Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Практична онкологія»

Редакційна колегія

  • Зуб Валерій Олексійович — к.м.н., доцент, головний лікар КЛПЗ «Чернігівський обласний онкологічний диспансер», м. Чернігів, Україна
  • Кваченюк Андрій Миколайович — д.м.н., професор, заступник директора з клінічної роботи ДУ «Інститут ендокринологiї та обмiну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
  • Пономарьова Ольга Володимирівна — к.м.н., доцент кафедри онкології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
  • Сулаєва Оксана Миколаївна — д.м.н., професор, завідувач морфологічного відділу, заступник директора з наукової роботи лабораторії CSD, м. Київ, Україна
  • Шпарик Ярослав Васильович — к.м.н., доцент, завідувач хіміотерапевтичного відділення, КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», м. Львів, Україна