Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 20, №1, 2024

Повернутися до номеру

Показники росту та вміст вітаміну D  у дітей з ідіопатичною низькорослістю залежно від варіантів генотипу поліморфізму Taql гена VDR

Автори: Ризничук М.О. (1), Большова О.В. (2)
(1) - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ген рецептора вітаміну D (VDR) є важливим регулятором біологічних процесів, включно з ростом і диференціюванням тканин та клітин, кістковим метаболізмом і модуляцією імунних відповідей. Деякі дослідження показали, що 1,25(OH)2D підвищує рівень циркулюючого інсуліноподібного фактора росту-1 (ІФР-1) in vivo та в культурах кісткових клітин; крім того, він збільшує експресію рецепторів ІФР-1 у хондроцитах ростової пластинки й кількох ІФР-зв’язуючих білків в остеобластах і культурах стромальних клітин кісткового мозку. Поліморфізм гена рецептора вітаміну D пов’язаний з ростом дорослої людини і може впливати на показники росту дітей з ідіопатичною низькорослістю. Мета дослідження: вивчення показників росту та вмісту вітаміну D у дітей з ідіопатичною низькорослістю залежно від варіантів генотипу поліморфізму Taql гена VDR. Матеріали та методи. Визначення Taql поліморфізму гена VDR (rs731236) проводили за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом довжини рестрикційних фрагментів при виявленні їх шляхом електрофорезу в агарозному гелі у 35 дітей з ідіопатичною низькорослістю. Результати. Найбільша кількість дітей припадала на гетерозигот і становила 68,57 %, гомозиготи за алелями Т/Т становили 17,14 %, гомозиготи за алелями С/С — 14,29 %. Найбільше відставання в рості зафіксовано у носіїв гомозигот Т/Т. Діти — носії гомозигот за алелями С/С мали найнижче відставання в рості. Рівень гормону росту після стимуляційної проби з клонідином і рівень інсуліноподібного фактора росту-1 у крові всіх пацієнтів був у межах нормальних величин. Виявлено дефіцит вітаміну D у гомозигот Т/Т та недостатність вітаміну D у гетерозигот С/Т і гомозигот С/С. Висновки. У дітей з ідіопатичною низькорослістю частка генотипу Т/С становила 68,57 %. Найбільше відставання в рості траплялося у пацієнтів із гомозиготними алелями Т/Т (SDS = –2,61 ± 0,31). У всіх дітей виявлено зниження вмісту вітаміну D у сироватці крові. У дітей — носіїв гомозигот за алелем Т/Т виявлено дефіцит вітаміну D (43,83 ± 6,47 нмоль/л), а у гетерозигот Т/С (58,97 ± 11,78 нмоль/л) і гомозигот С/С (56,93 ± 19,54 нмоль/л) — недостатність вітаміну D.

Background. The vitamin D receptor (VDR) gene is a key regulator of biological processes, including tissue and cell growth and differentiation, bone metabolism, and modulation of immune responses. Several studies have shown that 1,25(OH)2D increases circulating insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels in vivo and in bone cell cultures. It also increases the expression of IGF-1 receptors in growth plate chondrocytes and several IGF-binding proteins in osteoblasts and bone marrow stromal cell cultures. A vitamin D receptor gene polymorphism is associated with adult height and may affect the growth indicators in children with idiopathic short stature. The purpose was to study the growth indicators and vitamin D levels in children with idiopathic short stature depending on the variants of the Taql polymorphism genotype of the VDR gene. Materials and methods. Determination of the Taql polymorphism of the VDR gene (rs731236) was performed using polymerase chain reaction followed by an analysis of the length of the restriction fragments when detected by agarose gel electrophoresis in 35 children with idiopathic short stature. Results. Most children (68.57 %) were heterozygotes, 17.14 % were homozygotes for T/T alleles, and 14.29 % were homozygotes for C/C alleles. The highest growth retardation has been observed in homozygous T/T carriers. Children carrying homozygotes for C/C alleles had the least growth retardation. Growth hormone levels after clonidine stimulation test and IGF-1 levels in blood were within normal limits in all patients. Vitamin D deficiency was found in T/T homozygotes and vitamin D insufficiency in C/T heterozygotes and C/C homozygotes. Conclusions. Among children with idiopathic short stature, the prevalence of the T/C genotype was 68.57 %. The greatest growth retardation occurred in patients with homozygous T/T alleles (SDS = –2.61 ± 0.31). A decrease in serum vitamin D levels was detected in all children. Vitamin D deficiency (43.83 ± 6.47 nmol/l) was found in children homozygous for the T/T allele, and vitamin D insufficiency — in T/C heterozygotes (58.97 ± 11.78 nmol/l) and C/C homozygotes (56.93 ± 19.54 nmol/l).


