Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Child`s Health" 8 (51) 2013

Предикторы формирования бронхолегочной дисплазии
Authors: Охотникова Е.Н., Шарикадзе Е.В. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Оценка факторов риска возможности заражения токсокарозом населения Луганской области
Authors: Ловицкая Л.Г. - ГУ «Луганская областная санитарно-эпидемиологическая станция» МЗ Украины; Семенченко С.Л., Малыш П.Н. - Департамент здравоохранения Луганской областной государственной администрации; Сульженко М.Ю. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет»; Малютенко К.П., Белецкая Л.М., Кузнецов А.В. - Луганская областная детская клиническая больница
Categories: Investigation methods
Sections: Specialist manual
Ефективність застосування препарату L-цет у дітей із сезонним алергічним ринітом
Authors: Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманець Т.Р., Кондратенкова Т.В. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», відділення захворювань органів дихання у дітей, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Новий погляд на механізми індукції ремісії алергічних захворювань при лікуванні алергенами
Authors: Недельська С.М., Ярцева Д.О., Марчук Н.М., Даценко О.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра факультетської педіатрії
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання в дітей
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клініко-імунологічні аспекти пробіотичної терапії хронічних НР-асоційованих гастритів у дітей
Authors: Абатуров О.Є., Герасименко О.М. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Состояние здоровья детей первого года жизни, рожденных путем операции кесарева сечения и с применением инструментальных методов
Authors: Сороколат Ю.В., Клименко Т.М., Голюк Е.О. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Стан соматичного здоров’я дітей раннього віку із синдромом Дауна
Authors: Кашіна-Ярмак В.Л. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology, Psychiatry
Sections: Specialist manual
Закономерности возникновения и распространения психических расстройств среди детского населения в условиях современного Донбасса
Authors: Агарков В.И., Евтушенко Е.И., Мустафина А.А., Кудымов П.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Областная клиническая психиатрическая больница г. Донецка; Областная детская клиническая больница г. Донецка
Categories: Pediatrics/Neonatology, Psychiatry
Sections: Specialist manual
Застосування вітаміну D у комплексній терапії дітей з алергічними захворюваннями та його кількісна динаміка у крові в різні періоди хвороби
Authors: Тяжка О.В., Сельська З.В. - НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Центральна дитяча поліклініка Деснянського району м. Києва
Categories: Family medicine/Therapy, Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Аналітична оцінка засобів наукових комунікацій у галузі охорони здоров’я дітей шкільного віку та підлітків
Authors: Коренєв М.М., Водолажський М.Л., Сидоренко Т.П., Фоміна Т.В., Кошман Т.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків; Горбань А.Є., Закрутько Л.І. - Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, м. Київ
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Окислювальний стрес та антиоксидантний захист у дітей із різним ступенем контролю за бронхіальною астмою
Authors: Литвинець Л.Я. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Классическая антипиретическая терапия
Authors: Абатуров А.Е., Агафонова Е.А., Кривуша Е.Л., Петренко Л.Л. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Абатурова Н.И. - КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница»; Днепропетровского областного совета
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Дополнительное медикаментозное сопровождение антибактериальной терапии у детей. Необходимость или полипрагмазия? Часть 2
Authors: Овчаренко Л.С., Вертегел А.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Бактерицидная активность пробиотических средств
Authors: Абатуров А.Е., Герасименко О.Н., Высочина И.Л., Кривуша Е.Л., Агафонова Е.А. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия Министерства; здравоохранения Украины»; Гирина И.А., Узилевская И.А. - КУ «Днепропетровская городская детская клиническая больница № 1» Днепропетровского областного совета
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Кашель у детей: механизмы и подходы к лечению
Authors: Высочина И.Л. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Чернышова О.Е. - ГУ «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького МЗ Украины»
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Острый стрептококковый тонзиллит у ребенка. Вопросы, заданные жизнью (ответы науки на вопросы, заданные практикой)
Authors: Нагорная Н.В., Бордюгова Е.В., Коваль А.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Кафедра педиатрии Учебно-научного института последипломного образования
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Особенности клинического течения перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки у детей
Authors: Запорожченко А.Г., Гладкий А.П., Довбыш О.В., Спахи О.В. - Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Pediatrics/Neonatology, Surgery
Респираторная инфекция, вызванная Chlamydophila pneumonia, у детей. Подходы к диагностике и лечению
Authors: Юлиш Е.И., Гадецкая С.Г., Вакуленко С.И., Колесникова В.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Анализ случаев пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных детей в АР Крым
Authors: Рымаренко Н.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Categories: Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Рациональная антибиотикотерапия респираторной инфекции у детей
Authors: Хайтович Н.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Прогнозирование исходов перинатального повреждения нервной системы у недоношенных новорожденных
Authors: Алифанова С.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Актуальність вивчення показника якості життя в дітей з алергічними захворюваннями
Authors: Ткаченко О.Я. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», кафедра педіатрії № 2, м. Полтава
Categories: Allergology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Клиническое наблюдение ребенка c астроцитомой
Authors: Сиренко Т.В., Пионтковская О.В., Хоценко А.А., Плахотная О.Н., Постников А.В., Халтурина Т.А. - Харьковский национальный медицинский университет; КУЗ «Харьковская областная детская клиническая больница»
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Заграница нам поможет? Случай висцерального лейшманиоза в Крыму
Authors: Богадельников И.В., Усова С.В., Бобрышева А.В., Бездольная Т.Н., Соболева Е.М. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней, г. Симферополь
Categories: Family medicine/Therapy, Infectious diseases, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Гемолитические анемии у детей
Authors: Нагорная Н.В., Вильчевская Е.В., Бордюгова Е.В., Дудчак А.П., Марченко Е.Н., Юлдашева С.А. - ДонНМУ им. М. Горького, ИНВХ НАМН Украины им. В.К. Гусака
Categories: Family medicine/Therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Роль ДНК-сенсоров в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных агентов и развитии воспаления. Часть 1. Семейство патогенных Z-ДНК-связывающих протеинов
Authors: Абатуров А.Е. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины»; Волосовец А.П. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Юлиш Е.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Acute streptococcal tonsillitis in children.The questions that are posed by life. (Answers to the science questions, that are posed by the practice).
Authors: Nagorna N.V., Bordyugova O.V., Koval O.P. - Donetsk National Medical University n.a. M. Gorky. Department of Pediatrics of Training and Research Institute of Post-Graduate Education Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Features of Clinical Course of Perforated Ulcers of Stomach and Duodenum in Children
Authors: Zaporozhchenko A.G., Gladky A.P., Dovbysh O.V., Spakhi O.V. - Zaporizhya State Medical University, Zaporizhya, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Oxidative stress and antioxidant defenses in children with varying degrees of control over bronchial asthma
Authors: Litvinets L.Ya. - State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Health Status of Infants Delivered Using Cesarean Section and Instrumental Methods
Authors: Sorokolat Yu.V., Klimenko T.M., Golyuk Ye.O. - Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
A New Look at the Mechanisms of Remission Induction of Allergic Diseases in the Treatment with Allergens
Authors: Nedelska S.M., Yartseva D.O., Marchuk N.M., Datsenko O.M. - Zaporizhya State Medical University, Department of Faculty Pediatrics, Zaporizhya, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Effects of the Thyroid Status Correction on the Functional State of Digestive System in Children with Diffuse Nontoxic Goiter
Authors: Mamenko M.Ye., Bugayenko O.O. - State Institution «Lugansk State Medical University», Lugansk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Relevance of the Studying Quality of Life in Children with Allergic Diseases
Authors: Tkachenko O.Ya. - Higher State Educational Institution of Ukraine « Ukrainian Medical Stomatological Academy», Department of Pediatrics № 2, Poltava, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Predicting the Outcomes of Perinatal Nervous System Damage in Preterm Infants
Authors: Alifanova S.V. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Public Health of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Somatic Health Status of Infants with Down Syndrome
Authors: Kashina-Yarmak V.L. - State Institution «Institute of Children and Adolescents Health Care of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Assessment of Risk Factors for Possible Toxocariasis Invasion in Lugansk Region Population
Authors: Lovitskaya L.G. - State Instituon «Lugansk Regional Sanitary and Epidemiological Station» of Ministry of Healthcare of Ukraine; Semenchenko S.L., Malysh P.N. - Department of Healthcare of Lugansk Regional State Administration; Sulzhenko M.Yu. - State Institution «Lugansk State Medical University»; Malyutenko K.P., Beletskaya L.M., Kuznetsov A.V. - Lugansk Regional Children’s Clinical Hospital, Lugansk, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
We Will be Helped from Abroad? A Case of Visceral Leishmaniasisis in Crimea
Authors: Bogadelnikov I.V., Usova S.V., Bobrysheva A.V., Bezdolnaya Т.N., Soboleva Ye.M. - State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Department of Pediatrics with Course of Children’s Infectious Diseases, Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Analytical Evaluation of Scientific Communications in yhe Field of Children and Adolescents Health Care
Authors: Korenev M.M., Vodolazhsky M.L., Sydorenko T.P., Fomina T.V., Koshman T.V. - State Institution «Institute of Children and Adolescents Health Care of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv; Gorban A.Ye., Zakrutko L.I. - Ukrainian Center of Scientific Medical Information, Patent and Licensing of Ministry of Public Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
The Use of Vitamin D in the Complex Treatment of Children with Allergic Diseases and its Quantitative Dynamics in the Blood in Different Periods of the Disease
Authors: Tyazhka O.V., Selska Z.V. - National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv; Central Children’s Polyclinic of Desnyansky District of Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Analysis of Cases of Pneumocystis Pneumonia in HIV-infected Children in the Autonomous Republic of Crimea
Authors: Rymarenko N.V. - State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Simferopol, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinical Observation of a Child with Astrocytoma
Authors: Sirenko T.V., Piontkovskaya O.V., Khotsenko A.A., Plakhotnaya O.N., Postnikov A.V., Khalturina T.A. - Kharkiv National Medical University; Municipal Health Care Institution «Kharkiv Regional Pediatric Clinical Hospital», Kharkiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Conformities to origin and prevalence of psychical disorders among child’s population in conditions of modern the Donbas
Authors: Аgarkov V. I., Yevtyshenko Y. I., Mustafina A.A., Kudimov P.V. - Donetsk National Medical University named after М. Gorky
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The Role of Vitamin A in Patients with Cystic Fibrosis
Authors: Rogovyk N.V., Bober L.Y. - Lviv National Medical University named after Danylo Galytsky; West-Ukrainian Specialized Pediatric Medical Center, Lviv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Predictors of Bronchopulmonary Dysplasia Formation
Authors: Okhotnikova Ye.N., Sharikadze Ye.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupik, Kyiv, Ukraine
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches