Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Клінічні дослідження

Особливості перебігу та хірургічного лікування флегмон шиї та медіастинітів тонзилогенного походження
Автори: Шапринський В.О.(1), Кривецький В.Ф.(1), Сулейманова В.Г.(1), Мітюк Б.О.(1), Хусcейн М.Б.(1), Кедик О.А.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості хірургічного лікування грижі Гілмора
Автори: Герич Г.І., Андрющенко Д.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Ушкодження органів черевної порожнини у випадках політравми
Автори: Герасименко О.І., Герасименко К.О.
Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Фази носійства сторонніх предметів м’яких тканин вогнепального походження
Автори: Негодуйко В.В.(1), Михайлусов Р.М.(2), Якимова Т.П.(2)
(1) — Військово-медичний клінічний центр Північного регіону МО України, м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльне модельне дослідження механічної резистентності стінок кишки та шлунка до тиску в прототипі пристрою для створення циркулярного анастомозу
Автори: Подпрятов С.С.(1, 2), Подпрятов С.Є.(1, 2), Маринський Г.С.(3), Чернець О.В.(3), Ткаченко В.А.(3), Грабовський Д.А.(3), Лопаткіна К.Г.(3), Ткаченко С.В.(3), Буряк Ю.З.(3), Сердюк В.К.(3)
(1) — Київський міський лікувальний навчально-впроваджувальний центр електрозварювальної хірургії та нових хірургічних технологій, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна
(3) — Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження результатів застосування КТ-мієлографії у хворих на стеноз поперекового відділу хребтового каналу
Автори: Петренко Д.Є., Куц М.К., Воробьов В.В.
Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика пошкоджень стравоходу з розвитком гострого гнійного медіастиніту
Автори: Сніжко С.С.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід лікування хворих із синдромом тяжкої механічної жовтяниці доброякісної етіології
Автори: Кутовий О.Б., Родинська Г.О., Балик Д.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Постхолецистэктомический синдром с позиции хирурга и гастроэнтеролога
Автори: Велигоцкий Н.Н., Лазуткина Е.А., Арутюнов С.Э., Менкус Б.В., Таран Ю.Ю., Алексанян К.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування абсцесів печінки
Автори: Бойко В.В., Смачило Р.М., Тищенко О.М., Малоштан О.В., Малоштан А.О., Мушенко Є.В., Волченко О.В.
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Віддалені результати лапароскопічної гастроплікації у пацієнтів із ожирінням (трирічне спостереження)
Автори: Гавриш Р.Я., Лукавецький О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Український журнал хірургії 2 (37) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Алгоритм вибору методу літотрипсії у хворих на нефролітіаз без стриктури мисково-сечовідного сегмента з використанням мікро- та ультраміні-перкутанної нефролітотрипсії
Автори: Савенков В.І., Мальцев А.В., Левченко Д.А.
Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна
КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала», м. Харків, Україна

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
П’ятнадцятирічний досвід застосування емболізації ворітної вени у пацієнтів із вогнищевими захворюваннями печінки
Автори: Кондратюк В.А.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности использования мочеточниковых стентов после ретроперитонеоскопической уретролитотомии в лечении камней мочеточника
Автори: Рощин Ю.В., Серняк Ю.П., Фуксзон А.С., Комисаренко И.М., Форостина С.П.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Краматорск, Украина

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Портальная гипертензия, осложненная кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода и желудка: современное состояние проблемы лечения и профилактики
Автори: Могилевец Э.В.(1), Гарелик П.В.(1), Дубровщик О.И.(1), Жибер В.М.(2), Карпович А.П.(2), Божко Е.Н.(2)
(1) — УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
(2) — УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», г. Гродно, Беларусь

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Лечение осложненных стернальных ран
Автори: Самойленко Г.Е., Кондратенко П.Г., Андреев О.В., Касрашвили Г.Г.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Агрессивная тактика хирургического лечения перихилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену
Автори: Котенко О.Г., Попов А.О., Гриненко А.В., Гусев А.В., Григорян М.С., Федоров Д.А., Коршак А.А., Остапишен А.Н., Минич А.А., Жиленко А.И., Юзвик К.А.
ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины», г. Киев, Украина

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Иммуногистохимическое исследование мягких тканей в области инородного тела огнестрельного происхождения в разные сроки после ранения
Автори: Подолян Ю.В.(1), Яковцова И.И.(2), Данилюк С.В.(2), Беленький В.А.(1), Негодуйко В.В.(1)
(1) — Военно-медицинский клинический центр Северного региона МО Украины, г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості діагностичної тактики при грижі Гілмора
Автори: Герич Г.І., Андрющенко Д.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Український журнал хірургії 1 (36) 2018
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження