Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Процедура рецензування статей, надісланих для публікації.

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Завдання рецензування - сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті.
Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які представляють свої висновки в письмовому вигляді.
Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів. Головна мета процедури рецензування - усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження і дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів, установи, в якій виконувалося дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність і наукову важливість. Крім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях і даються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.
Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і належать до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам забороняється копіювання наданої на рецензування статті або використання відомостей про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається з урахуванням принципів конфіденційності, відповідно до яких інформація за статтею (терміни отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів і остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише в разі наявності ознак або заяв про недостовірність, або фальсифікації матеріалів статті.
У разі отримання від рецензентів якихось зауважень до статті вона повертається автору на доопрацювання.
Надіслана автором стаття після доопрацювання направляється на повторне рецензування.
Остаточне рішення про публікацію статті після рецензування приймає головний редактор.
Редакція залишає за собою право скорочення та виправлення надісланих статей.
Статті, відправлені авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через 10 днів після отримання. Повернення статті в більш пізні терміни відповідно змінює і дату її надходження до редакції.