Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №3, 2023

Повернутися до номеру

Лікар Юхим Павловський — відданий патріот України

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті йдеться про життєвий і професійний шлях лікаря, просвітянина Юхима Арсентійовича Павловського. Початок професійної діяльності — земський лікар в Олександрівському повіті. Працював у Катеринославі (Дніпропетровську), Запорізькій області (села Біленьке, Велика Білозерка). Висвітлено його медичне й громадське оточення. Подана інформація про неодноразові заслання (до Північно-Кавказького і Карагандинського краю) за українські «націоналістичні» погляди. Досліджена доля його нащадків: сина Степана (лікар) та онука Бориса (історик). Поданий матеріал сприятиме популяризації постаті українського земського лікаря-просвітянина.

The article represents the life and professional path of the doctor, enlightener Yukhym Arsentiiovych Pavlovskyi. He began his professional career as a zemstvo doctor in Oleksandrivskyi district. He worked in Katerynoslav (Dnipropetrovsk), Zaporizhzhia region (Bilenke, Velyka Bilozerka villages). The circle of his medical and social environment is considered. The information about the repeated exiles (to the North Caucasus and Karaganda regions) for Ukrainian “nationalist” views has been provided. The fate of his descendants was investigated: his son Stepan (physician) and grandson Borys (historian). The presented material will contribute to the popularization of the figure of the Ukrainian zemstvo doctor-enlightener.


Ключові слова

Юхим Арсентійович Павловський; земський лікар; просвітянин; Катеринослав; Запорізька область; село Сандета; Карагандинський край; заслання; нащадки

Yukhym Arsentiiovych Pavlovskyi; zemstvo doctor; enlightener; Katerynoslav; Zaporizhzhia region; Sandeta village; Karaganda region; exile; descendants


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905–1921). Біобібліографічний покажчик. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2002. С. 345-352.
  2. Чабан М. Хто виступав під псевдонімом Гордій Палецький у Катеринославському часописі «Дніпрові хвилі»? Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення сьомої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів, 2002. С. 621–625.
  3. Чабан М. Невтомний просвітянин. Літературне При–дніпров’я. 2002. Квітень. № 4(17). С. 30-34.

Повернутися до номеру