Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Здоров`я дитини"

Про видання

Головний редактор
Абатуров Олександр Євгенович

завідувач кафедри педіатрії №1 і медичної генетики Дніпровського державного медичного універсітету, д. мед. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, спеціальність — педіатрія, вища кваліфікаційна категорія, Дніпро, Україна.

Заступники головного редактора:

Волосовець Олександр Петрович -  Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна.

Valenta Rudolf - Професор, головний імунопатологічний медичний університет Віденського центру патофізіології, інфекційної та імунологічної медицини, кафедра патофізіології і досліджень алергії, Австрія.

Юліш Євген Ісаакович – професор, Ізраіль.

Відповідальний секретар :

Борисова Тамара Петрівна - Доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії 3 та неонатології Дніпровського державного медичного універсітету, Дніпро, Україна.

Засновано: Липень 2006

Періодичність виходу: раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21341-11141ПР. Видано Міністерством юстиції України 09.06.2015 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166. Категорія А.

Передплатний індекс (Україна): 95264.

ISSN 2224-0551 (print)
ISSN 2307-1168 (online)


 

Издательский дом «Заславский»
и редакция журнала «Здоровье ребенка»

объявляют конкурс - ФОТО НА ОБЛОЖКУ!