Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (59) 2014

Внезапная ненасильственная смерть молодых людей (ретроспективный анализ)
Автори: Гордеева М.В., Велеславова О.Е., Батурова М.А. - Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий при СПбГМА им. И.И. Мечникова, Россия; Рылов А.Ю., Лаврентюк Г.П. - Санкт-Петербургское бюро судебно-медицинской экспертизы, Россия; Платонов П.Г. - Лундский университет, Швеция; Шубик Ю.В. - Северо-западный центр диагностики и лечения аритмий при СПбГМА им. И.И. Мечникова, Россия
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Современное состояние и перспективы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения специалистами в области клинической токсикологии
Автори: Курдиль Н.В. - Украинская военно-медицинская академия, кафедра военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лаборатории аналитической токсикологии. Состояние, организация и особенности работы
Автори: Петюнин Г.П., Чубенко А.В., Гузенко Н.В. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Методика отбора биологических сред и образцов для элементного анализа
Автори: Большой Д.В., Пыхтеева Е.Г. - Украинский НИИ медицины транспорта, г. Одесса
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника ендотоксикозу
Автори: Рубльов Б.B., Шкуліпа О.В. - Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка; Шейман Б.С. - ДУ «Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»; Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Токсикокинетика таллия и параметры эндотоксемии при острой таллиевой интоксикации
Автори: Шейман Б.С. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев; Проданчук Н.Г. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Волошина Н.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Макаров А.А. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Урин А.А., Иць В.В. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль почечной системы элиминации в лечении острого отравления таллием
Автори: Шейман Б.С. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев; Проданчук Н.Г. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Волошина Н.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Макаров А.А. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Урин А.А., Иць В.В. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка эффективности использования экстракорпоральных технологий детоксикации в лечении острого отравления таллием
Автори: Шейман Б.С. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев; Проданчук Н.Г. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Волошина Н.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; Макаров А.А. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Урин А.А., Иць В.В. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прояви ендотоксемії та математичне моделювання процесу розпізнавання етіопатогенетичного чинника захворювання
Автори: Рубльов Б.B., Шкуліпа О.В. - Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка; Проданчук М.Г. - ДУ «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України»; Шейман Б.С. - Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антидотная терапия в комплексном лечении острого отравления хлорпирифосом
Автори: Шейман Б.С. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев; Кривенчук В.Е., Проданчук Н.Г. - ГУ «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя МЗ Украины»; Волошина Н.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; Урин А.А., Сафронова И.А. - Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная оценка изменений почечного кровотока при различных вариантах острого повреждения почек
Автори: Шраменко Е.К., Шкарбун Л.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, ДОКТМО
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація хірургічної тактики лікування післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень у постраждалих з абдомінальною травмою
Автори: Бойко В.В. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків; Харківський національний медичний університет; Лелиця А.В. - Харківський національний медичний університет; Миловидова Г.Е. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків; Лебідь П.Б. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Периоперационная профилактика тромбогеморрагических осложнений у больных с cиндромом диабетической стопы
Автори: Юрченко О.П. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Перший власний досвід застосування концентрату протромбіназного комплексу при життєзагрожуючій коагулопатії
Автори: Підгірний Я.М., Філик О.В., Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при политравме на догоспитальном этапе
Автори: Левкин О.А., Голдовский Б.М., Сериков К.В. - Кафедра медицины неотложных состояний ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Стеноз гортани при туберкулезе
Автори: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А., Николаева О.Д. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Войтюк И.Н. - Запорожский противотуберкулезный диспансер № 1
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Пульмонологія, Фтизіатрія
Розділи: Довідник фахівця
Облітеруючий тромбангіїт нижніх кінцівок —  хвороба Вінівартера — Бюргера
Автори: Ломей Я.І., Лудин В.І., Цюк І.І., Ломей Ю.Я. - Стрийська ЦРЛ, Львівська область; КЗ ЛОР Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця