Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


Ukrainian journal of surgery 2 (11) 2011

Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на цироз печінки
Authors: В.І. Русин, Є.С. Сірчак, О.І. Петричко, М.М. Івачевський - Ужгородський національний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості лікування пацієнтів із холедохолітіазом і супровідними ендокринними розладами
Authors: М.П. Павловський, О.М. Сироїд, В.І. Коломійцев - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічна тактика у хворих з гігантськими дефектами черевної стінки
Authors: Л.С. Білянський, І.М. Тодуров, С.В. Косюхно, О.В. Перехрестенко - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Позволяет ли пересмотр классификации Атланты (1992) изменять решения в отношении диагностической и лечебной тактики при остром панкреатите?
Authors: И.А. Криворучко, Н.В. Красносельский, А.В. Сивожелезов, С.Н. Тесленко - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Влияние торакальной эпидуральной аналгезии на переносимость энтерального зондового питания после гастроинтестинальных операций
Authors: А.Л. Потапов - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Комбинированные операции по поводу ректо-вагинальных и ректо-везикальных свищей при местно-раcпространенном раке прямой кишки
Authors: В.В. Бойко, И.В. Криворотько - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности профилактики и лечения дисфункции печени и почек при остром панкреатите
Authors: М.Д. Дибиров, М.В. Костюченко, Ю.И. Рамазанова, Р.М. Габибов, Р.Р. Нухов, А.А. Ашимова - Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Альтернативний метод прогнозування гострого панкреатиту
Authors: О.М. Литвиненко, І.В. Гомоляко, А.C. Калюжка - Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі
Authors: Б.О. Матвійчук, А.А. Гураєвський, А.Р. Стасишин, Я.З. Патер - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности инструментального этапа комплексной диагностики обтурационной желтухи и острого холангита
Authors: В.Б. Борисенко, К.А. Крамаренко, А.Я. Бардюк - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лапароскопическая герниопластика в лечении сложных и рецидивных паховых грыж
Authors: М.Е. Ничитайло, И.И. Булик - Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Киев
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Експериментальне дослідження накопичення розчину тріомбрасту в ділянці кишкового анастомозу після його селективного внутрішньоартеріального введення
Authors: М.І. Бурковський, І.П. Марцинковський, В.В. Гонтар, Н.А. Верба - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Військовий медично-клінічний центр Центрального регіону, Вінниця
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимізація вибору способу герніопластики пахових гриж
Authors: С.М. Піотрович, М.І. Тутченко, О.В. Васильчук, І.В. Клюзко - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Київський міський центр хірургії гриж живота
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Аероіонна діагностика патології підшлункової залози у сполученні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
Authors: Ю.І. Решетілов, С.М. Дмитрієва, О.Ф. Цаприка - Запорізька медична академія післядипломної освіти
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Радикальна операція – метод вибору при перфоративній гастродуоденальній виразці
Authors: В.А. Шуляренко, Я.П. Фелештинський, В.І. Мамчич, З.З. Парацій, В.І. Семіног, О.В. Шуляренко - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка швидкості загоєння ран у хворих на синдром діабетичної стопи під впливом електричного поля постійного струму
Authors: С.О. Якобчук, А.Г. Іфтодій, О.Б. Колотило, О.Б. Русак - Буковинський державний медичний університет, Чернівці
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Выбор оптимального эндоскопического хирургического вмешательства при различных локализациях псевдокист поджелудочной железы
Authors: Б.С. Запорожченко, О.Б. Зубков, В.Г. Шевченко, А.Ю. Корытная - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Обґрунтування застосування черезшкірних пункційних втручань під ультразвуковим контролем при обтураційній жовтяниці
Authors: П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, М.Л. Смирнов - Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, О.М. Мельник - Військовий медичний клінічний центр західного регіону, Львів
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вплив інтраопераційної ультрасонографії на методику оперативної корекції при обструктивній жовтяниці непухлинного генезу
Authors: А.І. Годлевський, А.В. Фуніков, С.Д, Хіміч, С.І. Саволюк, О.А. Ярмак, А.П. Превар - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування хворих на важкі форми гострого панкреатиту: aналіз результатів та фактори прогнозу
Authors: В.О. Сипливий, В.І. Робак, Г.Д. Петренко, К.В. Конь, Д.В. Євтушенко - Харківський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Малоінвазивні технології при радикальному лікуванні гострого холециститу поєднаного ускладненною трофічною виразкою варикозної хвороби
Authors: О.Л. Ковальчук, Т.В. Романюк, Д.Б. Фіра, В.В. Мельничук - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Этапное хирургическое лечение больных некротическим панкреатитом в фазе гнойных осложнений
Authors: В.В. Бойко, А.М. Тищенко, Ю.В. Иванова, Е.В. Мушенко, Р.М. Смачило, Н.Н. Брицкая, А.Н. Кудревич - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Новий спосіб хірургічного лікування кили Гілмора
Authors: І.Д. Герич, І.В. Стояновський, Г.І. Герич, О.М. Чемерис - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
До питання хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту
Authors: О.Є. Каніковський, О.А. Жупанов, В.В. Мосьондз, А.І. Кусьпісь - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Лазер-індукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози
Authors: В.О. Шідловський, О.В. Шідловський, О.І. Карел - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особенности иммунореактивности в раннем посттравматическом периоде у больных различного возраста с поражением органов пищеварительного тракта
Authors: Е.М. Климова, П.Н. Замятин, Т.И. Кордон, Л.А. Дроздов, Ю.В. Калашникова - ГУ «Институт общей и неотложной хирургии НАМН Украины», Харьков
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка стану хворих на великі післяопераційні вентральні грижі з супутньою патологією до операції
Authors: А.В. Бондаренко, П.Ф. Гюльмамедов - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вибір методів хірургічного лікування хворих на ускладнену стенозом пептичну виразку
Authors: О.В. Косинський - Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровськ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Предоперационная коррекция механической желтухи у больных с холедохолитиазом
Authors: Я.С. Березницкий, Н.А. Яльченко, С.С. Маловик - Днепропетровская государственная медицинская академия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Применение синтетических материалов для пластики послеоперационных вентральных грыж
Authors: Н.Г. Кулиева - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості діагностики та хірургічної тактики при атипових формах холедохолітіазу
Authors: В.В. Петрушенко, Т.А. Кадощук, С.І. Андросов, І.В. Павлик, В.А. Рауцкіс, С.С. Стукан - Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Рентгенэндоваскулярный гемостаз в комплексе хирургического лечения гастродуоденальных кровотечений язвенного генеза
Authors: В.Г. Дуденко, Н.А. Сыкал, В.П. Коноз - Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
О рецидивах после паховой герниопластики по способу Lichtenstein I
Authors: В.В. Жебровский, В.В. Кисляков, С.Н. Воровский - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хірургічне лікування гострого деструктивного холециститу з місцевим перитонітом у пацієнтів з тяжким загальним станом
Authors: М.В. Безручко, C.В. Малик, С.П. Кравченко, О.С. Осіпов, О.М. Кузьменко - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Выбор метода лечения псевдокист поджелудочной железы
Authors: Н.Н. Милица, В.Б. Козлов, И.Н. Ангеловский, Н.Д. Постоленко, К.Н. Милица, В.В. Солдусова - Запорожской медицинской академии последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Мини-инвазивные методы лечения больных с циррозом печени, осложненном кровотечением
Authors: Ю.В. Грубник, В.Ю. Грубник, В.А. Фоменко, И.В. Московченко - Одесский национальный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Современный подход к медикаментозной профилактике рецидива кровотечения из острых гастродуоденальных язв
Authors: В.И. Никольский, К.И. Сергацкий, А.В. Климашевич - Медицинский институт Пензенского государственного университета, Пенза, Россия
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оптимизация тактики лечения больных тотально-субтотальным панкреонекрозом
Authors: И.Е. Верхулецкий, О.В. Розенко, Г.Г. Пилюгин, А.Г. Осипов, А.С. Гавриленко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Застосування Дельтарану® та даларгіну при експериментальному спайкоутворенні
Authors: В.М. Демидов, С.М. Демидов - Одеський національний медичний університет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Огнестрельные поражения легких
Authors: В.В. Бойко, В.В. Макаров, А.В. Токарев, Д.В. Минухин, К.Н. Смоляник, А.Ф. Асамбаев - Харьковский государственный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Тактика хирургического лечения жидкостных скоплений и псевдокист поджелудочной железы
Authors: В.М. Ратчик, Б.Ф. Шевченко, А.М. Бабий, Д.В. Орловский, Г.В. Лукинов - ДУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепропетровск
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Использование радиочастотной термоабляции при лечении опухолей печени и поджелудочной железы
Authors: В.Г. Ярешко, С.Г. Живица - Запорожская медицинская академия последипломного образования
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Результати 16-річного досвіду лікування хворих з важкою формою гострого панкреатиту
Authors: Є.С. Комарницький, В.М. Лазько, А.Є. Комарницький, Т.О. Мосійчук - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Системы протеолиза-фибринолиза экссудата брюшинной полости, париетальной и висцеральной брюшины и их роль в патогенезе спаечной болезни
Authors: Р.И. Сидорчук, А.М. Плегуца, А.С. Паляница, О.Й. Хомко, Р.П. Кнут - Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Эхонавигационная интервенция в хирургическом лечении осложнённых форм некротического панкреатита
Authors: А.К. Влахов, В.Н. Старосек - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Технологические усовершенствования применения низких температур при лапароскопических операциях у больных с патологией гепатобилиарной системы
Authors: С.А. Бычков, Р.Н. Гринёв, А.А. Олефиренко - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Хирургическая тактика при инфицированном панкреонекрозе
Authors: С.А. Алиев, Б.М. Зейналов - Азербайджанский медицинский университет, Баку, Азербайджан
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Наш опыт лечения больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза
Authors: В.В. Ганжий, И.Ф. Сырбу, А.В. Бачурин, Н.А. Ярешко, В.В. Вакуленко, А.А. Бачурин - Запорожский государственный медицинский университет
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Диагностика и лечение холангиогенных абсцессов печени
Authors: А.А. Кипшидзе - Городская больница № 4, Севастополь
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Неспроможність швів анастомозів в хірургії товстої кишки
Authors: О.І. Пойда, В.М. Мельник - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Раннее энтеральное питание в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита
Authors: И.Е. Верхулецкий, Ю.Г. Луценко, А.Ф. Медведенко, Е.И. Верхулецкий, Д.Н. Синепупов - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вторичный иммунный дефицит. Общие иммуноглобулины у больных с вентральными грыжами. Ранняя диагностика послеоперационных осложнений
Authors: Т.Г. Лунина, А.Г. Лунин - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Модифицированный способ ликвидации остаточной полости после операций на печени
Authors: Я.Г. Колкин, В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, Р.Е. Песчанский, К.И. Павлов, Н.К. Базиян - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches