Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 53, №3, 2019

Повернутися до номеру

В’ячеслав Миколайович Чернобровий (27.06.1943–24.08.2019)

24 серпня 2019 року на 77–му році життя внаслідок тяжкої хвороби відійшов у вічність видатний вітчизняний гастроентеролог, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, голова ревізійної комісії ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», голова Асоціації лікарів загальної практики — сімейної медицини Вінницької області й Вінницького осередку ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», доктор медичних наук, професор В’ячеслав Миколайович Чернобровий.

Народився В’ячеслав Миколайович 27 червня 1943 р. у с. Нестерівці Дунаєвецького р–ну Хмельницької обл. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи № 2 у м. Старокостянтинові Хмельницької обл. (1960 р.) він вступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який закінчив із відзнакою у 1966 р.

З 1966 по 1967 р. працював на посаді лікаря–ординатора кардіоревматологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

З 1967 по 1970 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб і факультетської терапії Чернівецького медичного інституту. У 1970 р. В.М. Чорнобровий успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Радіотелеметричні показники функціонального стану шлунка у хворих на виразкову хворобу та хронічний гастрит».

Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри факультетської терапії Чернівецького медичного інституту (1970–1979). Із 1979 року його професійна діяльність пов’язана з Вінницьким медичним інститутом ім. М.І. Пирогова, де він працював на посадах асистента кафедри терапії факультету післядипломної освіти (1979–1980), доцента (1980–1989) і професора (1990–1994) кафедри госпітальної терапії.

У 1989 р. — захист докторської дисертації на тему «Шляхи покращення діагностики та лікування виразкової хвороби та хронічного гастриту».

У 1994 р. організував кафедру поліклінічної терапії і впродовж 25 років беззмінно завідував нею (з 2008 р. — кафедра внутрішньої та сімейної медицини).

Професор В.М. Чорнобровий очолював методичну раду з післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, був членом спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського із захисту докторських дисертацій зі спеціальності «внутрішні хвороби» і науковим керівником клініко–діагностичної гастроентерологічної лабораторії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Професор В.М. Чорнобровий — член редакційної ради журналів «Сучасна гастроентерологія», «Сімейна медицина».

Професор В.М. Чернобровий є автором оригінального методу езофагогастро–рН–моніторингу. На основі створених професором В.М. Чернобровим оригінальної техніки й методик для езофагогастро–рН–моніторингу, як результат наукових досліджень керованого ним медико–інженерного колективу, в Україні було започатковано й упроваджено комп’ютерний езофагогастро–рН–моніторинг за допомогою ацидогастрографів «АГ» та імпеданс–рН–моніторинг.

В’ячеслав Миколайович доклав надзвичайно багато зусиль для становлення й розвитку гастроентерології в Україні. Його роботи з проблеми діагностики й лікування кислотозалежних захворювань відомі далеко за її межами.

Професор В.М. Чернобровий плідно розвивав вітчизняну гастроентерологію з багатьма своїми колегами й учнями. Під його керівництвом захищено 2 докторських і 9 кандидатських дисертаційних робіт. Ним було опубліковано понад 420 друкованих робіт і отримано 9 авторських свідоцтв і деклараційних патентів України.

Від імені членів ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», президії та правління з глибокою скорботою висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного, всім, хто знав В’ячеслава Миколайовича і вчився в нього.

Вічна пам’ять про видатного науковця, лікаря, вчителя та колегу, високоінтелігентну Людину назавжди залишиться в наших серцях.

Президія і члени правління

ГО «Українська гастроентерологічна асоціація»

 


Повернутися до номеру