Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України
Том 6, №3, 2018

Історія становления кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (1918–1941 роки)
Автори: Риков С.О., Варивончик Д.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на початкову стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії
Автори: Карлійчук М.А.
Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Зв’язок поліморфізму rs35934224 гена TXNRD2 з первинною відкритокутовою глаукомою
Автори: Малачкова Н.В., Веретельник С.П.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Порушення агрегації тромбоцитів як чинник розвитку діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку у хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію при цукровому діабеті 2-го типу
Автори: С.Ю. Могілевський(1), Ю.О. Панченко(2,3), С.В. Зябліцев(4), Л.В. Натрус(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «ЛАЗЕР Плюс», м. Львів, Україна
(4) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Оклюзії судин сітківки після кардіохірургічних втручань: 6 місяців спостереження
Автори: Риков С.О., Венедіктова О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив поляризованого світла на запалення передньої поверхні ока в комбінованій експериментальній моделі хвороби сухого ока у щурів
Автори: Риков С.О.(1), Шаргородска І.В.(1), Войтенко Н.В.(2), Агашков К.С.(2), Краснякова М.Є.(2), Лємєнєва А.А.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль герпесвірусів і вірусу папіломи людини у виникненні птеригіуму
Автори: Риков С.О., Усенко К.О., Могілевський С.Ю., Зябліцев С.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Бальна оцінка ефективності лікування хворих на травматичний кератит
Автори: Сакович В.М.(1,) Острікова Т.О.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпропетровська клінічна лікарня залізничного транспорту, філія Центру охорони здоров’я ПАТ «Укрзалізниця», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Каналікуліт: проблеми діагностики й лікування
Автори: Тутченко Л.П.(1, 3), Черняк Є.М.(2), Петренко І.М.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Неврологічні скарги та їх характеристики в пацієнтів із глаукомою
Автори: Ткаченко О.В., Риков С.О., Шаргородська І.В., Масович С.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Результати корекції рогівкового астигматизму при факоемульсифікації катаракти з імплантацією торичної інтраокулярної лінзи та за програмою «Біоптика»
Автори: Завгородня Н.Г., Новікова В.Ю.
Запорізький державний медичний університет МОЗ України, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль метаболічних порушень і генотипу в розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури)
Автори: Биховець М.Ю.(1), Риков С.О.(1), Натрус Л.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные возможности антиоксидантной терапии шафраном в офтальмологической практике: обоснование применения и потенциальная клиническая эффективность
Автори: Петренко О.В., Яковец А.И.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця