Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Травма та її наслідки
Зала синя Зала жовта

Журнал "Травма" Том 25, №1-2, 2024

Повернутися до номеру

Спосіб фіксації вивихів акроміального кінця ключиці за Вебером: недоліки та їх чинники

Автори: Бур’янов О.А. (1), Кваша В.П. (1), Чекушин Д.А. (1), Лянскорунський В.М. (1), Карпінський М.Ю. (2), Карпінська О.Д. (2)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Вивихи акроміального кінця ключиці є доволі поширеним травматичним пошкодженням апарату руху й опори та, за даними різних авторів, становлять від 3 до 26,1 % від вивихів інших локалізацій і близько 10 % у структурі гострих пошкоджень плечового пояса, посідаючи третє місце після вивихів плеча та передпліччя. Зустрічаються переважно у чоловіків молодого, найбільш працездатного віку, що зумовлює соціальну значимість цього пошкодження. Стабілізація акроміального кінця ключиці зазвичай забезпечувалася фіксацією за Вебером та використанням hook platе. Мета дослідження: визначити недоліки та міцнісні характеристики кріпильних елементів при фіксації акроміального кінця ключиці за Вебером. Матеріали та методи. За період з 2015 по 2020 р. проведено ретроспективний аналіз результатів лікування 57 пацієнтів, яким було виконано оперативне втручання з приводу вивиху акроміального кінця ключиці з фіксацією за Вебером. У лабораторії біомеханіки ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» були проведені розрахунки міцності фіксації акроміального кінця ключиці серкляжним дротом та спицями при його вивиху. Результати. За результатами клінічних досліджень порушення цілісності дроту та спиць спостерігалось у 10,5 % пацієнтів, руйнація акроміального відростка лопатки й акроміального кінця ключиці — у 19,3 %, міграція спиць — у 12,3 %. Результати експериментального дослідження свідчать, що ці недоліки чітко корелюють з механічними властивостями дроту та спиць. Висновки. Чинниками незадовільних результатів оперативного лікування вивихів акроміального кінця ключиці при застосуванні способу Вебера є порушення цілісності дроту та спиць, руйнація акроміального відростка лопатки й акроміального кінця ключиці, міграція спиць, які зумовлені механічними властивостями цих конструкцій.

Background. Dislocations of the acromial end of the clavicle are quite common traumatic injuries of the locomotor apparatus and, according to various authors, account for 3 to 26.1 % of dislocations of other locations and about 10 % in the structure of acute injuries of the shoulder girdle, ranking third after dislocated shoulders and forearms. They occur mainly in young men of the most working age, which determines the social significance of this injury. Stabilization of the acromial end of the clavicle, as a rule, was ensured by fixation according to Weber and the use of a hook plate. The purpose of the study: to determine the shortcomings and strength characteristics of the fastening elements in the fixation of the acromial end of the clavicle according to Weber. Materials and methods. From 2015 to 2020, a retrospective analysis was performed of treatment outcomes in 57 patients who underwent surgery for dislocation of the acromial end of the clavicle and Weber fixation. Calculations of the strength of fixation of the acromial end of the clavicle with a cerclage wire and spikes in case of its dislocation were carried out in the biomechanics laboratory of the State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. Results. According to the results of clinical studies, a violation of the integrity of the wire and spikes was observed in 10.5 % of cases, destruction of the acromion process and acromial end of the clavicle — in 19.3 %, migration of the spikes — in 12.3 %. Results of the experimental study show that these shortcomings are clearly correlated with the mechanical properties of the wire and spikes. Conclusions. The factors for unsatisfactory results of surgical treatment for dislocations of the acromial end of the clavicle when using Weber’s method are the violation of the integrity of the wire and spikes, the destruction of the acromion process and the acromial end of the clavicle, the migration of the spikes, which are caused by the mechanical properties of these structures.


Ключові слова

акроміально-ключичний суглоб; вивихи; оперативне лікування; спосіб Вебера

acromioclavicular joint; dislocations; surgical treatment; Weber technique


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Holweg P., Pichler W., Gruber G. A Novel Surgical Technique for Fixation of Recurrent Acromioclavicular Dislocations: AC Dog Bone Technique in Combination with Autogenous Semitendinosus Tendon Graft. Case. Rep. Med. 2017. May 23. doi: 10.1155/2017/5457625. 
2. Chang N., Furey A., Kurdin A. Operative versus nonoperative management of acute high-grade acromioclavicular dislocations: a systematic review and meta-analysis. J. Orthop. Trauma. 2018;32(1):1-9.
3. Fade G.E., Scullion J.E. Hook plate fixation for lateral-clavicular malunion. АО Dialogue. 2002;15(1):14-18.
4. Judet J. Les luxations acromoclaviculares recentes. Chirurgi. Paris. 1976;102(12):1016-1019.
5. Huang Y.C., Yang S.W., Chen C.Y. еt al. Single coracoclavicular suture fixation with Mersilene tape versus hook plate in the treatment of acute type V acromioclavicular dislocation: a retrospective analysis. J Orthop Surg Res. 2018;13(1):110. doi: 10.1186/s13018-018-0831-0. 
6. Xin Pan, Rui-yan L., Ming-gang L. еt al. TightRope vs Clavicular Hook Plate for Rockwood III–V Acromioclavicular Dislocations: A Meta-Analysis. Orthop Surg. 2020;12(4):1045-1052. doi: 10.1111/os.12724.
7. Lin H.Y., Wong P.K., Ho W.P. еt al. Clavicular hook plate may induce subacromial shoulder impingement and rotator cuff lesion — dynamic sonographic evaluation. J Orthop Surg Res. 2014;9:6-11.
8. Ho-Seok Oh, Sungmin Kim, Jeong-Hun Hyun еt al. Effect of subacromial erosion shape on rotator cuff and clinical outcomes after hook plate fixation in type 5 acromioclavicular joint dislocations: a retrospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2022;23:42. doi: 10.1186/s12891-021-04987-y.
9. Joo Han Oh, Seunggi Min, Jae Wook Jung еt al. Clinical and Radiological Results of Hook Plate Fixation in Acute Acromioclavicular Joint Dislocations and Distal Clavicle Fractures. Clin Shoulder Elb. 2018;21(2):95-100. doi: 10.5397/cise.2018.21.2.95.
10. Fırat Ozan, Sefa Gök, Kürşat Tuğrul OkurMidterm еt al. Results of Tension Band Wiring Technique for Acute Rockwood Type III Acromioclavicular Joint Dislocation. Cureus. 2020;12(12):e12203. doi: 10.7759/cureus.122 03.
11. Бур’янов О.А., Кваша В.П., Чекушин Д.А. та ін. Аналіз віддалених результатів оперативного лікування вивихів акроміального кінця ключиці. Травма. 2021. Т. 22. № 6. С. 4-9. doi.org/10.22141/1608-1706.

Повернутися до номеру