Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Косі проєкції в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії при вогнепальних пораненнях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Ясінський О.В. (1), Шармазанова О.П. (3), Пуляєв С.А. (1)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) - Навчально-науковий медичний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Променева діагностика пневмотораксу при бойовій травмі
Автори: Гречаник О.І. (1), Абдуллаєв Р.Р. (2), Ніконов В.В. (2), Вороньжев І.О. (2), Абдуллаєв Р.Я. (2), Давидюк М.М. (1)/
(1) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(2) - ННІ післядипломної освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика посттравматичного синдрому: функціонально-вегетативний аналіз сенсорних систем
Автори: Кокун О.М. (1), Візнюк І.М. (2), Пайкуш М.А. (3), Долинний С.С. (2), Ордатій Н.М. (4), Карімулін Р.Ф. (4)
(1) - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
(2) - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
(3) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(4) - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів
Автори: Зенкіна Л.М. (1), Галушко О.А. (2)
(1) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування портальної гіпертензії, ускладненої варикозною кровотечею
Автори: Тутченко М.І. (1), Рудик Д.В. (1), Клюзко І.В. (2), Беседінський М.С. (1), Чуб С.Л. (1), Сіренко О.А. (3)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(3) - КНП «Вишгородська центральна районна лікарня», м. Вишгород, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль азтреонаму в раціональній антибактеріальній терапії резистентних госпітальних інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями. Нове життя відомого β-лактаму
Автори: V.A. Korsunov (1), M.A. Georgiyants (1), N.I. Zozulia (2), I.Yu. Odynets (1), M.B. Pushkar (1), M.V. Lyzogub (3), N.M. Bohuslavska (1), O.L. Onikiienko (1)
(1) - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) - Communal Non-Commercial Enterprise of the Kharkiv Regional Council “Regional Children’s Infectious Clinical Hospital”, Kharkiv, Ukraine
(3) - State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика ефективності спінальної анестезії на основі бупівакаїну в поєднанні з різними інтратекальними дозами дексмедетомідину
Автори: Щегольков Є.Е. (1, 2), Лоскутов О.А. (2)
(1) - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Математичне моделювання сторонніх тіл різної щільності в біологічних і небіологічних моделях в експерименті
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Малімоненко М.О. (3, 4), Нечуйвітер О.П. (5), Першина Ю.І. (6), Доценко В.В. (1)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(3) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(4) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(5) - Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна
6Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Використання мініінвазивних оперативних втручань при ускладненнях бойової травми грудної клітки
Автори: Сухомлин М.П.
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив диналбуфіну себакату на інтенсивність післяопераційного болю після мінно-вибухової травми: пілотне дослідження
Автори: Дмитрієв Д.
КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова», Центр термічної травми та реконструктивної хірургії, м. Вінниця, Україна
Центр лікування та реабілітації хронічного болю «Прометей», м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна характеристика ефективності спінальної анестезії з інтратекальним введенням бупівакаїну і його поєднання з ад’ювантами
Автори: Щегольков Є.Е.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Дорожньо-транспортна травма як медико-санітарний наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру в Україні. Повідомлення третє: аналіз та характеристика масиву постраждалих залежно від ознаки участі в рус
Автори: S.O. Guryev (1), V.A. Kushnir (2), O.S. Soloviov (1), N.I. Iskra (3)
(1) - State Institution “Ukrainian Scientific and Practical Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine of the Ministry of Health of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) - Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine
(3) - Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз застосування комбінацій пробіотичних культур Bacillus щодо результатів лікування пацієнтів з бойовою травмою у реанімаційних відділеннях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Волкова Ю.В. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), Баранова Н.В. (1), Бондаренко В.В. (1, 2)
(1) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону КМС ЗСУ, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Можливість прогнозування виникнення ускладнень з боку нервової системи у хворих на COVID-19
Автори: Юрко К.В., Соломенник Г.О., Кучерявченко В.В., Бондар О.Є., Козько В.М., Лєсна А.С., Біловол А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз біомаркерів стресу в періопераційному періоді при хірургічному лікуванні гриж черевної стінки
Автори: Ушневич Ж.О. (1), Матолінець Н.В. (2)
(1) - КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни ЕКГ та їх прогностичне значення щодо розвитку раптової серцевої смерті у хворих на ГКМП
Автори: Целуйко В.Й. (1, 2), Бутко О.О. (1, 2)
(1) - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(2) - Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження