Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 53, №3, 2019

Оптимізація лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит
Автори: Гуцаленко О.О.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність та безпечність препарату адеметіоніну в корекції функції печінки в пацієнтів зі стеатогепатитом: результати відкритого багатоцентрового порівняльного постмаркетингового дослідження
Автори: Фадєєнко Г.Д.(1), Скрипник І.М.(2), Осьодло Г.В.(3), Гріднєв О.Є.(1), Нікіфорова Я.В.(1)
(1) — ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(3) — Українська військово-медична академія Міністерства оборони України, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром надлишкового бактеріального росту у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіології й морфологічних особливостей
Автори: Діденко В.І., Зигало Е.В., Гайдар Ю.А., Ягмур В.Б.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностична значущість жорсткості артеріальної стінки в пацієнтів iз хронічними дифузними захворюваннями печінки
Автори: Yu.M. Stepanov, I.S. Konenko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика стану кишкової мікрофлори та вмісту коротколанцюгових жирних кислот у хворих із синдромом подразненого кишечника
Автори: Yu.M. Stepanov(1), I.Ya. Budzak(2), I.A. Klenina(1)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-ендоскопічні паралелі при неспецифічному виразковому коліті
Автори: Степанов Ю.М., Псарьова І.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хвороби гепатобіліарної системи: фокус на раціональну гепатотропну терапію
Автори: Філіппова О.Ю.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у вагітних
Автори: Бреславець Ю.С.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Вчений-фізіолог Василь Михайлович Архангельський: від асистента до ректора
Автори: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини