Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медицина невідкладних станів

Косі проєкції в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії при вогнепальних пораненнях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Ясінський О.В. (1), Шармазанова О.П. (3), Пуляєв С.А. (1)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) - Навчально-науковий медичний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Променева діагностика пневмотораксу при бойовій травмі
Автори: Гречаник О.І. (1), Абдуллаєв Р.Р. (2), Ніконов В.В. (2), Вороньжев І.О. (2), Абдуллаєв Р.Я. (2), Давидюк М.М. (1)/
(1) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(2) - ННІ післядипломної освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика посттравматичного синдрому: функціонально-вегетативний аналіз сенсорних систем
Автори: Кокун О.М. (1), Візнюк І.М. (2), Пайкуш М.А. (3), Долинний С.С. (2), Ордатій Н.М. (4), Карімулін Р.Ф. (4)
(1) - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
(2) - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
(3) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(4) - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів
Автори: Зенкіна Л.М. (1), Галушко О.А. (2)
(1) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування портальної гіпертензії, ускладненої варикозною кровотечею
Автори: Тутченко М.І. (1), Рудик Д.В. (1), Клюзко І.В. (2), Беседінський М.С. (1), Чуб С.Л. (1), Сіренко О.А. (3)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(3) - КНП «Вишгородська центральна районна лікарня», м. Вишгород, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль азтреонаму в раціональній антибактеріальній терапії резистентних госпітальних інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями. Нове життя відомого β-лактаму
Автори: V.A. Korsunov (1), M.A. Georgiyants (1), N.I. Zozulia (2), I.Yu. Odynets (1), M.B. Pushkar (1), M.V. Lyzogub (3), N.M. Bohuslavska (1), O.L. Onikiienko (1)
(1) - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) - Communal Non-Commercial Enterprise of the Kharkiv Regional Council “Regional Children’s Infectious Clinical Hospital”, Kharkiv, Ukraine
(3) - State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичні й класифікаційні критерії серцевої недостатності в практиці лікарів на догоспітальному етап
Автори: Ковальова О.М., Ніконов В.В., Іванченко С.В., Журавльова А.К., В’юн Т.І., Літвинова А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Портопульмональна гіпертензія: особливості діагностики та лікування
Автори: Чуклін С.М. (1), Чуклін С.С. (1), Посівнич М.М. (2), Кристопчук С.А. (2)
(1) - Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стандарти надання невідкладної допомоги на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах хворим з механічною жовтяницею
Автори: Максименко М.В. (1), Сусак Я.М. (1), Коротя М.В. (1), Волковецький В.В. (1), Гаврилюк Р.О. (2)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Випадок хірургічного лікування флегмони шиї після вогнепального поранення, ускладненої тотальним заднім медіастинітом, з використанням лапароскопічних хірургічних технологій
Автори: Макаров В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), В’юн І.А. (2), Негодуйко В.В. (1, 2)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Невідкладна допомога при ускладнених психозами посттравматичних стресових розлада
Автори: Козідубова В.М., Гончарова О.Ю., Долуда С.М., Баричева Е.М., Гурницький О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Травматичний розрив трахеї при закритій травмі грудної клітки (клінічний випадок)
Автори: Гетьман В.Г. (1), Кравченко К.В. (2), Сафонов В.Є. (2), Негодуйко В.В. (3, 4), Худа М.Ю. (2), Макаров В.В. (3, 4), Смоляник К.М. (4)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(3) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(4) - Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Порівняльна характеристика ефективності спінальної анестезії на основі бупівакаїну в поєднанні з різними інтратекальними дозами дексмедетомідину
Автори: Щегольков Є.Е. (1, 2), Лоскутов О.А. (2)
(1) - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження