Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024

Повернутися до номеру

Сучасний менеджмент пацієнтів із захворюваннями кишечника. Аналіз клінічних випадків

Автори: Степанов Ю.М. (1), Будзак І.Я. (2), Шевцова З.І. (1), Довганюк І.Е. (3)
(1) - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) - Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(3) - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведено клінічний досвід лікування хворих із різними захворюваннями кишечника в поєднанні з іншою патологією. Надано три випадки ведення хворих з різними нозологічними формами захворювань кишечника: виразковим колітом, синдромом подразненої кишки, дивертикулярною хворобою. Про­аналізовано особливості перебігу захворювань, алгоритм обстеження з використанням сучасних інноваційних технологій і комплексне лікування. Це сприяло позитивній динаміці та поліпшенню якості життя хворих.

The article presents the clinical experience of treating patients with various intestinal diseases in combination with other pathologies. Three cases of management of patients with different nosological forms of intestinal diseases are given: ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, diverticular disease. Features of the course of diseases, an examination algorithm using modern innovative techno­logies and comprehensive treatment are presented. This contributed to positive dynamics and improvement of the quality of life of patients.


Ключові слова

виразковий коліт; синдром подразненого кишечника; дивертикулярна хвороба; алгоритм обстеження; лікувальні заходи

ulcerative colitis; irritable bowel syndrome; diverticular disease; examination algorithm; treatment measures


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Степанов Ю.М. Хвороби органів травлення — актуальна проблема клінічної медицини / Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда, О.П. Петішко. Гастроентерологія. 2019. Т. 53. № 1. С. 1-6.
 2. Гузій О.В. Запальні та функціональні захворювання кишечнику: практичний досвід / О.В. Гузій. Український медичний часопис. 2019, 17 грудня.
 3. Стойкевич М.В. Вікові особливості стану печінки у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника за даними стеатометрії та зсувнохвильової еластометрії / М.В. Стойкевич, І.С. Коненко, Н.В. Недзвецька. Гастроентерологія. 2018. Т. 52. № 2. С. 77-82.
 4. Хіміон Л.В. Неспецифічний виразковий коліт у практиці сімейного лікаря / Л.В. Хіміон, С.В. Данилюк, Н.В. Кіча, Т.М. Будько. Семейная медицина. 2018. № 5. С. 5-9.
 5. Степанов Ю.М. Особливості дисбіотичних змін товстого кишечнику та показників коротколанцюгових жирних кислот у пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями кишечнику залежно від нутритивного статусу / Ю.М. Степанов, М.В. Тітова. Український медичний часопис. 2021. № 4. С. 47-51.
 6. Полякова Д.С. Урсодезоксихолева кислота як гепатотропний засіб з одним із найширших спектрів дії / Д.С. Полякова. Український медичний часопис. 2023, 30 червня.
 7. Біловол О.М. Лікарські засоби, що знижують моторику шлунково-кишкового тракту / О.М. Біловол, І.І. Князькова. Ліки України. 2021. № 4. С. 13-20.
 8. Скрипник І.М. Синдром подразненого кишечнику: системний підхід до вирішення проблеми / І.М. Скрипник. Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія. 2023. № 2 (68).
 9. Синдром подразненого кишечника: причини розвитку, діаг–ностика, лікування: навчальний посібник / Ю.М. Степанов, І.Я. Будзак; Укр. центр наук.-мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2017. 113 с. 
 10. Gershon M.D. Review article: serotonin receptors and transporters — roles in normal and abnormal gastrointestinal motility. Ali–ment Pharmacol Ther. 2004 Nov. 20. Suppl 7. 3-14. doi: 10.1111/ j.1365-2036.2004.02180.x. 
 11. Осадчий О.І. Дивертикулярна хвороба товстої кишки: лікування ускладнень / О.І. Осадчий. Український медичний часопис. 2019, 5 серпня.
 12. Хиць А.Р. Дивертикулярна хвороба: рекомендації NICE 2019) / А.Р. Хиць. Український медичний часопис. 2020, 20 лютого.
 13. Mali J., Mentula P., Leppäniemi A. et al. Determinants of treatment and outcomes of diverticular abscesses. World J Emerg Surg. 2019. 14. 31. https://doi.org/10.1186/s13017-019-0250-5/ 
 14. Стасенко Т. Нові можливості діагностики та лікування патології кишечнику / Т. Стасенко. Український медичний часопис. 2017, 26 грудня.

Повернутися до номеру