Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Геронтологія

Вікові зміни кісткової тканини в чоловіків
Автори: Мусієнко А.С., Заверуха Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №14 (774), 2021
Рубрики: Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Синдром старечої астенії (frailty) — сучасна проблема геронтологічної медицини
Автори: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Газета "Новини медицини та фармації" №15 (675), 2018
Рубрики: Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Нарушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации
Автори: Фломин Ю.В. - Инсультный центр, МЦ «Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев; Харьковская медицинская академия последипломного образования
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Неврологія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці
Автори: Левада О.А. - ДЗ «Запорізька медична академія МОЗ України», Пінчук І.Я. - Український НДІ соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України, м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Неврологія, Психіатрія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Мозочковий руховий синдром при гострих ізольованих інфарктах мозочка: клінічні прояви, діагностика та лікування
Автори: Віничук С.М., Трепет Л.М. - Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ; Мяловицька О.А., Трепет Г.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність препарату Проноран® у хворих похилого віку з синдромом помірних когнітивних порушень
Автори: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О., Полєтаєва К.М., Демідівська М.П. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Міжнародний неврологічний журнал 4 (58) 2013
Рубрики: Неврологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз
Автори: Резніченко Н.Ю. - Комунальна установа «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер», Запорізької обласної ради
Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 2 (том 18) 2013
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Дерматологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Саркопения и возраст: обзор литературы и результаты собственных исследований
Автори: Поворознюк В.В., д.м.н., профессор, Дзерович Н.И., к.м.н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Газета "Новини медицини та фармації" 8 (456) 2013
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Прием ингибиторов АПФ связан с возникновением галлюцинаций у пожилых лиц
Автори: Doane J. et al. Visual hallucinations related to angiotensin-converting enzyme inhibitor use: case reports and review. ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly
Журнал "Артеріальна гіпертензія" 2 (28) 2013
Рубрики: Кардіологія, Неврологія, Геронтологія
Розділи: Новини
Система «теломеры — теломераза»: теория старения и пути к его замедлению — нутрицевтики. Актуальность проблемы
Автори: Шушляпин О.И., к.м.н., врач-терапевт высшей категории; академик профильных академий ХНМУ: член Всемирной организации семейных врачей (WONCA), член Международной Петровской академии наук и искусств, CПб., РФ, член Нью-Йоркской академии наук, член Европейской ассоциации поддержки науки и технологий, Страсбург, Франция, член Лондонской дипломатической академии; Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Газета "Новини медицини та фармації" 6 (450) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности клиники и оказания экстренной   медицинской помощи больным с острым   инфарктом миокарда пожилого возраста
Автори: Кутовой В.И., Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев
Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (49) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження
Догоспітальний тромболізис   при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST у людей літнього віку
Автори: Кутовий В.І., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (49) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів, Кардіологія, Геронтологія
Розділи: Клінічні дослідження