Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 5 (69) 2015

Поширеність порушень ліпідного обміну в міській популяції України залежно від ступеня й типу ожиріння
Authors: Мітченко О.І. - ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; Мамедов М.Н. - ФДУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Колесник Т.В. - ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дєєв А.Д. - ФДУ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. - ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; від імені Робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику в м.Дніпропетровську
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Диференціальна діагностика первинного та вторинного гіперпаратиреозу, спричиненого дефіцитом вітаміну D
Authors: Черенько С.М., Бандура Г.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Асоційовані зміни гормонального статусу та скелетної м’язової тканини у жінок старших вікових груп
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Ендогенний пептид апелін та патологічне ремоделювання серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Коваль С.М., Юшко К.О., Старченко Т.Г. - ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Оценка молекулярно-биологических показателей лейкоцитов периферической крови пациентов с дистальной сенсомоторной нейропатией при сахарном диабете 2-го типа
Authors: Чак Т.А., Сорокина В.Н. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Павлющик Е.А., Анисович М.В. - Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск; Хапалюк А.В. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Афонин В.Ю. - Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск; Билодид И.К. - Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск; Черенкевич С.А. - Учреждение здравоохранения «Городской эндокринологический диспансер», г. Минск
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Оцінка можливості розвитку цукрового діабету при різному рівні серцево-судиного ризику у чоловіків
Authors: Чернявська І.В. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Актуальные европейские рекомендации по ведению хронического гипопаратиреоза у взрослых По материалам 17-го конгресса Европейского общества эндокринологов, Дублин, Ирландия, 16–20 мая 2015 г.
Authors: Комиссаренко Ю.И., Бобрик М.И., Сидорова И.В., Бурка О.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев; МЛ «ДІЛА», г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Manuals
Амарил®М СР: новая форма выпуска, новые возможности для пациентов
Authors: Полторак В.В. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Препарат Цитофлавін® у лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу: досвід використання
Authors: Черноброва О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Літвінова С.В., Черноброва В.І., Ферубко А.С. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр; Маруа Хаюк - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Сучасні підходи до діагностики та скринінгу метаболічних порушень у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Кобиляк Н.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Динник О.Б. - Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ; Кирієнко Д.В. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Опыт применения дапаглифлозина у больных сахарным диабетом 2-го типа
Authors: Шкала Л.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев; Клебан Я.И., Черпак О.В. - Железнодорожная клиническая больница № 2, г. Киев; Шкала О.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев; Карапетян Е.А., Волковская Т.Г. - Железнодорожная клиническая больница № 2, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Шляхи корекції модифікованих факторів ризику в лікуванні синдрому діабетичної стопи
Authors: Марченко О.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Центральна районна лікарня, м. Бровари
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ускладнений оніхомікоз у хворих із метаболічним синдромом: клінічні аспекти девіацій лабораторних ознак ендотеліальної дисфункції та полігіповітамінозу
Authors: Надашкевич О.Н., Вергун А.Р., Кіт З.М., Вергун О.М. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів із схильністю до надлишкової маси тіла
Authors: Іванова Л.А. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Значення фактора Віллебранда як предиктора ризику розвитку остеопоротичного процесу в жінок із гіпотиреозом
Authors: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості цитокінового профілю у хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом
Authors: Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Особливості порушень мінерального обміну у хворих на багатовузловий зоб після тиреоїдектомії
Authors: Кашперська В.Я. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Физиологические изменения функции щитовидной железы во время беременности
Authors: Прилуцкий А.С., Глушич С.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз основних показників здоров’я населення та кадрового забезпечення діабетологічної допомоги в Київській області за умов впровадження медико-технологічних документів (2010–2012 рр. і 2012–2014 рр.)
Authors: Ткаченко В.І., Маньковський Б.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Видиборець Н.В., Коваленко О.Ф. - Київська обласна клінічна лікарня, ендокринологічний центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Досвід роботи кабінету уролога-андролога Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру
Authors: Прудиус П.Г., Вільчинська Н.В., Чеботарьов Ю.Л. - Обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Діагностика діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (Огляд літератури та власні дані)
Authors: Кравчун Н.О., Дорош О.Г., Романова І.П., Чернявська І.В., Полозова Л.Г., Дунаєва І.П., Черняєва А.О. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Аналіз показників росту дівчаток із синдромом Шерешевського — Тернера залежно від каріотипу в українській популяції
Authors: Зелінська Н.Б., Шевченко І.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Погадаєва Н.Л. - Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ; Глоба Є.В. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Розлади харчової поведінки як предиктори розвитку ожиріння в дітей
Authors: Сорокман Т.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Случай сочетания синдрома пустого турецкого седла и опухоли надпочечника с ложным преждевременным половым развитием у четырехлетнего мальчика
Authors: Бабаходжаева Ш.А., Урманова Ю.М. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Amaryl® М SR: new product release form, new possibilities for the patients
Authors: V. Poltorak - SI «V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of NAMS of Ukraine», Kharkiv; М. Gorshunska - Kharkiv Postgraduate Medical Academy; N. Krasova - SI «V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of NAMS of Ukraine», Kharkiv
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Computer-Tomographic characterization of adrenal neoplasms
Authors: H.А. Аlimukhamedova, Z.Yu. Khalimova - RSNPMC of Endocrinology, Таshkent, Uzbekistan
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Status of indicators characterizing the state of apoptosis and angiogenesis in patients with inactive pituitary adenomas
Authors: Kholova D.Sh., Khalimova Z.Yu., Urmanova Yu.M., Alieva D.A., Alimukhamedova G.O. - Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Endocrinology MoH of Uzbekistan, department of neuroendocrinology; Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Endocrinology and Pediatric Endocrinology, Tashkent
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The prevalence of lipid disorders in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Authors: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moskow; Kolesnik T.V. - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moskow; Romanov V.Y., Kulyk O.Y., Shkreba A.A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine", on behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Eating disorders as predictors of the development of obesity in childhood
Authors: T.V.Sorokman - Bukovinian state medical university, Chernivtsi, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Physiological changes of the thyroid gland function in pregnancy
Authors: O. Prylutskyi, S. Hlushych - M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Endogenous peptide apelin and pathological cardiac remodeling in hypertension patients with type 2 diabetes
Authors: Koval S., Iushko K., Starchenko T. - GI "L.T.Malaya Therapy National Institute of the NAMS of Ukraine“, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches