Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (66) 2015

Повернутися до номеру

Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії

Автори: Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Було проведено порівняльне дослідження пацієнтів, яким було виконано однопортову лапаро­скопічну апендектомію з різних доступів. У результаті дослідження сформульовано висновок, що бічний напівовальний навколопупковий розріз при однопортовій лапароскопічний апендектомії асоціюється з меншою мікробною контамінацією рани порівняно із вертикальним черезпупковим.

Было проведено сравнительное исследование пациентов, которым была выполнена однопортовая лапароскопическая аппендэктомия из различных доступов. В результате исследования был сформулирован вывод, что боковой полуовальный околопупочный разрез при однопортовой лапароскопической аппендэктомии ассоциируется с меньшей микробной контаминацией раны по сравнению с вертикальным чрезпупочным.

Comparative research of patients undergone the single-port laparoscopic appendectomy with various accesses has been carried out. The research led to the conclusion that the lateral semioval paraumbilical incision for single-port laparoscopic appendectomy is associated with lower microbic contamination of the wounds comparing with vertical subumbilical.


Ключові слова

однопортова лапароскопічна апендектомія, доступ.

однопортовая лапароскопическая аппендэктомия, доступ.

single-port laparoscopic appendectomy, access.

Статья опубликована на с. 166-167

Вступ

Якщо лікарська тактика щодо хворого з діагнозом «гострий апендицит» на сьогодні не викликає дискусій, то щодо хірургічного доступу актуальними є: доступ за Волковичем — Дьяконовим, нижньосерединна лапаротомія, лапароскопічний трипортовий та однопортовий [3, 5, 6].

SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery), або хірургія єдиного лапароскопічного доступу, — це сучасна малоінвазивна технологія, при якій хірургічне втручання виконується через один троакарний доступ [4, 7]. Уперше у світі апендектомія через один прокол була виконана професором M.A. Pelosi в 1991 році [5]. Доступ може бути виконаний через вертикальний черезпупковий або напівовальний навколопупковий (близько 2 см від пупка) розріз [1, 2].

Мета роботи: обґрунтувати оптимальну методику пупкового доступу для однопортової лапаро–скопічної апендектомії на підставі мікробіологічних даних.

Матеріали й методи

Підставою до дослідження є думка, що навіть після адекватної передопераційної обробки поля в центрі пупка в ряді випадків зберігається мікрофлора, яка при виконанні розрізу через середину пупка може призводити до підвищеного бактеріального обсіменіння операційної рани під час операції. Мікробіологічні методи застосовувались для якісної й кількісної оцінки обсіменіння шкіри пупка й операційної рани при однопортовій лапароскопічній апендектомії з приводу гострого апендициту. Мікробіологічні дослідження виконані в 32 пацієнтів (із них у 9 (28,13 %) апендицит був катаральний, у 19 (59,38 %) — флегмонозний, у 4 (12,5%) — гангренозний), які були прооперовані в клініці кафедри хірургії та судинної хірургії з 2012 до 2014 року, усім була виконана однопортова лапароскопічна апендектомія, із них у 7 (21,88 %) випадках — із зовнішнім дренуванням правої здухвинної ділянки поліхлорвініловим дренажем (SILS+1). 15 (46,88 %) хворим оперативне втручання було проведено через вертикальний черезпупковий розріз, 17 (53,12 %) — через напівовальний навколопупковий. Довжина розрізу шкіри становила близько 3 см, що забезпечує як достатню візуалізацію рани, так і косметичний ефект. Порт вводиться під контролем зору, що зменшує ризик можливих ускладнень. До негативних ефектів однопортового доступу слід віднести малий кут огляду й розташування інструментів в одній площині, тому використовуємо спеціальні зігнуті інструменти й подовжену скошену 5 мм оптику. Апендикс видаляємо в контейнері разом із портом без особливих зусиль, тому що отвір у апоневрозі — близько 3 см.

