Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023

Повернутися до номеру

Психоемоційний стрес та його вплив на стан кишечника до та після артифіційного аборту

Автори: Подольський Вл.В. (1), Подольський В.В. (1), Медведовська Н.В. (2), Боцюк У.І. (1), Стовбан І.В. (3)
(1) ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Україна
(2) Науково-координаційне управління апарату президії НАМН України, м. Київ, Україна
(3) Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У цьому дослідженні вивчається психоемоційний стрес і пов’язані з ним кишкові симптоми у жінок фертильного віку, які перенесли артифіційний аборт, з використанням бального опитувальника для оцінки рівня стресу та переглянутої версії опитувальника для медичних працівників для оцінки кишкових симптомів. Вибірка складалася з 400 учасниць, рівень стресу яких класифікувався як низький (0–30 балів), середній (31–70 балів) або високий (71+ бал) відповідно до шкали сприйняття стресу Л. Рідера (PSS). Крім того, сприйняття безпорадності та сприйняття самоефективності оцінювалися за допомогою негативних та позитивних пунктів PSS відповідно. Результати показали, що більшість (65,5 %) жінок переживали високий рівень стресу, а 27,5 % — середній рівень стресу перед абортом. Примітно, що рівень стресу до аборту був загалом вищим, ніж після аборту. Водночас частота симптомів з боку кишечника зменшилася після аборту. Було встановлено значний зв’язок між кишковими симптомами до аборту і вищими показниками PSS після аборту, а також збільшенням показників у підгрупі «Сприйняття безпорадності» (p = 0,051, R2 = 0,156; p = 0,029, R2 = 0,138 відповідно). Крім того, вищі бали за шкалою сприйняття безпорадності були пов’язані з посиленням кишкових симптомів до аборту (p = 0,043, R2 = 0,341). Дослідження, однак, не виявило значущого зв’язку між кишковими симптомами та підгрупою «Сприйняття самоефективності». Ці результати свідчать про зв’язок між психологічними факторами до аборту (нижча самооцінка та вищий рівень стресу) і частотою виникнення кишкових симптомів, таким чином проливаючи світло на перетин психологічного та фізичного благополуччя в контексті репродуктивного здоров’я. Для вивчення цих механізмів та розробки ефективних стратегій підтримки необхідні подальші дослідження.

This study explores the psycho-emotional stress and related intestinal symptoms among women of fertile age who underwent an artificial abortion, utilizing a well-defined point-based questionnaire for stress levels and the revised version of the questionnaire for healthcare professionals to evaluate intestinal symptoms. The cohort consisted of 400 participants, with stress levels categorized as low (0–30 points), medium (31–70 points), or high (71+ points) according to the Perceived Stress Scale-10 (PSS). Further, perceived helplessness and perceived self-efficacy were evaluated via negative and positive PSS items, respectively. Findings indicated that most (65.5 %) women experienced high, and 27.5 % — medium stress before an abortion. Notably, pre-abortion stress levels were generally higher compared to those after an abortion. Concurrently, the frequency of bowel symptoms declined after an abortion. A significant relationship was found between pre-abortion bowel symptoms and higher post-abortion PSS scores, and an increase in the perceived helplessness subgroup (p = 0.051, R2 = 0.156; p = 0.029, R2 = 0.138, respectively). Furthermore, higher perceived helplessness scores were linked with increased pre-abortion intestinal symptoms (p = 0.043, R2 = 0.341). The study, however, found no significant correlations between bowel symptoms and the perceived self-efficacy subgroup. These results suggest an association between pre-abortion psychological factors (lower self-efficacy and higher stress levels) and the incidence of intestinal symptoms, thus shedding light on the intersection of psychological and physical well-being in reproductive health contexts. Further research is needed to explore these mechanisms and develop effective support strategies.