Ключові слова

ідіопатична низькорослість; діти; Tagl поліморфізм гена рецептора вітаміну D; розподіл генотипів

idiopathic short stature; children; Tagl polymorphism of the vitamin D receptor gene; genotype distribution


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Dauber A., Rosenfeld R.G., Hirschhorn J.N. Genetic evaluation of short stature. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2014 Sep. 99(9). 3080-92. doi: 10.1210/jc.2014-1506.
 2. Inzaghi E., Reiter E., Cianfarani S. The Challenge of Defining and Investigating the Causes of Idiopathic Short Stature and Finding an Effective Therapy. Horm. Res. Paediatr. 2019. 92(2). 71-83. doi: 10.1159/000502901.
 3. Wang P., Ji B., Shao Q., Zhang M., Ban B. Association between Insulin-Like Growth Factor-1 and Uric Acid in Chinese Children and Adolescents with Idiopathic Short Stature: A Cross-Sectional Study. Biomed. Res. Int. 2018. 4259098. doi: 10.1155/2018/4259098.
 4. Ambler G.R., Fairchild J., Wilkinson D.J. Debate: idiopathic short stature should be treated with growth hormone. J. Paediatr. Child Health. 2013 Mar. 49(3). 165-9. doi: 10.1111/j.1440-1754.2012.02465.x.
 5. Choi S.K., Park M.S., Song J.K., Yoon K.S., Yoon K.L., Shim K.S. Association of polymorphisms in the vitamin D receptor promoter with idiopathic short stature. J. Korean Med. Sci. 2013. 28(9). 1329-33. doi: 10.3346/jkms.2013.28.9.1329.
 6. Jehan F., Voloc A., Esterle L., Walrant-Debray O., Nguyen T.M., Garabedian M. Growth, calcium status and vitamin D receptor (VDR) promoter genotype in European children with normal or low calcium intake. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2010 Jul. 121(1-2). 117-20. doi: 10.1016/j.jsbmb.2010.03.088.
 7. Poon A.H., Mahboub B., Hamid Q. Vitamin D deficiency and severe asthma. Pharmacol. Ther. 2013 Nov. 140(2). 148-55. doi: 10.1016/j.pharmthera.2013.06.006.
 8. Atoum M.F., Tchoporyan M.N. Association between circula–ting vitamin D, the Taq1 vitamin D receptor gene polymorphism and colorectal cancer risk among Jordanians. Asian Pac. J. Cancer Prev. 2014. 15(17). 7337-41. doi: 10.7314/apjcp.2014.15.17.7337.
 9. Kalman B., Toldy E. Genomic binding sites and biological effects of the vitamin D — VDR complex in multiple sclerosis [corrected]. Neuromolecular Med. 2014 Jun. 16(2). 265-79. doi: 10.1007/s12017-014-8301-2.
 10. Wang W., Luo X.P., CaiL X., Cui Z.R., Luo X.Y., Luo R.K. Relationship between vitamin D receptor (VDR) polymorphisms and the efficacy of recombinant human growth hormone (rhGH) treatment in children with idiopathic short stature. Genet. Mol. Res. 2015 Sep 8. 14(3). 10507-14. doi: 10.4238/2015.September.8.12.
 11. Hamza R.T., Hamed A.I., Sallam M.T. Vitamin D status in prepubertal children with isolated idiopathic growth hormone deficiency: effect of growth hormone therapy. J. Investig. Med. 2018 Jun. 66(5). 1-8. doi: 10.1136/jim-2017-000618.
 12. Plachy L., Strakova V., Elblova L., Obermannova B., Kolouskova S., Snajderova M., Zemkova D. et al. High Prevalence of Growth Plate Gene Variants in Children with Familial Short Stature Treated with GH. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2019. 104(10). 4273-4281. doi: 10.1210/jc.2018-02288.
 13. Emmanouilidou E., Galli-Tsinopoulou A., Kyrgios I., Gbandi E., Goulas A. Common VDR polymorphisms and idiopathic short stature in children from northern Greece. Hippokratia. 2015 Jan-Mar. 19(1). 25-9. PMID: 26435642; PMCID: PMC4574581. 
 14. Randev S., Kumar P., Guglani V. Vitamin D Supplementation in Childhood — A Review of Guidelines. Indian J. Pediatr. 2018 Mar. 85(3). 194-201. doi: 10.1007/s12098-017-2476-0. Epub 2017 Sep 30. Erratum in: Indian J. Pediatr. 2018 Aug. 85(8). 712. PMID: 28963648.
 15. Pankiv I. Vitamin D: new aspects of application, effective do–ses. The current state of the problem. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021. 17(1). 38-42. https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.1.2021.226430.
 16. Wang D.D., Sun M., Wang X., Cheng Y.Y. Changes in serum levels of IGF-1, ghrelin and nesfatin-1 and clinical significance after treatment with recombinant human growth hormone in children with idiopathic short stature. J. Biol. Regul. Homeost. Agents. 2019 Nov-Dec. 33(6). 1759-1763. doi: 10.23812/19-231-L.
 17. Zhao Q., Zhang M., Ji B., Chu Y., Pan H., Yan W., Ban B. Relationship between hemoglobin and insulin-like growth factor-1 in children and adolescents with idiopathic short sta–ture. BMC Endocr. Disord. 2020 Aug 3. 20(1). 119. doi: 10.1186/s12902-020-00600-w.
 18. Li J., Zhang X., Xie S., Feng S., Niu M. Analysis of the Influence of High-Dose rhGH Therapy on Serum Vitamin D and IGF-1 Levels in School-Age Children with Idiopathic Short Stature. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2021 Oct 26. 2021. 5776487. doi: 10.1155/2021/5776487. Retraction in: Evid Based Complement Alternat Med. 2023 Jun 21. 9804819.
 19. Han W., Zhang J., Song T., Han Y. Significance of recombinant human growth hormone therapy in promoting growth and development of children with idiopathic short stature. Pak. J. Med. Sci. 2022 Sep-Oct. 38(7). 2016-2020. doi: 10.12669/pjms.38.7.6535.
 20. Bolshova O., Ryznychuk M., Kvachenyuk D. TaqI polymorphism of the vitamin D receptor gene in children with growth hormone deficiency. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2023. 19(4). 249-253. https://doi.org/10.22141/2224-0721.19.4.2023.1280.

Повернутися до номеру