Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Коморбідність хвороби Менетріє і цукрового діабету. Клінічний випадок

Автори: P.M. Lyashuk, R.P. Lyashuk, Yu.F. Marchuk
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Представлено опис діагностики та лікування пацієнта з рідкісною хворобою Менетріє. Цей стан є діагностичною проблемою для клініцистів через неспецифічні клінічні прояви, його часто помилково приймають за більш поширені розлади шлунка. Хвороба Менетріє характеризується гіпертрофією слизової оболонки шлунка та подальшою втратою білка, що призводить до появи симптомів з боку шлунково-кишкового тракту і генералізованого набряку. Хоча етіологія хвороби залишається нез’ясованою, помітний зв’язок з інфекцією Helicobacter pylori і надмірною експресією трансформуючого фактора росту альфа. Лікування часто включає підтримуючі заходи з медичними й хірургічними втручаннями в рефрактерних випадках та за необхідності. У статті наведений огляд літератури щодо клінічних проявів, діагностичних підходів та лікування цього рідкісного захворювання. Документуючи такі випадки в медичній літературі, ми прагнемо покращити здатність клініциста розпізнавати та контролювати цей розлад, запобігаючи розвитку більш серйозних проявів, зокрема цукрового діабету. Хвороба Менетріє є рідкісним захворюванням, яке слід запідозрити в пацієнтів зі скаргами на розлади шлунково-кишкового тракту та при гіпертрофованій слизовій оболонці шлунка. Диференційну діагностику слід проводити із синдромом Золлінгера —Еллісона, гіпертрофічним лімфоцитарним гастритом, гіпертрофічною гіперсекреторною гастропатією, аденокарциномою шлунка, поліпами шлунка, інфекціями (гістоплазмоз і туберкульоз), автоімунними запальними станами (саркоїдоз). Тому для клініцистів украй важливо ретельно обстежити пацієнта за умов супутньої інфекції, що вказує на гіпертрофовану слизову оболонку шлунка, щоб не пропустити це захворювання. Такі хворі належать до групи систематичного диспансерного спостереження. Поєднання з цукровим діабетом погіршує прогноз цієї патології.

We present a case report describing the diagnosis and management of a patient who presents with a rare diagnosis of Menetrier’s disease. This condition poses a diagnostic challenge to clinicians due to its nonspecific clinical presentation and is oftentimes misdiagnosed for more common gastric disorders. Menetrier’s disease is characterized by gastric mucosal hypertrophy and subsequent protein loss, resulting in gastric symptoms and widespread edema. While the etiology remains unclear, notable associations have been observed with Helicobacter pylori infection and overexpression of transforming growth factor alpha. The management often involves supportive measures with medical and surgical interventions for refractory cases and when necessary. This report includes a comprehensive review of the literature on the clinical presentation, diagnostic approach, and management of this rare disease. By documenting such cases in the medical literature, we aim to enhance the clinician’s ability to recognize and manage this disorder, thereby preventing the development of more severe manifestations such as diabetes mellitus. Menetrier’s disease is a rare disorder that should be suspected in patients with upper gastrointestinal complaints and hypertrophied gastric mucosa. With a rather broad differential diagnosis consisting of Zollinger-Ellison syndrome, hypertrophic lymphocytic gastritis, hypertrophic hypersecretory gastropathy, gastric adenocarcinoma, gastric polyps, infections such as histoplasmosis and tuberculosis, autoimmune-like inflammatory conditions such as sarcoidosis, and more commonly, gastrointestinal disease, it is often overlooked in the diagnostic workup. Therefore, it is crucial for clinicians to conduct a thorough evaluation and maintain a high clinical suspicion when there is concurrent H.pylori infection and/or imaging findings suggestive of hypertrophied gastric mucosa to avoid missing this disease.


Ключові слова

хвороба Менетріє; цукровий діабет; клінічний випадок

Menetrier’s disease; diabetes mellitus; clinical case


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Hassan I.H., Soliman M., Shirazi-Nejad A.R. Ménétrier’s Disease and Its Atypical Presentation in Four Siblings. Cureus. 2022 Oct 27. 14(10). e30759. doi: 10.7759/cureus.30759.
 2. Wang H.H., Zhao C.C., Wang X.L., Cheng Z.N., Xie Z.Y. Menetrier’s disease and differential diagnosis: A case report. World J. Clin. Cases. 2021 Aug 16. 9(23). 6943-6949. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6943.
 3. Almazar A.E., Penfield J.D., Saito Y.A., Talley N.J. Survival Times of Patients With Menetrier’s Disease and Risk of Gastric Cancer. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2021 Apr. 19(4). 707-712. doi: 10.1016/j.cgh.2020.03.017.
 4. Barbati F., Marrani E., Indolfi G., Lionetti P., Trapani S. Menetrier disease and Cytomegalovirus infection in paediatric age: report of three cases and a review of the literature. Eur. J. Pediatr. 2021 Mar. 180(3). 679-688. doi: 10.1007/s00431-020-03782-6.
 5. Menetrier P. Des polyadenomes gastriques et de leurs rapports avec le cancer de l’estomac. Arch. Physiol. Norm. Pathol. 1888. 1. 32-55. 236-62.
 6. Rich A., Toro T.Z., Tanksley J., Fiske W.H., Lind C.D. et al. Distinguishing Ménétrier’s disease from its mimics. Gut. 2010 Dec. 59(12). 1617-24. doi: 10.1136/gut.2010.220061.
 7. Coffey R.J. Jr, Tanksley J. Pierre Ménétrier and his disease. Trans. Am. Clin. Climatol. Assoc. 2012. 123. 126-33; discussion 133-4.
 8. Pepa P., Uehara T., Wonaga A., Redondo A., Avagnina A. et al. A diagnostic and therapeutic challenge. Medicina (B. Aires). 2021. 81(3). 470-473.
 9. Kmiecik M., Walczak A., Samborski P., Paszkowski J., Dobrowolska A. et al. Upper gastrointestinal bleeding as an unusual mani–festation of localized Ménétrier’s disease with an underlying lipoma: A case report. World J. Gastrointest. Endosc. 2023 Jan 16. 15(1). 10-18. doi: 10.4253/wjge.v15.i1.10.
 10. Lagerstedt E., Spillmann T., Airas N., Solano-Gallego L., Kilpinen S. Ménétrier-like disease in a Pointer with concurrent gra–nulomatous gastritis, helicobacteriosis and leishmaniosis: a case report. BMC Vet. Res. 2021 Mar 2. 17(1). 98. doi: 10.1186/s12917-021-02802-3.
 11. Nunes G., Barosa R., Patita M., Pinto-Marques P., Gonçal–ves D. et al. Ménétrier’s disease: a case of successful treatment using long-acting octreotide. Acta Gastroenterol. Belg. 2019 Jul-Sep. 82(3). 429-432.
 12. Wolfsen H.C., Carpenter H.A., Talley N.J. Menetrier’s disease: a form of hypertrophic gastropathy or gastritis? Gastroente–rology. 1993 May. 104(5). 1310-9. doi: 10.1016/0016-5085(93)– 90339-e.
 13. Yoo Y., Lee Y., Lee Y.M., Choe Y.H. Co-Infection with Cytomegalovirus and Helicobacter pylori in a Child with-Ménétrier’s Disease. Pediatr. Gastroenterol. Hepatol. Nutr. 2013 Jun. 16(2). 123-6. doi: 10.5223/pghn.2013.16.2.123.
 14. Xiong L.S., Gong Y.Y. Natural history of adult-onset Méné–trier’s disease: Report of a case with 9-year follow-up. Exp. Ther. Med. 2016 Jun. 11(6). 2462-2466. doi: 10.3892/etm.2016.3181.
 15. Di Nardo G., Oliva S., Aloi M., Ferrari F., Frediani S. et al. A pediatric non-protein losing Menetrier’s disease successfully treated with octreotide long acting release. World J. Gastroenterol. 2012 Jun 7. 18(21). 2727-9. doi: 10.3748/wjg.v18.i21.2727.
 16. Fernández Caamaño B., Ramos Boluda E., Martínez-Ojinaga Nodal E., Molina Arias M., Sarría Osés J., Prieto Bozano G. Ménétrieŕs disease associated with cytomegalovirus infection. An. Pe–diatr. (Barcelona). 2015 Jan. 82(1). e113-6 (in Spanish). doi: 10.1016/j.anpedi.2014.02.019.

Повернутися до номеру