. Vitamin D inhibits proliferation and profibrotic marker expression in hepatic stellate cells and decreases thioacetamide-induced liver fibrosis in rats. Gut. 2011. 60. 1728-1737. doi: 10.1136/gut.2010.234666.
 50. Joka D., Wahl K., Moeller S., Schlue J., Vaske B., Bahr M.J. et al. Prospective biopsy-controlled evaluation of cell death biomarkers for prediction of liver fibrosis and nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology. 2012. 55. 455-464. doi: 10.1002/hep.24734.
 51. Lorvand Amiri H., Agah S., Tolouei Azar J., Hosseini S., Shidfar F., Mousavi S.N. Effect of daily calcitriol supplementation with and without calcium on disease regression in non-alcoholic fatty liver patients following an energy-restricted diet: Randomized, controlled, double-blind trial. Clin. Nutr. 2017. 36. 1490-1497. doi:10.1016/j.clnu.2016.09.020.
 52. Barchetta I., Angelico F., Ben M.D., Baroni M.G., Pozzilli P., Morini S., Cavallo M.G. Strong association between non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and low 25(OH) vitamin D levels in an adult population with normal serum liver enzymes. BMC Med. 2011. 9. doi: 10.1186/1741-7015-9-85.
 53. Zhang Z., Thorne J.L., Moore J.B. Vitamin D and nonalcoholic fatty liver disease. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2019. 22(6). 449-458. doi: 10.1097/MCO.0000000000000605. PMID: 31589177. 
 54. Wong T., Wong R.J., Gish R.G. Diagnostic and Treatment Implications of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterol. Hepatol. (NY). 2019. 15(2). 83-89. PMID: 31011302; PMCID: PMC6469262. 
 55. Sharifi N., Amani R., Hajiani E., Cheraghian B. Does vitamin D improve liver enzymes, oxidative stress, and inflammatory biomarkers in adults with non-alcoholic fatty liver disease? A randomized clinical trial. Endocrine. 2014. 47. 70-80. doi: 10.1007/s12020-014-0336-5.
 56. Nauck M.A., Wefers J., Meier J.J. Treatment of type 2 diabetes: challenges, hopes, and anticipated successes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021. 9(8). 525-544. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00113-3. Epub 2021 Jun 25. PMID: 34181914. 
 57. Pacifico L., Osborn J.F., Bonci E., Pierimarchi P., Chiesa C. Association between Vitamin D Levels and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Potential Confounding Variables. Mini-Reviews Med. Chem. 2018. 19. 310-332. doi: 10.2174/1389557518666181025153712.
 58. Lips P., Eekhoff M., van Schoor N., Oosterwerff M., de Jongh R., Krul-Poel Y., Simsek S. Vitamin D and type 2 diabetes. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2017. 173. 280-285. doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.11.021.
 59. Tkach S., Pankiv V., Pankiv I. Modern views on the metabolism and biological effects of vitamin D. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2022. 18(2). 109-117. https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.2.2022.1156.
 60. Fernandes A.L., Murai I.H., Reis B.Z., Sales L.P., Santos M.D., Pinto A.J. et al. Effect of a single high dose of vitamin D3 on cytokines, chemokines, and growth factor in patients with moderate to severe COVID-19. Am. J. Clin. Nutr. 2022. 115(3). 790-798. doi: 10.1093/ajcn/nqab426. PMID: 35020796; PMCID: PMC8807215.
 61. Barchetta I., Del Ben M., Angelico F., Di Martino M., Fraio–li A., La Torre G. et al. No effects of oral vitamin D supplementation on non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Med. 2016. 14. 92. doi: 10.1186/s12916-016-0638-y.
 62. Wang S., Cai B., Han X., Gao Y., Zhang X., Wang R., Zhang Y., Chen Q. Vitamin D supplementation for nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes mellitus: A protocol for a systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020. 99. e20148. doi:10.1097/MD.0000000000020148.
 63. Cimini F.A., Barchetta I., Carotti S., Bertoccini L., Baro–ni M.G., Vespasiani-Gentilucci U. et al. Relationship between adipose tissue dysfunction, vitamin D deficiency and the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. World J. Gastroenterol. 2017. 23(19). 3407-3417. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3407. PMID: 28596677; PMCID: PMC5442077.
 64. Seida J.C., Mitri J., Colmers I.N., Majumdar S.R., Davidson M.B., Edwards A.L. et al. Clinical review: Effect of vitamin D3 supplementation on improving glucose homeostasis and preventing diabetes: a systematic review and meta-analysis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014. 99(10). 3551-60. doi: 10.1210/jc.2014-2136.
 65. Galior K., Grebe S., Singh R. Development of Vitamin D Toxicity from Overcorrection of Vitamin D Deficiency: A Review of Case Reports. Nutrients. 2018. 10(8). 953. doi: 10.3390/nu10080953. PMID: 30042334; PMCID: PMC6115827.

Повернутися до номеру