Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Медична освіта

Виклики XXI століття та роль наукового студентського гуртка у підготовці відповідних часу фахівців-медиків
Автори: Новицька-Усенко Л.В. (1), Царьов О.В. (1), Кобеляцький Ю.Ю. (1), Усенко О.О. (2)
(1) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпровський медичний університет традиційної та нетрадиційної медицини, м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №7, 2022
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Психологічна ресурсність суб’єктів післядипломного навчання за фахом «анестезіологія та інтенсивна терапія»
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Пилипенко О.В., Пилипенко А.Г., Попов М.Д.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №6, 2022
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
П’ятнадцятирічний досвід навчання інтернів різних спеціальностей за модулем «Невідкладні стани»
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Станін Д.М., Кріштафор Д.А., Багуніна О.О.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №6, 2022
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Дистанційне навчання у підготовці до ліцензійного іспиту «Крок 3» за модулем «Невідкладні стани»: за та проти
Автори: Єхалов В.В., Кравець О.В., Седінкін В.А., Романюта І.А., Кріштафор Д.А., Павлиш О.С.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №1, 2022
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Специфика комплексного подхода  к профессиональному отбору  на специальность «анестезиология»  на этапе последипломной подготовки
Автори: Мальцева Л.А., Усенко Л.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Базиленко Д.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал "Медицина невідкладних станів" №7(102), 2019
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної атестації лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія»
Автори: Шпонька І.С., Снісарь В.І., Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Седінкін В.А., Халімончик В.В., Кравець О.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" №6(93), 2018
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов
Автори: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал "Медицина невідкладних станів" №6(93), 2018
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE
Автори: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" №5(92), 2018
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Современный подход к образованию врачей: концепция непрерывного медицинского образования и непрерывного профессионального развития
Автори: Клигуненко Е.Н., Кравец О.В., Площенко Ю.А., Сединкин В.А., Халимончик В.В.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал "Медицина невідкладних станів" №5(92), 2018
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів
Автори: Муризіна О.Ю., Клигуненко О.М., Седінкін В.А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" 5 (84) 2017
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния»
Автори: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Кравец О.В., Площенко Ю.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Журнал "Медицина невідкладних станів" 5 (84) 2017
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Актуальный вопрос последипломного образования врачей-анестезиологов: есть ли необходимость во внедрении технологий кризисного управления?
Автори: Площенко Ю.А. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
Журнал "Медицина невідкладних станів" 6 (53) 2013
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Навчання за кордоном як етап безперервного професійного розвитку лікарів
Автори: Богомаз В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Римаренко П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (50) 2013
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження, Медична освіта
Коматозные состояния
Автори: Думанский Ю.В., чл.-корр. НАМН Украины, д.м.н., профессор; Кабанова Н.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДонНМУ им. М. Горького; Верхулецкий И.Е., зав. кафедрой хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, д.м.н., профессор; Синепупов Н.А., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н.; Осипов А.Г., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н.; Синепупов Д.Н., ассистент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького
Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (43) 2012
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Общие вопросы анестезиологии
Автори: Думанский Ю.В., чл.-корр. НАМН Украины, д.м.н., профессор Кабанова Н.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДонНМУ им. М. Горького Верхулецкий И.Е., завкафедрой хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, д.м.н., профессор Синепупов Н.А., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Осипов А.Г., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Синепупов Д.Н., ассистент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького
Журнал "Медицина невідкладних станів" 1 (48) 2013
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Травмотологія та ортопедія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Медична освіта
Заболевания и поражения системы дыхания
Автори: Думанский Ю.В., чл.-корр. НАМН Украины, д.м.н., профессор Кабанова Н.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДонНМУ им. М. Горького Верхулецкий И.Е., зав. кафедрой хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, д.м.н., профессор Синепупов Н.А., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Осипов А.Г., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Синепупов Д.Н., ассистент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького
Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (42) 2012
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Медична освіта
Острая почечная недостаточность
Автори: Думанский Ю.В., Кабанова Н.В., Верхулецкий И.Е., Синепупов Н.А., Осипов А.Г., Синепупов Д.Н. - ДонНМУ им. М. ГорькогоУ им. М. Горького
Журнал "Медицина невідкладних станів" 7-8 (46-47) 2012
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта
Острые нарушения кровообращения
Автори: Думанский Ю.В., чл.-корр. НАМН Украины, д.м.н., профессор Кабанова Н.В., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии ДонНМУ им. М. Горького Верхулецкий И.Е., зав. кафедрой хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, д.м.н., профессор Синепупов Н.А., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Осипов А.Г., доцент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького, к.м.н. Синепупов Д.Н., ассистент кафедры хирургических болезней № 1 факультета интернатуры и последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького
Журнал "Медицина невідкладних станів" 2 (41) 2012
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Медицина невідкладних станів
Розділи: Медична освіта