Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
3 (66) 2015

Инфекционный эндокардит: диагноз и дифференциальная диагностика
Автори: Никонов В.В., Нудьга А.Н., Киношенко Е.И., Ковалева Е.А. — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи; Городской центр лечения инфекционных эндокардитов, г. Харьков
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика причин лихоманок невідомого генезу
Автори: Шлапак І.П., Бондар М.В., Харченко Л.А., Цвик І.М., Борисенко С.В., Іванчинов І.Г., Мовлик С.О., Ратушна Т.П., Фогель Л.П., Якуб А.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Український медичний центр інтенсивної терапії сепсису, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Регіонарне знеболювання пологів
Автори: Мехедко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города
Автори: Курдиль Н.В. — Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины, отделение интенсивной терапии при острых отравлениях, г. Киев; Зозуля И.С., Иващенко О.В. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Післяопераційне знеболювання при виконанні резекційних оперативних втручань на підшлунковій залозі
Автори: Копчак В.М., Копчак К.В., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Перерва Л.О., Давиденко Н.Г., Романів Я.В., Ткачук О.С. — ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМНУ, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід застосування центрального венозного катетера Бровіак у дитячій онкологічній практиці
Автори: Кобись В.Л., Клюсов О.М., Завертиленко С.П. — Київський міський клінічний онкологічний центр МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика двох методів вакуум-екстракції та їх вплив на найближчі наслідки вагінальних оперативних пологів для дитини
Автори: Кукуруза І.Л. — Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації; Могілевкіна І.О. — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла
Автори: Ткаченко Р.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Гріжимальський Є.В. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини; Петриченко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Рибін М.С. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика лечения острых инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений, вызванных Trichomonas vaginalis
Автори: Карпенко В.Г., Пасиешвили Н.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічне обґрунтування раннього ентерального харчування в дітей у післяопераційному періоді
Автори: Дмитрієв Д.В., Конопліцький В.С., Касперович Т.А. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной краниоторакальной травмы
Автори: Полторацкий В.Г. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции
Автори: Никонов В.В., Курсов с.В., Нудьга А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения глотания при инсультах 1. Особенности клинических проявлений
Автори: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Нарушения глотания при инсультах 2. Методы исследования глотательной функции
Автори: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Нарушения глотания при инсультах 3. Особенности ведения пациента с дисфагией
Автори: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Логістичний підхід до управління матеріальними резервами служби медицини катастроф при наданні екстреної медичної допомоги
Автори: Кочін І.В., Гайволя О.О., Хандога Е.В., Акулова О.М, Трошин Д.О., Шило І.Ф. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние объема преинфузии на состояние гемодинамики при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания операции кесарева сечения
Автори: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка; Жежер А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії
Автори: Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Автори: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра анестезіології і інтенсивної терапії
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Двохетапна та двокомпонентна блокада плечового сплетіння в травматологічних хворих
Автори: Гомон М.Л. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Logistical approach to management of material reserves of disaster medicine service in the provision of emergency medicalcare
Автори: I.V. Kochin, A.A. Gajvolya, E.V. Khandoga, O.M. Akulova, D.O. Troshin, I.F. Shilо - State Institution «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education оf Ministry of Public Health of Ukraine», department of civil defense and disaster medicine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
The regional analgesia of the labor
Автори: V.V. Mekhedko - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L.Shupyk.
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Intraoperative Dynamics of Circulatory Indices under Different Methods of General Anesthesia during Surgery in the Prone Position
Автори: Rud O.A. - SSI «Scientific Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» of SAA, Kyiv, Ukraine
Розділи: Клінічні дослідження