Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №1, 2023

Повернутися до номеру

Вивчення впливу атопічного дерматиту в дітей на якість життя сімей

Автори: O. Mozyrska
Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Атопічний дерматит — це хронічне рецидивуюче захворювання шкіри. Хоча атопічний дерматит зустрічається переважно в дітей, він сильно впливає на життя всієї родини. Мета: оцінити якість життя сім’ї дітей з атопічним дерматитом та вивчити кореляцію між тяжкістю атопічного дерматиту та якістю життя членів сім’ї за опитувальником Family Dermatology Life Quality Index (FDLQI). Мате­ріали та методи. У дослідження були включені 104 пацієнти з атопічним дерматитом віком від 6 місяців до 17 років (медіана 6 [3; 9] років) з алергологічного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2. Клінічні показники включали вік, стать, тривалість захворювання та тяжкість атопічного дерматиту. Останню оцінювали за індексом SCORAD. Для кореляційного аналізу показників FDLQI та SCORAD використовували індекс рангової кореляції Спірмена. P < 0,05 вважалося статистично значущим. Результати. За допомогою опитувальника FDLQI оцінено якість життя сімей 104 пацієнтів з атопічним дерматитом. Четверо батьків (3,8 %) повідомили про відсутність впливу захворювання на якість життя сім’ї, 65 (62,5 %) — про незначний вплив, 34 (32,7 %) — помірний, батьки 1 пацієнта (1,0 %) вказали на дуже великий ефект. Середня оцінка за опитувальником FDLQI становила 6,4 ± 2,8 бала. Спостерігалася кореляція між показником FDLQI та індексом тяжкості за SCORAD (Ro = 0,714, p < 0,01). У підгрупі дітей віком до 4 років виявлено сильний кореляційний зв’язок між параметрами FDLQI та SCORAD (Ro = 0,789, р < 0,01). Вік дітей та тривалість захворювання не були пов’язані з оцінкою якості життя (Ro = –0,011, p > 0,05 та Ro = 0,076, p > 0,05 відповідно). У підгрупі дітей віком 4–17 років також встановлено сильний позитивний кореляційний зв’язок показників FDLQI та SCORAD (Ro = 0,714, p < 0,01). Вік дітей та тривалість захворювання не були пов’язані з оцінкою якості життя (Ro = –0,011, p > 0,05 та Ro = –0,027, p > 0,05 відповідно), хоча в підгрупі дітей молодшого віку (4–7 років) відзначено тенденцію до більшого впливу хвороби на якість життя сім’ї. Висновок. У цьому дослідженні більшість батьків дітей з атопічним дерматитом повідомили про легкий або помірний вплив захворювання на якість їхнього життя. Показник FDLQI членів родини корелював із ступенем тяжкості атопічного дерматиту.

Background. Atopic dermatitis is a chronic, relapsing eczema. Although atopic dermatitis occurs mainly in children, it greatly affects the life of the whole family. The purpose was to assess the quality of life of the families of children with atopic dermatitis and to study the correlation between the severity of atopic dermatitis and the quality of life of family members according to the Family Dermatology Life Quality Index (FDLQI) questionnaire. Materials and methods. The study included 104 patients with atopic dermatitis aged 6 months to 17 years (median of 6 [3; 9] years) who were treated at the Allergy Department of the Kyiv City Children’s Clinical Hospital 2. Clinical parameters included age, sex of the patients, disease duration and severity of atopic dermatitis. The latter was assessed by the SCORing for Atopic Dermatitis (SCORAD) tool. Spearman’s rank correlation index was used for analysis of correlation between FDLQI and SCORAD indicators. Р < 0.05 was considered statistically significant. Results. The quality of life of the family of 104 children with atopic dermatitis was assessed using the FDLQI questionnaire. Four parents (3.8 %) reported no impact of the disease on the family’s quality of life, 65 (62.5 %) — a mild effect, 34 (32.7 %) — a moderate impact, parents of 1 patient (1.0 %) noted a very large effect. The average FDLQI was 6.4 ± 2.8. There was a correlation between the FDLQI and the SCORAD severity index (Ro = 0.714, p < 0.01). In the subgroup of children under 4 years of age, a strong correlation between the FDLQI and the SCORAD was found (Ro = 0.789, p < 0.01). Child’s age and disease duration were not associated with the quality of life score (Ro = –0.011, p > 0.05 and Ro = 0.076, p > 0.05, respectively). In the subgroup of children aged 4–17 years, a strong positive correlation of FDLQI and the SCORAD was also determined (Ro = 0.714, p < 0.01). The age of the children and the duration of the disease were not related to the quality of life score (Ro = –0.011, p > 0.05 and Ro = –0.027, p > 0.05, respectively), although in the subgroup of younger children (4–7 years) we noted a tendency towards a greater influence of the disease on the family’s quality of life. Conclusion. In this study, most parents of children with atopic dermatitis reported a mild to moderate impact of the disease on their quality of life. The FDLQI of family members correlated with the severity of atopic dermatitis.


