Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" 8 (51) 2013

Back to issue

Ведення раннього післяопераційного періоду після тонзилотомії та тонзилектомії в дітей

Authors: Наталія Купріненко

Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology

Sections: Medical forums

print version

30 вересня – 1 жовтня 2013 року у м. Львові відбулася щорічна осіння конференція Українського наукового медичного товариства лікарів­оториноларингологів «Нові технології в діагностиці та лікуванні хронічних запальних та онкологічних захворювань ЛОР­органів», яка цього року була присвячена 75­річчю з дня заснування товариства.

Як відомо, одним із найбільш поширених лор­захворювань, особливо в дитячому віці, є тонзилофарингіт, тому в рамках конференції ця тема розглядалася досить широко. Окремі доповіді були присвячені хірургічному лікуванню тонзилофарингітів.

Доповідь на тему ведення раннього післяопераційного періоду після тонзилотомії та тонзил­ектомії у дітей представив завідуючий відділенням оториноларингології Національної спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України, доцент кафедри оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, к.м.н. Ю.А. Молочек (м. Київ).

Перш за все доповідач відмітив, що, незважаючи на значні досягнення в можливостях консервативного лікування захворювань глоточного кільця, у тому числі тонзилофарингітів, тонзилотомія та тонзилектомія є досить частими оперативними втручаннями, особливо в пацієнтів дитячого віку.

Основними заходами в ранньому післяопераційному періоді є боротьба з больовим синдромом, зменшення запальних проявів у ротоглотці та запобігання мікробній контамінації післяопераційної рани. При цьому пацієнтам дитячого віку, яким була виконана тонзилотомія або тонзилектомія, властива погана переносимість болю в ділянці ротоглотки, через що часто спостерігається відмова від прийому їжі, невміння або небажання полоскати горло, негативне сприймання смакових якостей багатьох лікарських препаратів.

Враховуючи вищезазначене, вибір лікарських засобів для цієї категорії пацієнтів є досить складним завданням.

З недавнього часу на фармацевтичному ринку України присутній нестероїдний протизапальний препарат місцевої дії Тантум Верде®, діючою речовиною якого є бензидаміну гідрохлорид.

Молекула бензидаміну за структурою подібна до молекули місцевих анестетиків, зокрема тетракаїну, та вираженість її місцевоанестезуючої дії дорівнює 50 % дії тетракаїну. Для бензидаміну гідрохлориду властиве швидке зменшення болю, що відмічається вже через 15 секунд після нанесення препарату на слизову оболонку ротоглотки і триває щонайменше 1,5 години.

Протизапальний ефект бензидаміну гідрохлориду реалізується шляхом інгібіції синтезу прозапальних цитокінів, а саме TNF та IL­1. Препарат перериває запальний процес власне на початкових етапах розвитку.

Доведено, що бензидаміну гідрохлорид проявляє бактерицидну дію до 110 видів бактерій, зокрема таких, як Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, а також фунгіцидну дію до 20 штамів грибків роду Candida albicans та non­albicans.

З метою оптимізації ведення раннього післяопераційного періоду після тонзилотомії та тонзилектомії було проведене дослідження з участю 60 дітей віком 4–17 років. 40 пацієнтам була проведена тонзилотомія, 20 пацієнтам — тонзилектомія. У післяопераційному періоді всіх пацієнтів розподілили на 4 групи, по 15 хворих у кожній. Дітям, які становили першу групу, з 2­го дня після оперативного втручання був призначений препарат Тантум Верде® по 2 вприскування 3 р/добу, дітям з другої групи — препарат гівалекс по 1 розпиленню 3 р/добу, пацієнтам третьої групи — орасепт по 2–3 вприскування 3 р/добу, пацієнтам четвертої групи місцева протизапальна терапія не проводилася. Динаміка больового синдрому в ранньому післяопераційному періоді у хворих кожної групи наведена на рис. 1.

Ефективність препаратів за критеріями «знеболювання», «протизапальна дія» та «зменшення набряку» оцінювали за шкалою усунень. Найкраща ефективність лікування була продемонстрована в групі використання Тантум Верде® — 5 балів по кожному з трьох показників, у той час як ефективність гівалексу становила 2,5 бала за критерієм «знеболювання», 3,4 бала — за критерієм «протизапальна дія» та 2,5 бала — за критерієм «зменшення набряку», а орасепту — 1; 2,7 та 2,9 бала відповідно.

Таким чином, Тантум Верде® є достатньо ефективним та безпечним препаратом при використанні в дітей, які перенесли оперативне втручання на лімфаденоїдному кільці. Він має виражений знеболювальний ефект, прискорює зворотний розвиток таких ознак реактивного запалення, як набряк і гіперемія слизової оболонки, порушення фонації, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів.

Використання Тантум Верде® скорочує потреби в системних протизапальних препаратах та аналгетиках, що є особливо актуальним в педіатричній практиці.

Висновки

— Тантум Верде® є достатньо ефективним і безпечним при використанні його в дітей, які перенесли оперативне втручання на лімфаденоїдному кільці.

— Препарат має виражений знеболювальний ефект.

— Застосування Тантум Верде® прискорює зворотний розвиток ознак реактивного запалення:

­ набряк і гіперемія слизової оболонки;

­ порушення фонації;

­ збільшення регіонарних лімфатичних вузлів.

— Скорочує використання системних протизапальних препаратів та аналгетиків, що особливо актуальне в педіатричній практиці.

Препарат Тантум Верде® зручний у застосуванні і в переважній більшості випадків із задоволенням використовується дітьми.Back to issue