Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Порушення функції щитоподібної залози в осіб похилого віку

Автори: O.V. Bilookyi (1), V.L. Vasiuk (1), O.A. Shupik (2)
(1) - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine.
(2) - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Дисфункція щитоподібної залози (ЩЗ) — частий ендокринний розлад у загальній популяції, поширеність якого становить 10–15 %. Цей показник вищий у літніх людей: за оцінками, поширеність тиреоїдних дисфункцій становить 25 % у деяких популяціях. Оскільки пацієнти похилого віку зазвичай мають більше супутніх захворювань, ніж люди молодшого віку, дисфункція ЩЗ може мати синергічний негативний вплив на здоров’я, головним чином через підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Дисфункцію ЩЗ в осіб похилого віку іноді важче діагностувати внаслідок невираженої або навіть безсимптомної клінічної картини, а на інтерпретацію тестів функціонального стану ЩЗ можуть вплинути інші препарати за умов лікування коморбідних станів. Клінічний досвід показує, що літні люди з гіпертиреозом мають менше ознак або симптомів порівняно з молодими пацієнтами з гіпертиреозом. Крім того, в осіб похилого віку з нормальними показниками функції ЩЗ спостерігаються клінічні ознаки гіпотиреозу. Результати досліджень свідчать про те, що може існувати вікова резистентність до дії тиреоїдних гормонів. Експериментальні роботи вказують на пов’язане з віком зниження реакції на екзогенне введення гормонів ЩЗ. Цю стійкість до дії тиреоїдних гормонів пояснюють їх зниженим клітинним транспортом. Епідеміологічні дослідження підтверджують, що діагностика та лікування захворювань ЩЗ у літніх людей відрізняються від поточних рекомендацій щодо лікування молодих людей із тиреоїдними захворюваннями. Слід зазначити, що вікова резистентність до гормонів ЩЗ відрізняється від вроджених синдромів резистентності до тиреоїдних гормонів. Ця відмінність пояснюється віковими змінами чутливості гіпофіза до гальмування тиреоїдними гормонами за принципом зворотного зв’язку і зниженням реакції ЩЗ на тиреотропний гормон. Сучасні дані свідчать про те, що вікова резистентність до гормонів ЩЗ є адаптивним процесом для подовження тривалості життя. У цій оглядовій статті узагальнені сучасні відомості щодо патофізіології, діагностики та терапевтичного лікування дисфункції ЩЗ у пацієнтів похилого віку.

Thyroid dysfunction is a common endocrine disorder in the general population, with a reported prevalence of 10–15 %. This rate is higher in older adults, with an estimated prevalence of 25 % in some populations. Since elderly patients usually present more comorbidities than younger individuals, thyroid dysfunction may carry a synergistic negative health impact, mainly due to increased cardiovascular disease risk. Thyroid dysfunction in the elderly can be more difficult to diagnose due to its subtle or even asymptomatic clinical presentation, and the interpretation of thyroid function tests may be affected by drugs that interfere with thyroid function or by the coexistence of several diseases. Clinical experience shows that older people with hyperthyroidism display fewer signs or symptoms compared to younger people with hyperthyroidism. Moreover, older people with normal thyroid function tests have several clinical features of hypothyroidism. These observations suggest that there may be an age-related resistance to the actions of thyroid hormones. Laboratory experiments have consistently documented an age-related blunting of response to exogenously administered thyroid hormones. This resistance to thyroid hormones action has been attributed to reduced cellular transport of thyroid hormones. In light of these observations, along with epidemiologic studies, the diagnosis and treatment of thyroid disease in older people differ from the current treatment guidelines of younger people with thyroid disease. It is noteworthy that the age-related resistance to thyroid hormones is distinct from the congenital thyroid hormone resistance syndromes. This distinction is explained by the age-related changes in pituitary responsiveness to the feedback inhibition by thyroid hormones and reduced thyroid gland response to thyrotropin. The current evidence suggests that the age-related resistance to thyroid hormones is an adaptive process to prolong life span. In this review article, we summarize the current knowledge on the pathophysiology, diagnosis, and therapeutic management of thyroid dysfunction in elderly patients.


Ключові слова

субклінічний гіпотиреоз; явний гіпотиреоз; гіпертиреоз; люди похилого віку; надмірне лікування; скринінг

subclinical hypothyroidism; overt hypothyroidism; hyperthyroidism; elderly; overtreatment; screening


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Martínez-Montoro JI, Doulatram-Gamgaram VK, Olveira G, Valdés S, Fernández-García JC. Management of thyroid dysfunction and thyroid nodules in the ageing patient. Eur J Intern Med. 2023 Oct;116:16-26. doi: 10.1016/j.ejim.2023.06.005.
 2. WHO: Ageing and Health 2022. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.
 3. Santos Palacios S, Llavero Valero M, Brugos-Larumbe A, Díez JJ, Guillén-Grima F, Galofré JC. Prevalence of thyroid dysfunction in a Large Southern European Population. Analysis of modulatory factors. The APNA study. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Sep;89(3):367-375. doi: 10.1111/cen.13764.
 4. Diab N, Daya NR, Juraschek SP, Martin SS, McEvoy JW, et al. Prevalence and Risk Factors of Thyroid Dysfunction in Ol–der Adults in the Community. Sci Rep. 2019 Sep 11;9(1):13156. doi: 10.1038/s41598-019-49540-z.
 5. Juárez-Cedillo T, Basurto-Acevedo L, Vega-García S, Sánchez-Rodríguez Martha A, Retana-Ugalde R, et al. Prevalence of thyroid dysfunction and its impact on cognition in older mexican adults: (SADEM study). J Endocrinol Invest. 2017 Sep;40(9):945-952. doi: 10.1007/s40618-017-0654-6.
 6. Zhang M, Ni W, Zhang L, Fan K, Sun Y, et al. Age-specific association between thyroid autoimmunity and hypothyroidism in Chinese adults aged over 65 years: a cross-sectional study. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 Jul 26;14:1216308. doi: 10.3389/fendo.2023.1216308.
 7. Díez JJ. Hyperthyroidism in patients older than 55 years: an analysis of the etiology and management. Gerontology. 2003 Sep-Oct;49(5):316-23. doi: 10.1159/000071713.
 8. Franceschi C, Ostan R, Mariotti S, Monti D, Vitale G. The Aging Thyroid: A Reappraisal Within the Geroscience Integrated Perspective. Endocr Rev. 2019 Oct 1;40(5):1250-1270. doi: 10.1210/er.2018-00170.
 9. Pankiv VI, Yuzvenko TYu, Pankiv IV. Type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism: focusing on the role of cholecalciferol. Problems of Endocrine Pathology. 2019;2:46-51. doi: 10.21856/j-PEP.2019.2.07.
 10. Corona G, Croce L, Sparano C, Petrone L, Sforza A, et al. Thyroid and heart, a clinically relevant relationship. J Endocrinol Invest. 2021 Dec;44(12):2535-2544. doi: 10.1007/s40618-021-01590-9.
 11. Livecchi R, Coe AB, Reyes-Gastelum D, Banerjee M, Hay–mart MR, Papaleontiou M. Concurrent Use of Thyroid Hormone Therapy and Interfering Medications in Older US Veterans. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Jun 16;107(7):e2738-e2742. doi: 10.1210/clinem/dgac216.
 12. Wouters HJCM, Wolffenbuttel BHR, Muller Kobold AC, Links TP, Huls G, van der Klauw MM. Hypothyroidism, comorbidity and health-related quality of life: a population-based study. Endocr Connect. 2023 Nov 8;12(12):e230266. doi: 10.1530/EC-23-0266.
 13. Yoo WS, Chung HK. Subclinical Hypothyroidism: Prevalence, Health Impact, and Treatment Landscape. Endocrinol Metab (Seoul). 2021 Jun;36(3):500-513. doi: 10.3803/EnM.2021.1066.
 14. Urgatz B, Razvi S. Subclinical hypothyroidism, outcomes and management guidelines: a narrative review and update of recent literature. Curr Med Res Opin. 2023 Mar;39(3):351-365. doi: 10.1080/03007995.2023.2165811.
 15. Surks MI, Hollowell JG. Age-specific distribution of serum thyrotropin and antithyroid antibodies in the US population: implications for the prevalence of subclinical hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Dec;92(12):4575-82. doi: 10.1210/jc.2007-1499.
 16. Pankiv V. Blood level of thyroid-stimulating hormone as a basic diagnostic marker and criterion of success in the treatment of thyroid diseases. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2017;13(2):147-151. doi: 10.22141/2224-0721.13.2.2017.100604.
 17. Zhang Y, Sun Y, He Z, Xu S, Liu C, et al. Age-specific thyrotropin references decrease over-diagnosis of hypothyroidism in elderly patients in iodine-excessive areas. Clin Endocrinol (Oxf). 2021 Sep 28. doi: 10.1111/cen.14589.
 18. Meyerovitch J, Rotman-Pikielny P, Sherf M, Battat E, Levy Y, Surks MI. Serum thyrotropin measurements in the community: five-year follow-up in a large network of primary care physicians. Arch Intern Med. 2007 Jul 23;167(14):1533-8. doi: 10.1001/archinte.167.14.1533.
 19. Effraimidis G, Watt T, Feldt-Rasmussen U. Levothyroxine Therapy in Elderly Patients With Hypothyroidism. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Mar 12;12:641560. doi: 10.3389/fendo.2021.641560.
 20. Duntas LH, Yen PM. Diagnosis and treatment of hypothyroidism in the elderly. Endocrine. 2019 Oct;66(1):63-69. doi: 10.1007/s12020-019-02067-9.
 21. De Montmollin M, Feller M, Beglinger S, McConnachie A, Aujesky D, et al. L-Thyroxine Therapy for Older Adults With Subclini–cal Hypothyroidism and Hypothyroid Symptoms: Secondary Analysis of a Randomized Trial. Ann Intern Med. 2020 Jun 2;172(11):709-716. doi: 10.7326/M19-3193.
 22. Du Puy RS, Poortvliet RKE, Mooijaart SP, den Elzen WPJ, Jagger C, et al. Outcomes of Thyroid Dysfunction in People Aged Eighty Years and Older: An Individual Patient Data Meta-Analysis of Four Prospective Studies (Towards Understanding Longitudinal Internatio–nal Older People Studies Consortium). Thyroid. 2021 Apr;31(4):552-562. doi: 10.1089/thy.2020.0567.
 23. Rieben C, Segna D, da Costa BR, Collet TH, Chaker L, et al. Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk of Cognitive Decline: a Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec;101(12):4945-4954. doi: 10.1210/jc.2016-2129.
 24. Simonsick EM, Newman AB, Ferrucci L, Satterfield S, Harris TB, et al.; Health ABC Study. Subclinical hypothyroidism and functional mobility in older adults. Arch Intern Med. 2009 Nov 23;169(21):2011-7. doi: 10.1001/archinternmed.2009.392.
 25. Rodondi N, Newman AB, Vittinghoff E, de Rekeneire N, Satterfield S, et al. Subclinical hypothyroidism and the risk of heart failure, other cardiovascular events, and death. Arch Intern Med. 2005 Nov 28;165(21):2460-6. doi: 10.1001/archinte.165.21.2460.
 26. Nanchen D, Gussekloo J, Westendorp RG, Stott DJ, Jukema JW, et al.; PROSPER Group. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure in older persons at high cardiovascular risk. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Mar;97(3):852-61. doi: 10.1210/jc.2011-1978.
 27. Gencer B, Collet TH, Virgini V, Bauer DC, Gussekloo J, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure events: an individual participant data analysis from 6 prospective cohorts. Circulation. 2012 Aug 28;126(9):1040-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.096024.
 28. Moon S, Kim MJ, Yu JM, Yoo HJ, Park YJ. Subclinical Hypothyroidism and the Risk of Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Thyroid. 2018 Sep;28(9):1101-1110. doi: 10.1089/thy.2017.0414.
 29. Razvi S, Weaver JU, Butler TJ, Pearce SH. Levothyro–xine treatment of subclinical hypothyroidism, fatal and nonfatal cardiovascular events, and mortality. Arch Intern Med. 2012 May 28;172(10):811-7. doi: 10.1001/archinternmed.2012.1159.
 30. Gencer B, Moutzouri E, Blum MR, Feller M, Collet TH, et al. The Impact of Levothyroxine on Cardiac Function in Older Adults With Mild Subclinical Hypothyroidism: A Randomized Cli–nical Trial. Am J Med. 2020 Jul;133(7):848-856.e5. doi: 10.1016/j.amjmed.2020.01.018.
 31. Rodondi N, den Elzen WP, Bauer DC, Cappola AR, Razvi S, et al.; Thyroid Studies Collaboration. Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA. 2010 Sep 22;304(12):1365-74. doi: 10.1001/jama.2010.1361.
 32. Biondi B, Cappola AR. Subclinical hypothyroidism in older individuals. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Feb;10(2):129-141. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00285-0.
 33. Imaizumi M, Sera N, Ueki I, Horie I, Ando T, et al. Risk for progression to overt hypothyroidism in an elderly Japanese population with subclinical hypothyroidism. Thyroid. 2011 Nov;21(11):1177-82. doi: 10.1089/thy.2010.0411.
 34. Lyko C, Blum MR, Abolhassani N, Stuber MJ, Del Giovane C, et al. Thyroid antibodies and levothyroxine effects in subclinical hypothyroidism: A pooled analysis of two randomized controlled trials. J Intern Med. 2022 Dec;292(6):892-903. doi: 10.1111/joim.13544.
 35. Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, Hannon WH, Gunter EW, et al. Serum TSH, T4, and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002 Feb;87(2):489-99. doi: 10.1210/jcem.87.2.8182.
 36. Bensenor IM, Olmos RD, Lotufo PA. Hypothyroidism in the elderly: diagnosis and management. Clin Interv Aging. 2012;7:97-111. doi: 10.2147/CIA.S23966.
 37. Lillevang-Johansen M, Abrahamsen B, Jørgensen HL, Brix TH, Hegedüs L. Over- and Under-Treatment of Hypothyroidism Is Associated with Excess Mortality: A Register-Based Cohort Study. Thyroid. 2018 May;28(5):566-574. doi: 10.1089/thy.2017.0517.
 38. Huang HK, Wang JH, Kao SL. Association of Hypothyroidism With All-Cause Mortality: A Cohort Study in an Older Adult Population. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Sep 1;103(9):3310-3318. doi: 10.1210/jc.2018-00408.
 39. Ruggeri RM, Trimarchi F, Biondi B. Management of endocrine disease: l-Thyroxine replacement therapy in the frail elderly: a challenge in clinical practice. Eur J Endocrinol. 2017 Oct;177(4):R199-R217. doi: 10.1530/EJE-17-0321.
 40. Mammen JS, McGready J, Oxman R, Chia CW, Ladenson PW, Simonsick EM. Thyroid Hormone Therapy and Risk of Thyrotoxicosis in Community-Resident Older Adults: Findings from the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Thyroid. 2015 Sep;25(9):979-86. doi: 10.1089/thy.2015.0180.
 41. Grossman A, Feldhamer I, Meyerovitch J. Treatment with levothyroxin in subclinical hypothyroidism is associated with increased mortality in the elderly. Eur J Intern Med. 2018 Apr;50:65-68. doi: 10.1016/j.ejim.2017.11.010.
 42. Santini F, Pinchera A, Marsili A, Ceccarini G, Castagna MG, et al. Lean body mass is a major determinant of levothyroxine dosage in the treatment of thyroid diseases. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jan;90(1):124-7. doi: 10.1210/jc.2004-1306.
 43. Birtwhistle R, Morissette K, Dickinson JA, Reynolds DL, Avey MT, et al.; Canadian Task Force on Preventive Health Care. Recommendation on screening adults for asymptomatic thyroid dysfunction in primary care. CMAJ. 2019 Nov 18;191(46):E1274-E1280. doi: 10.1503/cmaj.190395.
 44. Gharib H, Tuttle RM, Baskin HJ, Fish LH, Singer PA, McDermott MT. Subclinical thyroid dysfunction: a joint statement on management from the American Association of Clinical Endocrinologists, the American Thyroid Association, and the Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jan;90(1):581-5; discussion 586-7. doi: 10.1210/jc.2004-1231.
 45. LeFevre ML; U.S. Preventive Services Task Force. Screening for thyroid dysfunction: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2015 May 5;162(9):641-50. doi: 10.7326/M15-0483.
 46. Hennessey JV, Garber JR, Woeber KA, Cobin R, Klein I; AACE Thyroid Scientific Committee; American College of Endocrinology (ACE). American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position statement on thyroid dysfunction case finding. Endocr Pract. 2016 Feb;22(2):262-70. doi: 10.4158/EP151038.PS.
 47. Roberts L, McCahon D, Johnson O, Haque MS, Parle J, Hobbs FR. Stability of thyroid function in older adults: the Birmingham Elderly Thyroid Study. Br J Gen Pract. 2018 Oct;68(675):e718-e726. doi: 10.3399/bjgp18X698861.
 48. Virili C, Trimboli P, Romanelli F, Centanni M. Liquid and softgel levothyroxine use in clinical practice: state of the art. Endocrine. 2016 Oct;54(1):3-14. doi: 10.1007/s12020-016-1035-1.
 49. Taylor J, Williams BO, Frater J, Stott DJ, Connell J. Twice-weekly dosing for thyroxine replacement in elderly patients with primary hypothyroidism. J Int Med Res. 1994 Sep-Oct;22(5):273-7. doi: 10.1177/030006059402200504.
 50. Rajput R, Pathak V. The Effect of Daily versus Weekly Levothyroxine Replacement on Thyroid Function Test in Hypothyroid Patients at a Tertiary Care Centre in Haryana. Eur Thyroid J. 2017 Sep;6(5):250-254. doi: 10.1159/000477348.
 51. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, et al.; American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014 Dec;24(12):1670-751. doi: 10.1089/thy.2014.0028.
 52. Hays MT. Parenteral thyroxine administration. Thyroid. 2007 Feb;17(2):127-9. doi: 10.1089/thy.2006.0283.
 53. Porterfield JR Jr, Thompson GB, Farley DR, Grant CS, Ri–chards ML. Evidence-based management of toxic multinodular goiter (Plummer’s Disease). World J Surg. 2008 Jul;32(7):1278-84. doi: 10.1007/s00268-008-9566-0.
 54. Pankiv I. Analysis of Subclinical Hyperthyroidism Influence on Parameters of Bone Metabolism. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021;2(74):101-105. doi: 10.22141/2224-0721.2.74.2016.70946.
 55. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016 Oct;26(10):1343-1421. doi: 10.1089/thy.2016.0229.
 56. Praw SS, Brent GA. Approach to the Patient With a Suppressed TSH. J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jan 17;108(2):472-482. doi: 10.1210/clinem/dgac635.
 57. Tsai K, Leung AM. Subclinical Hyperthyroidism: A Review of the Clinical Literature. Endocr Pract. 2021 Mar;27(3):254-260. doi: 10.1016/j.eprac.2021.02.002.
 58. Azizi F, Amouzegar A, Tohidi M, Hedayati M, Khalili D, et al. Increased Remission Rates After Long-Term Methimazole Therapy in Patients with Graves’ Disease: Results of a Randomized Clinical Trial. Thyroid. 2019 Sep;29(9):1192-1200. doi: 10.1089/thy.2019.0180.
 59. Canonico S, Pellino G, Pameggiani D, Sciaudone G, Candi–lio G, et al. Thyroid surgery in the elderly: a comparative experience of 400 patients from an Italian university hospital. Int Surg. 2014 Sep-Oct;99(5):523-7. doi: 10.9738/INTSURG-D-14-00030.1.
 60. Bartalena L, Bogazzi F, Chiovato L, Hubalewska-Dydej–czyk A, Links TP, Vanderpump M. 2018 European Thyroid Associa–tion (ETA) Guidelines for the Management of Amiodarone-Associa–ted Thyroid Dysfunction. Eur Thyroid J. 2018 Mar;7(2):55-66. doi: 10.1159/000486957.

Повернутися до номеру