Кожному пацієнту проводили чотири посіви: для оцінки передопераційного обсіменіння (Р1); змив із середини пупка (у зоні планованого прямого вертикального розрізу) після обробки операційного поля 0,5% спиртовим розчином хлоргексидину протягом 3 хвилин (Р2); контрольний змив шкіри на 1–1,5 см латеральніше середини пупка після обробки поля (у зоні планованого напівовального розрізу) — для контролю адекватності обробки операційного поля порівняно з серединою пупка (Р3), а також із рани після видалення порта з апендиксом (Р4).

Кожному пацієнту залежно від кількості колоній, що висіваються, присвоювали певну кількість балів (від 1 до 3), а загальна кількість балів сумувалась за родинами мікроорганізмів. Підрахунок загальної кількості пацієнтів і балів проводився окремо для кожної групи посівів (Σ(р)). Для кожної групи вираховувався коефіцієнт обсіменіння (Ко) за формулою: Ко = Σ(р)/28. Статистична значимість різноманітності визначалась для кожної групи посівів (Р2, Р3, Р4) із даними, отриманими до обробки операційного поля (Р1).

Результати та обговорення

Найбільше обсіменіння шкіри виявлено в центрі пупка. Із мікроорганізмів у групі Р1 висівались переважно колонії Staphylococcus (18 хворих, 57 балів), у переважній більшості випадків висівались мікроорганізми кількох сімейств (Streptococcus sp., Micrococcus sp., Acinetobacter sp.). Ко(Р1) у першій групі становив 3,68. Після обробки операційного поля кількість колоній вірогідно знижувалась: Ко(Р2) — 0,74 (р ≤ 0,05); Ко(Р3) — 0,12 (р ≤ 0,11), (р ≤ 0,0001). При цьому збереглось надлишкове обсіменіння шкіри в зоні вертикального розрізу (Р2) порівняно із зоною напівовального розрізу (Р3), що пов’язано з особливостями будови пупка.

У пупковій рані після видалення апендиксу в контейнері (Р4) до остаточної санації післяопераційної рани у 12 (37,5 %) хворих висівались штами E.сoli (6 хворих, 7 балів) і Bacteroides sp. (6 хворих, 6 балів) на фоні поодиноких колоній інших сімейств, Ко(Р4) = 1,14 (р ≤ 0,05), що було пов’язано з обсіменінням рани мікрофлорою апендикса при його видаленні разом із системою однопортового доступу.

Висновок

Бічний напівовальний розріз із обминанням пупка при однопортовій лапароскопічний апендектомії асоціюється з меншою мікробною контамінацією рани.


Список літератури

1. Василюк С.М. Оцінка критеріїв конверсії при лапароскопічній апендектомії / С.М. Василюк, І.Р. Лаб’як, В.М. Клим’юк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — Чернівці, 2012. — Т. 11, № 3. — С. 83-84.

2. Ветюгова Л.В., Старков Ю.Г., Шишин К.В. и др. Современное понимание хирургии единого лапароскопического доступа и опыт Института хирургии: Материалы XVI съезда Общества эндоскопических хирургов России // Эндоскоп. хир. — 2013. — № 2. — С. 212-213.

3. Однопортова лапароскопічна хірургія — нова міні-інвазивна техніка операцій / С.М. Василюк, В.М. Галюк, В.В. Іванина та ін. // Галицький лікарський вісник. — 2012. — Т. 19, № 1. — С. 131-132.

4. Carus T. Single-port technique in laparoscopic surgery / Т. Carus // Chirurg. — 2010. — № 81. — Р. 431-439.

5. Pelosi M.A., Pelosi M.A. 3rd. Laparoscopic appendectomy using a singleumbilical puncture (minilaparoscopy) // J. Reprod. Med. — 1992. — Vol. 37. — P. 588-594.

6. Podolsky E.R., Curcillo P.G. 2nd. Single port access (SPA) surgery — a 24-month experience // J. Gastrointest. Surg. — 2010, May. — Vol. 14, № 5. — Р. 759-67. [ PubMed ].

7. Prasad A. Single incision laparoscopic surgery // World J. Gastroenterol. — 2010, Jun 7. — Vol. 16, № 21. — Р. 2705-6. [PubMed], [Full text].


Повернутися до номеру