Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Ukrainian journal of surgery 1 (20) 2013

Морфологічна діагностика хвороби Крона
Authors: Русин В.І.1, Чобей С.М.1, Шкріба І.І.1, Токач Н.Г.2, Кобаль М.М.2, 1 Ужгородський національний університет, 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія Новака
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
К вопросу о баллонной дилатации сфинктера Одди
Authors: Дронов А.И., Насташенко И.Л., Земсков С.В., Довбенко О.В., Швец Ю.П., Насташенко А.И., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение хронического панкреатита с протоковой гипертензией без протоковой дилатации
Authors: Клименко А.В., Клименко В.Н., Стешенко А.А., Туманский В.А., Коваленко И.С., Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Классификация повреждений удерживающего аппарата аноректума в хирургии рака прямой кишки
Authors: Бондарь Г.В.1, Башеев В.Х.1, Совпель О.В.2, 1 Донецкий областной противоопухолевый центр, 2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту
Authors: Чорномидз А.В., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимизация хирургического лечения перфоративной гастродуоденальной язвы
Authors: Лупальцов В.И., Хаджиев А.Ч., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Изменения сердца при панкреонекрозе
Authors: Конькова М.В., Котлубей Е.В., Шаталов А.Д., Колесникова М.Б., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Можливості сучасних методів діагностики та хірургічного лікування доброякісних осередкових утворень печінки
Authors: Колкін Я.Г., Хацко В.В., Шаталов О.Д., Кузьменко О.Є., Войтюк В.М., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Бактеріальний чинник та шляхи оптимізації лікувальної програми у хворих на гострий апендицит
Authors: матвійчук б.о., квіт а.Д., Терлецький О.М., Тимочко М.І., Осінчук О.І., Луцишин В.І., Якубовська М.О., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Кровотеча невиразкової етіології у хворих на серцеву патологію
Authors: Раденко Є.Є., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Cardiology, Surgery
Sections: Clinical researches
Застосування методу зварювання м’яких тканин при симультанних лапароскопічних операціях
Authors: Ничитайло M.Ю., Загрійчук М.С., Булик І.І., Національний інститут хірургії та трансплантології України ім. О.О. Шалімова НАМН України, м. Київ
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування інфікованих виразок у хворих із синдромом діабетичної стопи
Authors: Василюк С.М., Кримець С.А., Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Surgery, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Результаты цитокинотерапии в лечении   больных с распространенным перитонитом
Authors: Гаджиев Н.Дж., Азербайджанский медицинский университет, г. Баку
Categories: Medicine of emergency, Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Патогенетическое обоснование алгоритма экстренной целенаправленной органопротективной терапии хирургического сепсиса
Authors: Нестеренко А.Н., Воробьева Т.И., Якубенко Е.Д., Колесникова Т.И., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Патоморфоз рака прямой кишки, индуцированный неоадъювантной химиолучевой терапией
Authors: Бондарь Г.В., Башеев В.Х., Золотухин С.Э., Совпель И.В., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery, Oncology
Sections: Clinical researches
Профилактика острого панкреатита при операциях   на органах верхнего этажа брюшной полости
Authors: В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Спеціалізований флебологічний кабінет —   нова організаційна форма   з надання допомоги хворим із варикозною хворобою нижніх кінцівок
Authors: Паламарчук В.І., Ходос В.А., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Зміни показників клітинного імунітету організму у хворих на гострий біліарний панкреатит
Authors: Осадець В.С., Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Gastroenterology, Surgery, Immunology
Sections: Clinical researches
Характеристика мікрофлори черевної порожнини та санація озонованим фізіологічним розчином NaCl 0,9% у дітей, хворих на перитоніт апендикулярного походження
Authors: Боднар Б.М., Унгурян А.М., Сидорчук І.Й., Боднар О.Б., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Surgery
Sections: Clinical researches
Мини-инвазивная   холецистэктомия с использованием биологической сварки тканей у ранее оперированных больных
Authors: Сало М.Ф., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Лазерная допплеровская флоуметрия   в динамике микроциркуляции у обожженных шахтеров в стадии ожогового шока
Authors: Солошенко В.В., Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины, г. Донецк
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности диагностики и хирургического лечения аденом печени
Authors: Хацко В.В.1, Шаталов А.Д.1, Пархоменко А.В.2, Потапов В.В.2, Фоминов В.М.2, 1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 2 Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Specialist manual