Ключові слова

репродуктивне здоров’я; стан кишечника; стрес; артифіційний аборт

reproductive health; intestinal state; stress; artificial abortion


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Подольський Вл.В., Подольський В.В., Бугро В.В. Клінічна та ультразвукова характеристика стану здоров’я жінок фертильного віку, які палять і мають метаболічний синдром. Репродуктивная эндокринология. 2022. № 4 (66). С. 72-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/repe_2022_4_12/ 
 2. Медико-соціальні чинники можливості поширення коронавірусної інфекції серед жінок фертильного віку / В.В. Подольський та ін. Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 5 (61). С. 8-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/repe_2021_5_3.
 3. Подольський Вл.В., Подольський В.В. Сучасні підходи до лікування мастопатій та корекції гіперестрогенних станів у жінок фертильного віку. Репродуктивне здоров’я жінки. 2021. № 3 (48). С. 65-70. doi: https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2021.234247.
 4. Подольський Вл.В., Подольський В.В. Перинатальні та акушерські наслідки перенесених хронічних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Здоров’я України. 2018, грудень. № 4. С. 30-32. URL: https://health-ua.com/multimedia/3/9/2/3/1/1549541325.pdf.
 5. Медико-соціальні чинники можливості поширення корона-вірусної інфекції серед жінок фертильного віку / В.В. Подольський та ін. Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 5 (61). С. 8-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/repe_2021_5_3; Характеристика епігенетичних факторів COVID-19 жінок фертильного віку, мешканок Харківської області, що перенесли коронавірусне інфікування / В.В. Подольський та ін. Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2023. Vol. 2(94). P. 65-69; doi: 10.15574/PP.2023.94.65.
 6. Konturek P.C., Brzozowski T., Konturek S.J. Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options. J. Physiol. Pharmacol. 2011. Vol. 62(6). P. 591-9.
 7. Acceptance and Commitment Therapy Reduces Psychological Stress in Patients With Inflammatory Bowel Diseases / B. Wynne et al. Gastroenterology. 2019. Vol. 156(4). P. 935-945.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2018.11.030. Epub 2018 Nov 16.
 8. Dąbek-Drobny A., Mach T., Zwolińska-Wcisło M. Effect of selected personality traits and stress on symptoms of irritable bowel syndrome. Folia Med Cracov. 2020 Sep 28. Vol. 60(2). P. 29-41. doi: 10.24425/fmc.2020.135011.
 9. Novel Perceived Stress and Life Events Precede Flares of Inflammatory Bowel Disease: A Prospective 12-Month Follow-Up Study / D.S.J. Wintjens et al. J Crohns Colitis. 2019 Mar 30. Vol. 13(4). P. 410-416. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy177.
 10. Chang L. The role of stress on physiologic responses and clini–cal symptoms in irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 2011 Mar. Vol. 140(3). P. 761-5. doi: 10.1053/j.gastro.2011.01.032. Epub 2011 Jan 19.
 11. The Relationship Among Perceived Stress, Symptoms, and Inflammation in Persons With Inflammatory Bowel Disease / L.E. Targownik et al. Am J Gastroenterol. 2015 Jul. Vol. 110(7). P. 1001-12; quiz 1013. doi: 10.1038/ajg.2015.147.
 12. Lee E.Y., Mun M.S., Lee S.H., Cho H.S. Perceived stress and gastrointestinal symptoms in nursing students in Korea: A cross-sectional survey. BMC Nurs. 2011. Vol. 8. P. 10:22. doi: 10.1186/1472-6955-10-22.
 13. Impact of COVID-19 lockdown on symptoms in patients with functional gastrointestinal disorders: Relationship with anxiety and perceived stress / G. Oliviero et al. Neurogastroenterol Motil. 2021. Vol. 33(5). P. e14092. doi: 10.1111/nmo.14092. Epub 2021 Feb 7.
 14. Meditation and Yoga for Irritable Bowel Syndrome: A Randomi–zed Clinical Trial / A. D’Silva et al. Am J Gastroenterol. 2023. Vol. 118(2). P. 329-337. doi: 10.14309/ajg.0000000000002052. Epub 2022 Oct 11.
 15. The microbiota-gut-brain axis and perceived stress in the perinatal period / E.S. Long et al. Arch Womens Ment Health. 2023 Apr. Vol. 26(2). P. 227-234. doi: 10.1007/s00737-023-01300-9. Epub 2023 Mar 10.
 16. Perceived Stress in Patients with Common Gastrointestinal Disorders: Associations with Quality of Life, Symptoms and Disease Management / J.S. Edman et al. Explore (NY). 2017 Mar-Apr. Vol. 13(2). P. 124-128. doi: 10.1016/j.explore.2016.12.005.
 17. Depression, anxiety, and stress among inflammatory bowel di–sease patients during COVID-19: A UK cohort study / R.P. Luber et al. JGH Open. 2022 Jan. Vol. 6(1). P. 76-84. doi: 10.1002/jgh3.12699.
 18. Evidence of Bidirectional Associations Between Perceived Stress and Symptom Activity: A Prospective Longitudinal Investigation in Inflammatory Bowel Disease / K.A. Sexton et al. Inflamm Bowel Dis. 2017. Mar. Vol. 23(3). P. 473-483. doi: 10.1097/MIB.0000000000001040.
 19. Mohamadi J., Ghazanfari F., Drikvand F.M. Comparison of the Effect of Dialectical Behavior Therapy, Mindfulness Based Cognitive Therapy and Positive Psychotherapy on Perceived Stress and Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome: a Pilot Randomized Controlled Trial. Psychiatr Q. 2019 Sep. Vol. 90(3). P. 565-578. doi: 10.1007/s11126-019-09643-2.
 20. Swiss Inflammatory Bowel Disease Cohort Study (SIBDCS) Group. Mood and nonmood components of perceived stress and exa–cerbation of Crohn’s disease / R.J. Cámara et al. Inflamm Bowel Dis. 2011 Nov. Vol. 17(11). P. 2358-65. doi: 10.1002/ibd.21623.
 21. Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. A global measure of perceived stress. J Health Soc Behav. 1983. Vol. 24. P. 385-396. doi: 10.2307/2136404.
 22. Reliability and validity of the 4-item perceived stress scale among pregnant women: Results from the OTIS antidepressants study / F. Karam et al. Res Nurs Health. 2012. Vol. 35. P. 363-375. doi: 10.1002/nur.21482.
 23. Taylor J.M. Psychometric analysis of the ten-item perceived stress scale. Psychol Assess. 2015. Vol. 27. P. 90-101. doi: 10.1037/a0038100.
 24. IBS Questionnaire for HCP . World Gastroenterol. Organ; 2009. URL: https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/wdhd-2009-test-for-diagnosing-ibs.pdf (дата звернення: 10.10.2023).

Повернутися до номеру