Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
4 (51) 2013

Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца
Автори: Киношенко Е.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современные представления о диагностике госпитальной пневмонии
Автори: Биркун А.А. III - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Оценка боли у новорожденных и детей раннего возраста
Автори: Постернак Г.И., Ткачева М.Ю., Соболева Т.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет» Луганская областная детская клиническая больница
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клиническое применение комбинированных гипертонических/коллоидных растворов у родильниц при тяжелом геморрагическом шоке
Автори: Голяновский О.В., Жежер А.А., Кулаковский М.М. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра акушерства и гинекологии № 1, кафедра анестезиологии Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Механическая компрессия грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации: опыт использования аппарата AutoPulse
Автори: Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика острого послеоперационного  почечного повреждения
Автори: Шано В.П., Гуменюк И.В., Губиева Е.З., Гайдаш Л.Л. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины», г. Донецк
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація,апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів
Автори: Світлик Г.В., Кияк Ю.Г., Чнгрян Г.В., Беш Д.І., Гарбар М.О., Барнетт О.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування L-аргініну в лікуванні системної склеродермії
Автори: Палієнко І.А., Кармазина О.М., Шепетько І.С., Кармазін Я.О., Тарасенко О.М., Синиця Ю.П. - Національний медичний університет ім. О.О., Богомольця Міська клінічна лікарня № 3, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Преморбідний фон як фактор пізньої летальності при поєднаній травмі
Автори: Івахненко Д.С. - Запорізький державний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз імунологічної реактивності у первинних та кадрових донорів залежно від донорського стажу
Автори: Яворський В.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Організаційно-методичні та клінічні аспекти діяльності токсикологічних центрів (світові кейси)
Автори: Курділь Н.В.1, Рощін Г.Г.2 - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра медицини катастроф, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Мобільні формування служб медицини катастроф територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Автори: Гур’єв С.О., Близнюк М.Д., Рощін Г.Г.,Михайловський М.М., Терентьєва Г.В. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ,Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Особливості підготовки працівників служб медицини катастроф для надання екстреної медичної допомоги безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації
Автори: Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Близнюк М.Д.,Крилюк В.О., Михайловський М.М. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Служби медицини катастроф територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Автори: Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Близнюк М.Д.,Михайловський М.М. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та бригади постійної готовності першої черги служби медицини катастроф
Автори: Гур’єв С.О., Близнюк М.Д., Рощін Г.Г.,Крилюк В.О., Михайловський М.М. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современные подходы к ведению больных тяжелым сепсисом и септическим шоком  на основе доказательной медицины
Автори: Фомин А., Зулькарнаев А., Яковлев В. - Московский областной научно-исследовательский линический институт им. М.Ф. Владимирского, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Керівництво
Отруєння похідними феноксіалканкарбонових кислот
Автори: Ткачишин В.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Керівництво
Самоампутація апендикса як прояв саногенезу
Автори: Ломей Я.І., Ломей Ю.Я. - КЗ СРР «Сколівська ЦРЛ», Львівська область
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Тестування теоретичного рівня знань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань — важливий фактор підвищення якості надання екстреної медичної допомоги
Автори: Ушкевич О.А., Гураєвський В.О., Тарасюк І.В., Римаренко П.В. - Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, м. Рівне Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм для неінвазивої діагностики ступеня порушення коронарного кровообігу у жінок, які перенесли гострий інфаркт міокарда
Автори: Педько В.М., Целуйко В.І. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра кардіології та функціональної діагностики
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження