Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Клінічні дослідження

Аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19
Автори: T.S. Gruzieva (1), O.Ya. Antonyuk (1–3)
(1) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — National Military Medical Clinical Centre “Main Military Clinical Hospital”, Kyiv, Ukraine
(3) — KAPITAL Ltd. (MC Universal Clinic “Oberig”), Kyiv, Ukraine

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Моніторинг та особливості антибіотикорезистентності під час пандемії COVID-19
Автори: Безрук В.В. (1), Іванов Д.Д. (2), Шкробанець І.Д. (3)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання препарату ритуксимаб у педіатричній нефрологічній практиці
Автори: Лагодич Є.К.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя хворих з додіалізною хронічною хворобою нирок, її зв’язок з оксидантним стресом і екскрецією уромодуліну
Автори: Денова Л.Д. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Функція нирок у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та гіпертензією 1–2-го ступеня на тлі SARS-CoV-2
Автори: Завальна І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 12, №1, 2023
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність і безпека уратзнижуючої терапії у мультиморбідних пацієнтів в умовах реальної клінічної практики: результати клінічного дослідження
Автори: Хіміон Л.В. (1, 5), Найштетік І.М. (2), Бур’янов О.А. (3), Ротова С.О. (1), Сміян С.І. (4), Лапшина Г.М. (2), Данилюк С.В. (1, 5), Ситюк Т.О. (1, 5), Кіча Н.В. (1, 5), Лебедєва Т.О. (5), Трофанчук В.В. (5)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(3) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(4) — Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
(5) — КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №4, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання препарату Пембіна Блю в лікуванні й профілактиці рецидивуючих інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок
Автори: Возіанов О.С. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №4, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань
Автори: Сайдакова Н.О. (1), Пасєчніков С.П. (1), Мітченко М.В. (1), Кононова Г.Є. (1), Гродзінський В.І. (2), Бєлякова В.Г. (3)
(1) — ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», м. Івано-Франківськ, Україна
(3) — Миколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, м. Миколаїв, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура й особливості динаміки первинної інвалідності дорослого населення України внаслідок неонкологічних урологічних захворювань
Автори: N.O. Saidakova (1), S.P. Pasiechnikov (1), M.V. Mitchenko (1), G.E. Kononova (1), V.I. Hrodzinskyy (2), V.G. Bieliakova (3)
(1) — State Institution “Institute of Urology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — Municipal Non-Profit Enterprise “Regional Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk Regional Council”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
(3) — Mykolaiv Regional Center for Medical and Social Expertise, Mykolaiv, Ukraine

Журнал "Нирки" Том 11, №3, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Виявлення плазмідних генів антибіотикорезистентності ESBLs та PMQR серед уропатогенів, виділених від пацієнтів з додіалізною ХХН та пієлонефритом
Автори: Чуб О.І. (1, 2), Тесленко С.В. (3), Чуб О.В. (4)
(1) — Медичний центр «Рішон», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(3) — ТОВ «Медлюкс», м. Харків, Україна
(4) — КНП «Міська клінічна лікарня № 19» ХМР, м. Харків, Україна

Журнал "Нирки" Том 11, №1, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив мутації FN1 на результати фібронектинової гломерулопатії: системний огляд та метааналіз
Автори: Fateme Shamekhi
Imam Khomeini Hospital Complex, National Tehran Medical College, National Tehran of University Medical Sciences, Tehran, Iran

Журнал "Нирки" Том 11, №1, 2022
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Підсумкові результати дослідження BIRCOV (БРА, ІАПФ, ПІР при COVID-19)
Автори: D.D. Ivanov(1), M.D. Ivanova(1), T. Crestanello(2)
(1) — Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
(2) — Milan, Italy

Журнал "Нирки" Том 10, №3, 2021
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості адипокінового статусу у пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічною хворобою нирок
Автори: Филенко Я.М., Корж О.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Журнал "Нирки" Том 10, №3, 2021
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-морфологічна характеристика ураження нирок при коінфекції ВІЛ/ВГС у пацієнтів, які не отримували антиретровірусну терапію
Автори: Городецька А.І.(1), Дядик О.О.(2), Іванова М.Д.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 5», м. Київ, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Журнал "Нирки" Том 10, №2, 2021
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль метаболічної терапії в лікуванні гіпоксії паренхіми нирок у дітей з пієлонефритом, асоційованим із недиференційованою дисплазією сполучної тканини
Автори: Лук’яненко Н.С.(1, 2), Кенс К.А.(2), Добрик О.О.(2)
(1) — Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Нирки" Том 10, №1, 2021
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Лактіалє Уро в профілактиці сечової інфекції в постменопаузі: результати дослідження LACMUS
Автори: D.D. Ivanov(1), O.M. Korzh(2)
(1) — Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
(2) — Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

Журнал "Нирки" Том 9, №4, 2020
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нефропротекторний вплив рослинної композиції BNO 2103 у щурів з нирковою недостатністю
Автори: Шебеко С.К., Черних В.В., Зупанець К.О.
Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Нирки" Том 9, №4, 2020
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження