Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
1 (80) 2017

Отруєння метанолом: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви, інтенсивна терапія. Сучасні підходи
Автори: Недашківський С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Антихолінергічний синдром (лекція)
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии
Автори: Черний В.И.
Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений)
Автори: Курсов С.В., Белецкий А.В., Лизогуб К.И., Лизогуб Н.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Место сбалансированных инфузионных растворов на основе лактата натрия в современной инфузионной терапии
Автори: Соколов А.С., Никонов В.В., Курсов С.В., Феськов А.Э.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени
Автори: Киношенко Е.И.(1), Никонов В.В.(1), Белая И.Е.(2), Коломиец В.И.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования
(2) — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимизация анестезиологической защиты при кесаревом сечении
Автори: Ким Ен-Дин, Абидов А.К., Ильхамов А.Ф., Махкамов Б.И., Бессчетнова Е.А., Камалова Н.М., Шодманкулова Н.К., Атаджанов А.Г.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии», г. Ташкент, Узбекистан

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Ультраструктурные изменения митохондрий в условиях инсулиновой недостаточности
Автори: Лоскутов О.А., Пивоварова О.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив Медотиліну на функціональний стан пацієнтів після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу
Автори: Тещук В.Й., Тещук Н.В.
Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України, м. Одеса, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Современные подходы к инфузионной терапии преэклампсии и эклампсии
Автори: Ким Ен-Дин
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии», г. Ташкент, Узбекистан

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтенсивної терапії: можливості черезшкірної дилатаційної трахеостомії
Автори: Галушко О.А.(1), Бабак С.І.(2), Третьяченко С.О.(2), Кобець О.О.(2), Грекул Н.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гострий період інсульту у хворих на цукровий діабет
Автори: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином
Автори: Бышовец С.Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості застосування каудальної аналгезії розчином бупівакаїну у поєднанні з бупренорфіном при ендоваскулярних оперативних втручаннях на периферичних артеріях
Автори: Дзюба Д.О.(1), Бишовець С.М.(1), Галушко О.А.(1), Верещагін С.В.(2), Донець В.В.(2), Богдан А.М.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності в патогенної мікрофлори відділень інтенсивної терапії загального профілю
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Харченко Л.А., Овсієнко Т.В., Доморацький О.Е., Свінтуковський М.Ю., Кондратенко С.О., Шморгун В.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности
Автори: Малыш И.Р., Згржебловская Л.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, г. Киев, Украина
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой
Автори: Малыш И.Р., Згржебловская Л.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, г. Киев, Украина
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив різних хірургічних доступів при протезуванні аортального клапана на ступінь вираженості операційного стресу і системної запальної реакції
Автори: Іванюк А.В.(1), Бондар М.В.(2), Лоскутов О.А.(2), Руденко А.В.(3), Тодуров Б.М.(1)
(1) — ДУ «Інститут серця» МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології
Автори: Дзюба Д.О., Журовська Ю.М., Лоскутов О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние модифицированной инфузионной терапии и адреномиметической коррекции на показатели транспорта, потребления кислорода, показатели периферического кровообращения при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой
Автори: Малыш И.Р., Згржебловская Л.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, г. Киев, Украина
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Періопераційне застосування β-адреноблокаторів у пацієнтів високого ризику
Автори: Павлов О.О., Луцик С.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних транспапілярних втручань
Автори: Арешніков Д.Б.(3) , Дронов О.І.(2), Насташенко І.Л.(2), Хініч Г.Ю.(3), Хрисанфов Д.Ю.(3), Бондар М.В.(1), Кучинська І.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, Київський міський центр хірургії захворювань печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози ім. В.С. Земскова, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией
Автори: Дагхар Самауиль
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret)
Автори: Рибак В.А.(1), Натрус Л.В.(3), Копчак А.В.(2), Павличук Т.О.(2), Черновол П.А.(3)
(1) — Київський обласний центр щелепно-лицевої хірургії та стоматології, Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра стоматології, м. Київ, Україна
(3) — Інститут експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Антифосфолипидный синдром у детей
Автори: Новик Г.А., Калинина Н.М., Аббакумова Л.Н., Кикнадзе К.Г.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Керівництво
Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок
Автори: Целуйко В.Й.(1), Кузнецов І.В.(1), Стеблянко І.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — КЗОЗ «ОКЛ — ЦЕМД та МК», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии
Автори: Целуйко В.И.(1), Карпенко Ю.И.(2), Волков Д.Е.(3), Лопин Д.А.(3), Дагхар С.(1)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(2) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(3) — ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця