Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 2 (25) 2014

Нарушения дуоденальной проходимости при хроническом панкреатите
Authors: Воробей А.В., Шулейко А.Ч., Орловский Ю.Н., Вижинис Ю.И. - Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Республика Беларусь; Республиканский центр реконструктивной хирургической гастроэнтерологии, колопроктологии и лазерной хирургии, г. Минск, Республика Беларусь
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Венозна гемодинаміка в умовах гострого варикотромбофлебіту великої підшкірної вени
Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Болдіжар П.О., Краснопольська О.С., Сірчак С.С., Лопіт В.М. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль эндоваскулярных методов в подготовке пациентов с метастатическими опухолями печени к радикальному хирургическому лечению
Authors: Котенко О.Г., Кондратюк В.А., Федоров Д.А., Гриненко А.В., Коршак А.А., Гусев А.В., Попов А.О., Григорян М.С. – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова НАМН Украины, г. Киев, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности клинического течения и подходы к хирургическому лечению больных с эпидуральной гематомой при изолированной черепно-мозговой травме
Authors: Мирзоян А.О. - Республиканский медицинский центр «Армения», г. Ереван, Республика Армения
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Ендоскопічні транспапілярні втручання на головній панкреатичній протоці при гострому біліарному панкреатиті
Authors: Шевчук І.М., Гедзик С.М. – ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тактика лечения больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом в зависимости от длительности заболевания
Authors: Кондратенко П.Г., Джансыз И.Н., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Гендерно-вікові та клініко-морфологічні залежності в контингенту хворих із гастродуоденальними кровотечами виразкового генезу
Authors: Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
УЗД у діагностиці та лікуванні гострого панкреатиту
Authors: Конькова М.В., Смирнов М.Л., Юдін О.О., Кондратенко А.П., Бистрова О.Д. – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Побудова математичної моделі для оптимізації програми скринінгу раку грудної залози
Authors: Русин А.В. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна; Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород, Україна; Русин В.І., Одошевська О.М., Девіняк О.Т. – Ужгородський національний університет, медичний факультет, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Диагностика и малоинвазивные методы лечения гемангиом печени
Authors: Хацко В.В., Шаталов А.Д., Войтюк В.Н., Матвиенко В.А., Глазков А.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічна тактика при лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
Authors: Каніковський О.Є., Бондарчук О.І., Карий Я.В., Бабiйчук Ю.В., Павлик І.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Використання розчину діоксизолю в комплексному лікуванні хронічних анальних тріщин
Authors: Козловська І.М. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика
Authors: Дзюбановський І.Я., Чонка І.І., Футуйма Ю.М., Кріцак М.Ю. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Непаразитарные кисты печени: диагностика и хирургическое лечение
Authors: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Фактори залежності тяжкості кровотечі при гострокровоточивому колоректальному раку
Authors: Іванчов П.В., Андрусенко О.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка результатів лікування нетримання сечі при напруженні у жінок методом TVT-O
Authors: Серняк Ю.П., Литвінов О.І., Фуксзон О.С., Серняк П.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика хвороби крона
Authors: Русин В.І., Чобей С.М., Шкріба І.І., Куценко А.Ю. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Динамика ультраструктурных изменений клеток подвздошной кишки после перевязки правой толстокишечной артерии
Authors: Шапринский Е.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Динамические изменения s-NGAL у больных с острым повреждением почек различного генеза
Authors: Шраменко Е.К. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Применение раствора октенисепт как санационной среды в хирургическом лечении распространенного гнойного перитонита
Authors: Койчев Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Причини незадовільних результатів та труднощів ендоскопічної діагностики та лікування хворих із доброякісною патологією жовчних проток (огляд літератури)
Authors: Дутка Я.Р., Чуклін С.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Современные аспекты диагностики и хирургического лечения холедохолитиаза (научный обзор)
Authors: Колкин Я.Г., Хацко В.В., Межаков С.В., Борота Т.А., Чернявский А.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Клінічний випадок пахвинної грижі з атиповим розташуванням грижового мішка
Authors: Запорожченко Б.С. - Одеський національний медичний університет; Холодов І.Г. - Шпиталь Державної прикордонної служби України м. Одеси, Одеса, Україна; Бородаєв І.Є., Дехтяр А.Л. - Одеський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Случай реактивного гепатита у подростка после видеохирургического лечения
Authors: Веселый С.В., Грона В.Н., Черкун А.В., Буслаев А.И., Сопов Г.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная детская клиническая больница, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Случай оптимизированного вакуум-ассистированного лечения тяжелого синдрома диабетической стопы
Authors: Кондратенко П.Г. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Царульков Ю.А. - Центральная городская клиническая больница № 16, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Организация работы студенческого научного кружка на кафедре общей хирургии в условиях кредитно-модульной системы
Authors: Борота А.В., Кухто А.П., Герасименко Е.А., Базиян-Кухто Н.К., Борота Т.А., Ротарь Д.Г., Кондратенко А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual