Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 53, №2, 2019

Кількісний аналіз швидкості антисекреторного ефекту комбінованого інгібітору протонної помпи Езолонг
Автори: Степанов Ю.М.(1), Саленко А.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан ендогенної інтоксикації та імунозапальної реакції у хворих на алкогольний цироз печінки в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки
Автори: N.R. Matkovska(1), N.H. Virstiuk(1), U.V. Balan(1, 2)
(1) — Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
(2) — Ivano-Frankivsk Regional Clinical Hospital, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зв’язок імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу і фіброзу печінки
Автори: Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка факторів ризику розвитку уражень печінки у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в динаміці хіміотерапії
Автори: Маслова Г.С., Скрипник І.М.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Визначення міжклітинних контактів у хворих із синдромом подразненого кишечника
Автори: Yu.M. Stepanov(1), I.Ya. Budzak(2), Yu.A. Gaidar(1)
(1) — State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Погляд на фіброз печінки у світлі розуміння сучасних механізмів його розвитку
Автори: Колеснікова О.В.
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Кишковий мікробіом й остеоартрит
Автори: Губська О.Ю., Кузьмінець А.А., Гуцул В.М., Лавренчук І.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Основні підходи до профілактики вірусного гепатиту А
Автори: Оніськова О.В.(1), Ющенко Л.О.(1), Тихолаз В.О.(1), Олійник В.С.(1), Гордійчук О.О.(1), Маланіна Т.B.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко — однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині
Автори: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини