Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 1 (20) 2013

Морфологічна діагностика хвороби Крона
Authors: Русин В.І.1, Чобей С.М.1, Шкріба І.І.1, Токач Н.Г.2, Кобаль М.М.2, 1 Ужгородський національний університет, 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди
Authors: Дронов А.И., Насташенко И.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Швец Ю.П., Насташенко А.И., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение хронического панкреатита с протоковой гипертензией без протоковой дилатации
Authors: Клименко А.В., Клименко В.Н., Стешенко А.А., Туманский В.А., Коваленко И.С., Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Классификация повреждений удерживающего аппарата аноректума в хирургии рака прямой кишки
Authors: Бондарь Г.В.1, Башеев В.Х.1, Совпель О.В.2, 1 Донецкий областной противоопухолевый центр, 2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту
Authors: Чорномидз А.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимизация хирургического лечения перфоративной гастродуоденальной язвы
Authors: Лупальцов В.И., Хаджиев А.Ч., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Изменения сердца при панкреонекрозе
Authors: Конькова М.В., Котлубей Е.В., Шаталов А.Д., Колесникова М.Б., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки
Authors: Колкін Я.Г., Хацко В.В., Шаталов О.Д., Кузьменко О.Є., Войтюк В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Бактеріальний чинник та шляхи оптимізації лікувальної програми у хворих на гострий апендицит
Authors: матвійчук б.о., квіт а.Д., Терлецький О.М., Тимочко М.І., Осінчук О.І., Луцишин В.І., Якубовська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію
Authors: Раденко Є.Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування інфікованих виразок у хворих із синдромом діабетичної стопи
Authors: Василюк С.М., Кримець С.А., Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Surgery, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Результаты цитокинотерапии в лечении   больных с распространенным перитонитом
Authors: Гаджиев Н.Дж., Азербайджанский медицинский университет, г. Баку
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса
Authors: Нестеренко А.Н., Воробьева Т.И., Якубенко Е.Д., Колесникова Т.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией
Authors: Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Совпель И.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Профилактика острого панкреатита при операциях   на органах верхнего этажа брюшной полости
Authors: В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Спеціалізований флебологічний кабінет —   нова організаційна форма   з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок
Authors: Паламарчук В.І., Ходос В.А., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Зміни показників клітинного імунітету організму у хворих на гострий біліарний панкреатит
Authors: Осадець В.С., Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Gastroenterology, Surgery, Immunology
Sections: Clinical researches
Характеристика мікрофлори черевної порожнини та санація озонованим фізіологічним розчином NaCl 0,9% у дітей, хворих на перитоніт апендикулярного походження
Authors: Боднар Б.М., Унгурян А.М., Сидорчук І.Й., Боднар О.Б., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Мини-инвазивная   холецистэктомия с использованием биологической сварки тканей у ранее оперированных больных
Authors: Сало М.Ф., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Лазерная допплеровская флоуметрия   в динамике микроциркуляции у обожженных шахтеров в стадии ожогового шока
Authors: Солошенко В.В., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени
Authors: Хацко В.В.1, Шаталов А.Д.1, Пархоменко А.В.2, Потапов В.В.2, Фоминов В.М.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Specialist manual