Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
1 (51) 2014

Оснащення ультразвуковими апаратами лікувальних закладів України та його вплив на показники захворюваності на хвороби біліарної системи
Автори: Скирда І.Ю., Петішко О.П., Пантелєєва Т.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Молекулярні особливості розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей із хелікобактерною інфекцією, асоційованою з CagA(+)-штамами Н.pylori
Автори: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікування бронхіальної астми в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Автори: Боровик І.О., Бабінець Л.С., Шостак С.Є., Рябоконь С.С., Боцюк Н.Є. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Алергологія, Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нормалізація біотопів за допомогою пробіотиків у жителів індустріальних центрів
Автори: Резніченко Н.Ю. - Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості функціонального стану жовчного міхура, сфінктера Одді та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу
Автори: Майкова Т.В., Мосійчук Л.М., Петішко О.П. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості вмісту окремих про- та протизапальних цитокінів у крові хворих на цироз печінки невірусної етіології
Автори: Присяжнюк В.П. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
The Dynamics of Immunological Indicants on the Background of Therapy Using Probiotics and Psyllium in Patients with Chronic Pancreatitis after Cholecystectomy
Автори: Rusin V.I., Sirchak Ye.S., Kurchak N.Yu. - Medical Faculty of Higher State Educational Institution «Uzhgorod National University», Uzhgorod, Ukraine
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные подходы к оптимизации диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности
Автори: Ткач С.М., Швец О.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Биологическая терапия болезни Крона в Украине
Автори: Дорофеев А.Э., Рассохина О.А., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение дыхательных тестов с целью улучшения результатов лечения целиакии
Автори: Губская Е.Ю., Чичула Ю.В., Купчик Л.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біліарні дисфункції: сучасні уявлення, діагностика та лікування
Автори: Косинська С.В. - Кафедра гастроентерології та терапії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Методи ендоскопічного гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
Автори: Степанов Ю.М., Крилова О.О., Фещенко С.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Еволюція зондових методів досліджень в гастроентерології: огляд і власні дослідження
Автори: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія, Методи дослідження
Розділи: Довідник фахівця
Безопасность и потенциальные риски длительного применения ингибиторов протонной помпы
Автори: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Воспаление при хронических заболеваниях печени и возможные подходы к лечению
Автори: Чернявский В.В., Сизенко А.К., Гвоздецкая Л.С. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
The molecular features of inflammation of the gastric mucosa of children with Helicobacter pylori infection associated with CagA (+) strains of H.pylori
Автори: Abaturov O.Ye., Gerasymenko O.M. - State Establishment "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine", Dnipropetrovsk
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Normalization of biotopes of the citizens of industrial centers by probiotics
Автори: Reznichenko N. Yu. - Community Instituion "Zaporizhzhya Regional Dermatovenerological Clinical Hospital" of Zaporizhzhya Regional Council, Zaporizhzhya
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження