Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 58, №1, 2024

Повернутися до номеру

Павло Бойченко: життя, віддане людям

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) - Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) - Дніпровський державний медичний університет МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті йдеться про життєвий і професійний шлях земського лікаря Павла Никифоровича Бойченка. Висвітлено його внесок у розвиток медичної служби на Придніпров’ї. Медик брав участь у наданні медичної допомоги пораненим під час Кримської війни (1853–1856), ліквідації епідемії холери. Подвижник створив опис богоугодних закладів у Катеринославі, опікувався дитячими притулками. Павло Бойченко мав нагороди і вдячність від влади, земства і співгромадян. Наданий матеріал сприятиме популяризації постаті українського земського лікаря.

The article represents a life and a professional path of zemstvo doctor Pavlo Nikiforovich Boichenko. His contribution to the development of medical services in the Dnipro region has been presented. The doctor participated in the provision of medical aid to the wounded people during the Crimean War (1853–1856), and assisted in the elimination of the cholera epidemic. The ascetic created the description of Church institutions in Katerynoslav, took care of orphanages. Pavlo Boichenko received awards and gratitude from the authorities, zemstvo, and fellow citizens. The provided material will contribute to the popularization of the figure of the Ukrainian zemstvo doctor.


Ключові слова

Павло Бойченко; земській лікар; богоугодні заклади; губернська земська лікарня; медик-подвижник; Катеринослав (Дніпро)

Pavlo Boichenko; zemstvo doctor; Church institutions; provincial zemstvo doctor; ascetic physician; Katerynoslav (Dnipro)


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Павел Никифорович Бойченко. Екатеринославский юбилейный листок. 1887. 24 мая. № 21. С. 199-202.
  2. Бойченко Павел Никифорович. Русский биографический словарь / издан под наблюдением А.А. Половцова. Т. 3. Бетанкур-–Бякстер. СПб.: Тип. Главного управления уделов, 1908. С. 170-171.
  3. Кавун М. Приклад істинної любові до ближнього: видатний медик Катеринослава Павло Никифорович Бойченко. Моє Придніпров’я. 2017. С. 126-129.
  4. Голуб І. Павло Бойченко — забутий лікар-подвижник. Портал ДніпроКультура, 2017.
  5. Бойченко П. Описание Екатеринославских богоугодних заведений в статистическом отношении. Памятная книжка Екатеринославской губернии на 1864 год. Екатеринослав, типография Я. Чаусского, 1864. С. 26-49.
  6. Гужва З.Г. Следуй своей дорогой. Дн.: УкА ИМА-пресс, 2000. С. 59-61.
  7. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866–1913 гг. / сост. под ред. П.К. Соколова. Екатеринослав: Типография Губернского Земства, 1914. Т. 1; 1866-1889 гг. Про П.Н. Бойченка. С. 894, 1134-1135.
  8. Чабан Микола, Шевцова Зоя, Гапонов Володимир. З любов’ю і самозреченням. Нариси про лікарів Придніпров’я ХІХ — першої половини ХХ століть. Дніпро: ЛІРА, 2023. С. 94-98.

Повернутися до номеру