Ключові слова

атопічний дерматит; якість життя; анкета; діти

atopic dermatitis; quality of life; questionnaire; children


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Волосовец А.П., Больбот Ю.К., Бекетова Г.В. та ін. Алергічний марш у дітей України. Медичні перспективи. 2021. XXVІ (4). 181-188. doi: 10.26641/2307-0404.2021.4.248227.
2. Волосовець О.П., Больбот Ю.К., Бекетова Г.В. та ін. Алергічні та неалергічні хвороби шкіри в дітей України: ретроспективне дослідження за останні 24 роки. Медичні перспективи. 2021. XXVI (3). 188-196. doi: 10.26641/2307-0404.2021.3.242319.
3. Kim D.H., Li K., Seo S.J., Jo S.J., Yim H.W. et al. Quality of life and disease severity are correlated in patients with atopic dermatitis. J. Korean Med. Sci. 2012. 27. 1327-1332.
4. Chernyshov P.V., Kaliuzhna L.D., Reznikova A.A., Basra M.K. Comparison of the impairment of family quality of life assessed by disease-specific and dermatology-specific instruments in children with atopic dermatitis. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2015 Jun. 29(6). 1221-4. doi: 10.1111/jdv.12600.
5. Gochnauer H., Valdes-Rodriguez R., Cardwell L., Anolik R.B. The Psychosocial Impact of Atopic Dermatitis. Adv. Exp. Med. Biol. 2017. 1027. 57-69. doi: 10.1007/978-3-319-64804-0_6.
6. Jang H.J., Hwang S., Ahn Y., Lim D.H., Sohn M., Kim J.H. Family quality of life among families of children with atopic dermatitis. Asia Pac. Allergy. 2016 Oct. 6(4). 213-219. doi: 10.5415/apallergy.2016.6.4.213.
7. Cheng C.M., Hsu J.W., Huang K.L., Bai Y.M., Su T.P. et al. Risk of developing major depressive disorder and anxiety disorders among adolescents and adults with atopic dermatitis: a nationwide longitudinal study. J. Affect. Disord. 2015. 178. 60-65.
8. Мозирська О.В. Клінічний досвід застосування дитячого опитувальника дерматологічного індексу якості життя (CDLQI) у дітей з атопічним дерматитом. Здоров’я дитини. 2022. 17(7). doi: 10.22141/2224-0551.17.7.2022.1538.
9. Choi J.E., Lee K.S., Park J.A., Hong S.J., Chang H.Y. et al. Relationship between parenting and mental health of mothers and behavioral problem of 24-month-old infant with atopic dermatitis. Korean J. Woman Psychol. 2015. 20. 1-23.
10. Mitchell A.E., Fraser J.A., Ramsbotham J., Morawska A., Yates P. Childhood atopic dermatitis: a cross-sectional study of relationships between child and parent factors, atopic dermatitis management, and disease severity. Int. J. Nurs. Stud. 2015. 52. 216-228.
11. Olsen J.R., Gallacher J., Finlay A.Y., Piguet V., Francis N.A. Quality of life impact of childhood skin conditions measured using the Children’s Dermatology Life Quality Index (CDLQI): a meta-analysis. Br. J. Dermatol. 2016. 174. 853-861.
12. Basra M.K., Sue-Ho R., Finlay A.Y. The Family Dermato–logy Life Quality Index: measuring the secondary impact of skin di–sease. Br. J. Dermatol. 2007 Mar. 156(3). 528-38. doi: 10.1111/j.1365-2133.2006.07617.x.
13. Chamlin S.L., Frieden I.J., Williams M.L., Chren M.M. Effects of atopic dermatitis on young American children and their families. Pediatrics. 2004. 114. 607e11.
14. Drucker A.M., Wang A.R., Li W.Q. et al. The burden of atopic dermatitis: summary of a report for the National Eczema Association. J. Invest. Dermatol. 2017. 137(1). 26-30. doi: 10.1016/j. jid.2016.07.012.
15. Moore K., David T.J., Murray C.S., Child F., Arkwright P.D. Effect of childhood eczema and asthma on parental sleep and well-being: a prospective comparative study. Br. J. Dermatol. 2006. 154. 514e8.
16. Campos A.L.B., Araújo F.M., Santos M.A.L.D., Santos A.A.S.D., Pires C.A.A. Impact of atopic dermatitis on the quality of life of pediatric patients and their guardians. Rev. Paul. Pediatr. 2017 Jan-Mar. 35(1). 5-10. doi: 10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00006.
17. Çömlek F.Ö., Toprak A., Nursoy M.A. Assessment of dermatological quality of life in patients with childhood atopic dermatitis and their families. Turk. Pediatr. Ars. 2020 Sep 23. 55(3). 270-276. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.63549.
18. Gieler U., Schoof S., Gieler T., Sibylle S., Schut C., Kupfer J. Atopic eczema and stress among single parents and families: an empirical study of 96 mothers. Acta Derm. Venereol. 2017. 97(1). 42-6. doi: 10.2340/00015555-2457.
19. Ražnatović Ðurović M., Janković J., Ćirković A., Sojević Timotijević Z., Rašić J. et al. Impact of atopic dermatitis on the quality of life of children and their families. Ital. J. Dermatol. Venerol. 2021 Feb. 156(1). 29-35. doi: 10.23736/S2784-8671.19.06447-2.
20. Djurović M.R., Janković J., Ćirković A., Spirić V.T., Maksimović N. et al. Quality of life in infants with atopic dermatitis and their families. Postepy Dermatol. Alergol. 2020 Feb. 37(1). 66-72. doi: 10.5114/ada.2020.93385.
21. Marciniak J., Reich A., Szepietowski J.C. Quality of Life of Pa–rents of Children with Atopic Dermatitis. Acta Derm. Venereol. 2017 Jun 9. 97(6). 711-714. doi: 10.2340/00015555-2633.
22. Siafaka V., Zioga A., Evrenoglou T., Mavridis D., Tsabouri S. Illness perceptions and quality of life in families with child with atopic dermatitis. Allergol. Immunopathol. (Madr.). 2020 Nov-Dec. 48(6). 603-611. doi: 10.1016/j.aller.2020.03.003.

Повернутися до номеру