Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет"
1-2 (13-14) 2014

Дефіцит та недостатність вітаміну D у жителів України: вплив сезонного фактора*
Автори: Поворознюк В.В., Муц В.Я. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості патоморфологічних змін головки стегнової кістки у хворих на остеоартроз кульшового суглоба
Автори: Гайко Г.В., Бруско А.Т., Калашніков О.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вопросы ранней диагностики и классификации анкилозирующего спондилита
Автори: Эрдес Ш.Ф., Бочкова А.Г., Дубинина Т.В., Румянцева О.А., Смирнов А.В. - ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН; Лапшина С.А., Мясоутова Л.И., Салихов И.Г. - ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава России»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Внескелетные эффекты витамина D
Автори: Поворознюк В.В., Резниченко Н.А., Майлян Э.А. - Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження
Автори: Задорожна І.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»; Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Современная методика инъекционного лечения вертеброгенной боли под контролем компьютерной томографии
Автори: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Рентгенівська денситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із недосконалим остеогенезом
Автори: Гук Ю.М., Гайко О.Г., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А., Зотя А.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив ангіотензин-альдостеронової системи на показники УЗД суглобів у хворих з ревматоїдним артритом
Автори: Комарова О.Б. - Кафедра внутрішньої медицини факультету післядипломної освіти, ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Адсорбционно-реологические свойства крови при подагрическом артрите
Автори: Брыжатая Ю.О. Синяченко О.В. Якубенко Е.Д. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок системного остеопорозу з множинними деформаціями тіл хребців у пацієнтки, інфікованої вірусом імунодефіциту людини
Автори: Дубецька Г.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, м. Київ
Розділи: Довідник фахівця
Туберкулез ребер
Автори: Разнатовская Е.Н., Бендус М.В. - Запорожский государственный медицинский университет; Безденежный В.В., Федорец А.В. - КУ «Запорожский противотуберкулезный клинический диспансер»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця