Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Алгоритми титрації базального інсуліну у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2: чим простіше, тим краще (?)

Автори: Катеренчук В.І.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Базальний інсулін є першим і основним компонентом інсулінотерапії у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 (ЦД2). Виходячи з недоліків препаратів людського НПХ-інсуліну та переваг, які надають тривало діючі аналоги інсуліну, саме вони рекомендовані до пріоритетного застосування у пацієнтів з ЦД2. Провідним фактором успішності інсулінотерапії є титрування дози інсуліну з досягненням цільового діапазону глікемії. Дані клінічних досліджень та реальної клінічної практики свідчать, що більш прості алгоритми титрування дози забезпечують краще досягнення глікемічних цілей при меншому ризику гіпоглікемій. До того ж прості алгоритми корекції дози краще сприймаються пацієнтами і підвищують задоволеність від лікування. Провідні діабетологічні товариства ADA/EASD та AACE/ACE рекомендують до застосування саме прості варіанти титрування дози. Проведені останніми роками дослідження ефективності застосування алгоритму титрування дози інсуліну гларгін INSIGHT, який, на відміну від традиційних варіантів зміни дози 1–2 рази на тиждень, передбачає щоденну корекцію дози інсуліну гларгін на 1 ОД, довели його ефективність та безпечність. Переважна більшість пацієнтів віддають перевагу саме такому варіанту титрування дози. Цей же алгоритм титрування може бути застосований і для фіксованої комбінації гларгіну з ліксисенатидом, що також знайшло своє підтвердження у результатах клінічних досліджень. Загалом же спрощені варіанти корекції дози базального інсуліну продемонстрували свою ефективність і дозволяють збільшити відсоток пацієнтів, яким вдається досягнути глікемічної мети без збільшення ризику гіпоглікемій. За призначення базального інсуліну пацієнтові обов’язково потрібно визначати цільовий діапазон глікемії, довести до пацієнта алгоритм титрування, який є прийнятним для цього інсуліну та який він буде використовувати для досягнення глікемічної мети.

Basal insulin is the first and main component of insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Based on the shortcomings of human NPH insulin and the advantages provi­ded by long-acting basal insulin analogues, they are recommended for priority use in patients with T2DM. The leading factor in the success of insulin therapy is titration of its dose with the achievement of the target range of glycemia. Data from clinical trials and real clinical practice indicate that simpler dose titration algorithms ensure better achievement of glycemic goals with a lower risk of hypoglycemia. In addition, simple dose titration algorithms are better accepted by patients and increase satisfaction with treatment. The leading societies of diabetologists ADA/EASD and AACE/ACE re­commend the use of simple dose titration algorithms. Recent clinical trials on the effectiveness of the insulin glargine dose titration based on the INSIGHT algorithm, which, unlike the traditional options for changing the dose 1–2 times a week, involves a daily correction of the insulin glargine dose by 1 Unit, have proven its effectiveness and safety. Most patients prefer this type of insulin dose titration. The same titration algorithm can be used for a fixed combination of glargine with li­xisenatide, which was also confirmed by the results of clinical trials. In general, simplified options for correcting the basal insulin dose have demonstrated their effectiveness and allow increa­sing the percentage of patients who manage to achieve the glycemic goal without increasing the risk of hypoglycemia. When prescribing basal insulin, physician must determine the target range of glycemia, demonstrate the titration algorithm that is acceptable for each insulin and which a patient will use to achieve the glycemic goal.


Ключові слова

огляд; цукровий діабет типу 2; інсулінотерапія; базальний інсулін; алгоритм титрування дози; НПХ-інсулін; гларгін; деглюдек; детемір

review; type 2 diabetes mellitus; insulin therapy; basal insulin; dose titrations algorithm; NPH insulin; glargine; degludec; detemir


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2022 Abridged for Primary Care Providers. Clin Diabetes. 2022;40(1):10-38. doi: 10.2337/cd22-as01. PMID: 35221470; PMCID: PMC8865785. 
 2. Inzucchi S.E., Bergenstal R.M., Buse J.B., Diamant M., Ferrannini E., Nauck M., Peters A.L., et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care. 2015. 38(1). 140-9. doi: 10.2337/dc14-2441. 
 3. Garber A.J., Abrahamson M.J., Barzilay J.I., Blonde L., Bloomgarden Z.T., Bush M.A., Dagogo-Jack S., et al. Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm — 2018 executive summary. Endocr. Pract. 2018. 24(1). 91-120. Doi: 10.4158/cs-2017-0153.
 4. Nichols G.A., Kimes T.M., Harp J.B., Kou T.D., Brodovicz K.G. Glycemic response and attainment of A1C goals following newly initiated insulin therapy for type 2 diabetes. Diabetes Care. 2012 Mar. 35(3). 495-7. doi: 10.2337/dc11-1171. 
 5. Meneghini L.F. Early insulin treatment in type 2 diabetes: what are the pros? Diabetes Care. 2009 Nov. 32 Suppl 2(Suppl 2). S266-9. doi: 10.2337/dc09-S320.
 6. Turner R.C., Cull C.A., Frighi V., Holman R.R. Glycemic control with diet, sulfonylurea, metformin, or insulin in patients with type 2 diabetes mellitus: progressive requirement for multiple therapies (UKPDS 49). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. JAMA. 1999 Jun 2. 281(21). 2005-12. doi: 10.1001/jama.281.21.2005.
 7. Frid A., Hirsch L., Gaspar R., Hicks D., Kreugel G., Liersch J., Letondeur C., Sauvanet J.P., Tubiana-Rufi N., Strauss K.; Scientific Advisory Board for the Third Injection Technique Workshop. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab. 2010. 36 Suppl 2. S3-18. doi: 10.1016/S1262-3636(10)70002-1. 
 8. Silver B., Ramaiya K., Andrew S.B., Fredrick O., Bajaj S., Kalra S., Charlotte B.M., et al. EADSG Guidelines: Insulin Therapy in Diabetes. Diabetes Ther. 2018 Apr. 9(2). 449-492. doi: 10.1007/s13300-018-0384-6. Epub 2018 Mar 5. PMID: 29508275; PMCID: PMC6104264.
 9. Motilal S. Physician related barriers towards insulin therapy at primary care centres in Trinidad: a cross-sectional study. BMC Fam. Pract. 2020. 21. 197. https://doi.org/10.1186/s12875-020-01271-1.
 10. Madenidou A.V., Paschos P., Karagiannis T., Katsoula A., Athanasiadou E., Kitsios K., Bekiari E., et al. Comparative Benefits and Harms of Basal Insulin Analogues for Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ann. Intern. Med. 2018 Aug 7. 169(3). 165-174. doi: 10.7326/M18-0443. 
 11. Ritzel R., Roussel R., Bolli G.B., Vinet L., Brulle-Wohlhue–ter C., Glezer S., Yki-Järvinen H. Patient-level meta-analysis of the EDITION 1, 2 and 3 studies: glycaemic control and hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml versus glargine 100 U/ml in people with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2015 Sep. 17(9). 859-67. doi: 10.1111/dom.12485.
 12. Heller S., Mathieu C., Kapur R., Wolden M.L., Zinman B. A meta-analysis of rate ratios for nocturnal confirmed hypoglycaemia with insulin degludec vs. insulin glargine using different definitions for hypoglycaemia. Diabet. Med. 2016 Apr. 33(4). 478-87. doi: 10.1111/dme.13002. 
 13. Rosenstock J., Cheng A., Ritzel R., Bosnyak Z., Devisme C., Cali A.M.G., et al. More Similarities Than Differences Testing Insulin Glargine 300 Units/mL Versus Insulin Degludec 100 Units/mL in Insulin-Naive Type 2 Diabetes: The Randomized Head-to-Head BRIGHT Trial. Diabetes Care. 2018 Oct. 41(10). 2147-2154. doi: 10.2337/dc18-0559. 
 14. Marso S.P., McGuire D.K., Zinman B., Poulter N.R., Emer–son S.S., Pieber T.R., et al.; DEVOTE Study Group. Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N. Engl. J. Med. 2017 Aug 24. 377(8). 723-732. doi: 10.1056/NEJMoa1615692. 
 15. Simon A.C., Gude W.T., Holleman F., Hoekstra J.B., Peek N. Diabetes patients' experiences with the implementation of insulin therapy and their perceptions of computer-assisted self-management systems for insulin therapy. J. Med. Internet Res. 2014 Oct 23. 16(10). e235. doi: 10.2196/jmir.3198. 
 16. Leung E., Wongrakpanich S., Munshi M.N. Diabetes Management in the Elderly. Diabetes Spectr. 2018 Aug. 31(3). 245-253. doi: 10.2337/ds18-0033. 
 17. Seaquist E.R., Anderson J., Childs B., Cryer P., Dagogo-–Jack S., Fish L., et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care. 2013 May. 36(5). 1384-95. doi: 10.2337/dc12-2480. 
 18. Kennedy L., Herman W.H., Strange P., Harris A.; GOAL AIC Team. Impact of active versus usual algorithmic titration of basal insulin and point-of-care versus laboratory measurement of HbA1c on glycemic control in patients with type 2 diabetes: the Glycemic Optimization with Algorithms and Labs at Point of Care (GOAL A1C) trial. Diabetes Care. 2006 Jan. 29(1). 1-8. doi: 10.2337/diacare.29.01.06.dc05-1058.
 19. Davies M., Storms F., Shutler S., Bianchi-Biscay M., Gomis R.; ATLANTUS Study Group. Improvement of glycemic control in subjects with poorly controlled type 2 diabetes: comparison of two treatment algorithms using insulin glargine. Diabetes Care. 2005 Jun. 28(6). 1282-8. doi: 10.2337/diacare.28.6.1282. 
 20. Garg S.K., Admane K., Freemantle N., Odawara M., Pan C.Y., Misra A., et al. Patient-led versus physician-led titration of insulin glargine in patients with uncontrolled type 2 diabetes: a randomized multinational ATLAS study. Endocr. Pract. 2015 Feb. 21(2). 143-57. doi: 10.4158/EP14079.OR. 
 21. Meneghini L., Koenen C., Weng W., Selam J.L. The usage of a simplified self-titration dosing guideline (303 Algorithm) for insulin detemir in patients with type 2 diabetes — results of the randomized, controlled PREDICTIVE 303 study. Diabetes Obes. Metab. 2007 Nov. 9(6). 902-13. doi: 10.1111/j.1463-1326.2007.00804.x.
 22. Philis-Tsimikas A., Brod M., Niemeyer M., Ocampo Francisco A.M., Rothman J. Insulin degludec once-daily in type 2 diabetes: simple or step-wise titration (BEGIN: once simple use). Adv. Ther. 2013 Jun. 30(6). 607-22. doi: 10.1007/s12325-013-0036-1. 
 23. Riddle M.C., Bolli G.B., Home P.D., Bergenstal R.M., Ziemen M., Muehlen-Bartmer I., Wardecki M. et al. Efficacy and Safety of Flexible Versus Fixed Dosing Intervals of Insulin Glargine 300 U/mL in People with Type 2 Diabetes. Diabetes Technol. Ther. 2016 Apr. 18(4). 252-7. doi: 10.1089/dia.2015.0290. 
 24. Gerstein H.C., Yale J.F., Harris S.B., Issa M., Stewart J.A., Dempsey E. A randomized trial of adding insulin glargine vs. avoidance of insulin in people with Type 2 diabetes on either no oral glucose-lowe–ring agents or submaximal doses of metformin and/or sulphonylureas. The Canadian INSIGHT (Implementing New Strategies with Insulin Glargine for Hyperglycaemia Treatment) Study. Diabet Med. 2006 Jul. 23(7). 736-42. doi: 10.1111/j.1464-5491.2006.01881.x. 
 25. Yale J.F., Berard L., Groleau M., Javadi P., Stewart J., Harris S.B. TITRATION: A Randomized Study to Assess 2 Treatment Algorithms with New Insulin Glargine 300 units/ml. Can. J. Diabetes. 2017 Oct. 41(5). 478-484. doi: 10.1016/j.jcjd.2017.06.007. 
 26. Bae J.H., Ahn C.H., Yang Y.S., Moon S.J., Kwak S.H., Jung H.S., Park K.S., Cho Y.M. Efficacy and Safety of Self-Titration Algorithms of Insulin Glargine 300 units/mL in Individuals with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus (The Korean TITRATION Study): A Randomized Controlled Trial. Diabetes Metab. J. 2022 Jan. 46(1). 71-80. doi: 10.4093/dmj.2020.0274.
 27. Trief P.M., Cibula D., Rodriguez E., Akel B., Weinstock R.S. Incorrect Insulin Administration: A Problem That Warrants Attention. Clin Diabetes. 2016 Jan. 34(1). 25-33. doi: 10.2337/diaclin.34.1.25. 
 28. Kuritzky L., Reid T.S., Wysham C.H. Practical Guidance on Effective Basal Insulin Titration for Primary Care Providers. Clin. Diabetes. 2019 Oct. 37(4). 368-376. doi: 10.2337/cd18-0091. 
 29. Shaefer C., Reid T., Vlajnic A., Zhou R., DiGenio A. Fasting versus postprandial hyperglycemia as a treatment target to lower elevated hemoglobin A1C. Endocr. Pract. 2015 Dec. 21(12). 1323-32. doi: 10.4158/EP14498.OR. 
 30. Reid T., Gao L., Gill J., Stuhr A., Traylor L., Vlajnic A., Rhinehart A. How much is too much? Outcomes in patients using high-dose insulin glargine. Int. J. Clin. Pract. 2016 Jan. 70(1). 56-65. doi: 10.1111/ijcp.12747. 
 31. Umpierrez G.E., Skolnik N., Dex T., Traylor L., Chao J., Shaefer C. When basal insulin is not enough: A dose-response relationship between insulin glargine 100 units/ml and glycaemic control. Diabetes Obes. Metab. 2019 Jun. 21(6). 1305-1310. doi: 10.1111/dom.13653. 
 32. Yang W., Dong X., Li Q., Cheng Z., Yuan G., Liu M., et al.; LixiLan-O-AP trial investigators. Efficacy and safety benefits of iGlarLixi versus insulin glargine 100 U/ml or lixisenatide in Asian Pacific people with suboptimally controlled type 2 diabetes on oral agents: The LixiLan-O-AP randomized controlled trial. Diabetes Obes. Metab. 2022 Aug. 24(8). 1522-1533. doi: 10.1111/dom.14722.
 33. Yuan X., Guo X., Zhang J., Dong X., Lu Y., Pang W., et al.; LixiLan-L-CN investigators. Improved glycaemic control and weight benefit with iGlarLixi versus insulin glargine 100 U/mL in Chinese people with type 2 diabetes advancing their therapy from basal insulin plus oral antihyperglycaemic drugs: Results from the LixiLan-L-CN randomized controlled trial. Diabetes Obes. Metab. 2022 Nov. 24(11). 2182-2191. doi: 10.1111/dom.14803.
 34. Pankiv V. Efficacy of Liraglutide Application in Patients with Diabetes Mellitus Type 2 and Obesity in Real Clinical Practice. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2014. 62. 91-101. (in Ukrainian). https://doi.org/10.22141/2224-0721.6.62.2014.76942.
 35. Rosenstock J., Blonde L., Aroda V.R., Frias J., Souhami E., Ji C., Niemoeller E., Del Prato S. Switching to iGlarLixi versus continuation of a daily or weekly glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1 RA) in insufficiently controlled type 2 diabetes: A LixiLan-G trial subgroup analysis by HbA1c and GLP-1 RA use at screening. Diabetes Obes. Metab. 2021 Jun. 23(6). 1331-1341. doi: 10.1111/dom.14345.
 36. Hramiak I., Gerstein H.C., Leiter L.A., Yale J.F., Bajaj H.S., Stewart J., et al. Comparing a daily versus weekly titration algorithm in people with type 2 diabetes switching from basal insulin to iGlarLixi in the LixiLan ONE CAN randomized trial. Diabetes Obes. Metab. 2022 Oct. 24(10). 1998-2007. doi: 10.1111/dom.14787. 
 37. Kushnarova N., Zinych O., Korpachev V., Kovalchuk A., Prybyla O., Shyshkan-Shishova K. Decrease in the efficacy of glucagon-like peptide-1 receptor agonists: what is the reason? International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021. 17(8). 637-645. (in Ukrainian). https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.8.2021.246799.
 38. Lingvay I., Pérez Manghi F., García-Hernández P., et al; DUAL V Investigators. Effect of insulin glargine up-titration vs insulin degludec/liraglutide on glycated hemoglobin levels in patients with uncontrolled type 2 diabetes: the DUAL V randomized clinical trial. JAMA. 2016. 315(suppl 1). 898-907. doi: 10.1001/jama.2016.1252.

Повернутися до номеру