Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
2 (48) 2013

Дисбаланс агресивних та протекторних факторів у хворих із гастродуоденальною патологією, асоційованою з кандидозною інфекцією
Автори: Мосійчук Л.М., Руденко А.І., Петішко О.П., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ
Автори: Скрипник І.М., Осьодло Г.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава, Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные Методы определения фиброза печени
Автори: Диденко В.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом
Автори: Мельниченко Л.Я., Гладун В.М., Попок Д.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Место пункционной биопсии в диагностике хронических диффузных заболеваний печени
Автори: Орловский Д.В., Ошмянская Н.Ю., Недзвецкая Н.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія, Методи дослідження
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості стану верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих  на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки
Автори: Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я., Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показатели ультразвуковой гистографии поджелудочной железы в динамике лечения больных с хроническим панкреатитом на фоне ожирения
Автори: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Бондаренко О.А. - Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Рубрики: Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Обоснование выбора метода операции в хирургическом лечении осложненных форм хронического панкреатита
Автори: Ратчик В.М., Гайдар Ю.А. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу та можливості корекції кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця
Автори: Архій Е.Й., Дербак Я.С. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, Дербак С.Е. - Ужгородська центральна міська клінічна лікарня
Рубрики: Гастроентерологія, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Автори: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Сорочан О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія, Імунологія
Розділи: Клінічні дослідження
К вопросу о дифференциальной диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника
Автори: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ангіодисплазії тонкої кишки — рідкісна причина прихованої шлунково-кишкової кровотечі
Автори: Степанов Ю.М., Крилова О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?
Автори: Степанов Ю.М., Філіппова О.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ», м. Дніпропетровськ, ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса
Автори: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Анатомічний театр Університету святого Володимира (До 160-річчя з дня відкриття)
Автори: Шипулін В.П., Догузов В.Д. - Національний музей медицини України МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Ювілеї