Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
№2(97), 2019

Ускладнений перебіг цукрового діабету: у центрі уваги гіпоглікемія (лекція з демонстрацією клінічного спостереження)
Автори: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Галушко О.А., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури)
Автори: Нестеренко О.М., Прокопенко Б.Б., Нестеренко О.О., Воробйова Т.І.
Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, м. Краматорськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Поширеність психоактивних речовин як анестезіологічна проблема
Автори: Марков Ю.І., Лоскутов О.А., Поліщук В.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери
Автори: Пилипенко М.М., Овсієнко Т.В., Бондар М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Медикаментозно зумовлені ураження печінки: принципи діагностики, патологічні зміни й підходи до лікування
Автори: Недашківський С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная?
Автори: Доморацкий А.Э., Крылюк В.Е., Иванченко Р.В., Свинтуковский М.Ю., Лисянский М.С., Пятковская Н.В., Олейник Ю.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Киевская городская клиническая больница № 6, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз геморагічних і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка
Автори: Мазуренко О.П.(1, 2), Надзякевич П.(2), Лоскутов О.А.(1), Згржебловська Л.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Silesian Centre Heart Diseases, Department Kardioanesthesiology SUM, ICU SCCS, Poland

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лідокаїн у мультимодальній анестезії: панацея сьогодення чи новий модний напрям?
Автори: Лоскутов О.А.(1, 2), Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування
Автори: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Дзюба Д.О.(1), Пащенко С.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції
Автори: Кузьменко В.О.(1), Скумс А.В.(1), Мазур А.П.(1), Кучинська І.А.(2)
(1) — ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень NT-proBNP як предиктор розвитку фібриляції передсердь у хворих на гострий коронарний синдром
Автори: Целуйко В.Й., Бен Салем Ф., Матузок О.Е.
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування катетерної субарахноїдальної блокади в абдомінальній хірургії
Автори: Бишовець С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Функціональний стан ліпідного обміну при травматичній хворобі у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла
Автори: Кучерявченко В.В., Волкова Ю.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Удосконалення методу штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях
Автори: Черній В.І., Собанська Л.О., Тополов П.О., Лазаренко О.Н., Алексєєва Т.А., Гур’янов В.Г.
ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
В помощь практикующему врачу: энтеральный путь коррекции синдрома кишечной недостаточности у больных после хирургических вмешательств
Автори: Тхоревский А.В.(1), Присяжнюк А.О.(2), Слободянюк Р.М.(1)
(1) — Украинская военно-медицинская академия, г. Киев, Украина
(2) — Клиника «Медиком», г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічний алкалоз у недоношеної новонародженої дитини
Автори: Танцюра Л.Д., Кисельова І.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Міська дитяча клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Інформована згода в клінічній практиці
Автори: Марков Ю.І., Жежер А.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Розвиток анестезіології в Україні: шлях від мистецтва до науки
Автори: Лоскутов О.А., Бондар М.В., Марков Ю.І., Болюк М.В., Єфименко Р.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Історія медицини
Автори: D.V. Dmytriiev, E.O. Glazov
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: D.O. Dziuba(1, 2), V.V. Donec(2), S.M. Byshovets(1), V.M. Lysenko(1)
(1) — Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
(2) — Kyiv Regional Clinical Hospital, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: O.A. Halushko
Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: V.V. Orel(1), I.V. Kyselova(1), T.L. Winder(2)
(1) — Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
(2) — INVITAE Laboratory, San Francisco, CA, USA

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: S.O. Tarasenko(1), O.A. Tovkai(1), S.O. Dubrov(2), M.V. Kunatovskiy(1), O.O. Yefimova(1), V.L. Rudenko(1)
(1) — Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Адамчук Н.А.(1), Сорокина Е.Ю.(2)
(1) — Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Украина
(2) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Андронов Я.В., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Андрющенко В.В.(1), Курділь Н.В.(2)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бабак С.І.(1), Дяченко С.П.(1), Юрків В.В.(1), Галушко О.А.(2)
(1) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бабіна Ю.М., Дмитрієв Д.В., Назарчук О.А.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бадюк М.І., Хитрий Г.П., Хухлей В.О., Жупан Б.Б.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бадюк М.І., Хитрий Г.П., Хухлей В.О., Жупан Б.Б.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бєлих О.В., Георгіянц М.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бігняк П.І., Креньов К.Ю., Гомон М.Л., Гончарук О.С.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Старокостянтинівська районна лікарня, м. Старокостянтинів Хмельницької області, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Білецький О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Білецький О.В., Колєй Л.І., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Білогуров С.М.(1), Данилова В.В.(2), Козлова Т.В.(3), Піонтковська О.В.(1), Борисов О.В.(1), Стрілець Є.В.(1)
(1) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бишовець С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Богомол А.Г.(1), Курділь Н.В.(2), Маркова С.О.(3)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, токсикологічний центр, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бодулєв О.Ю., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бойко А.Д., Хитрий Г.П.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бондар М.В., Маліновський В.В., Овсієнко Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Борщов С.П., Панасюк О.Л., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Буднюк О.О., Янак В.Д.
Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, Україна
КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», м. Одеса, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Буднюк О.О., Бедрега В.А., Крачев В.С.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер», м. Одеса, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Валенко О.О., Матвійчук М.С.
Комунальний заклад «Кам’янська міська лікарня швидкої медичної допомоги № 8», м. Кам’янське, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Волкова Ю.В., Науменко В.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Воротняк М.О., Лісецький В.А., Катеринич О.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкоцентр, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гаврилов О.О., Мазур Г.М., Гомон Т.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гарга А.Й., Гріжимальський Є.В., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Скорик В.С.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Кухар Д.І.(2), Пороша Н.С.(2), Столяров К.Є.(2), Зубко В.О.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Георгіянц М.А.(1), Юрченко О.М.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМНУ», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Голубничий В.О., Машин О.М., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Городкова Ю.В., Курочкін М.Ю.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Грижимальский Е.В., Гарга А.И., Сулименко Е.Н., Будник Н.Н., Ступакова А.В., Сивук С.О., Угнивенко С.В.
Роддом «Лелека», г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гріжимальський Є.В., Сівук С.О., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гриценко С.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Лоскутов О.А.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дацюк О.І., Бондар Р.А., Титаренко Н.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Денисенко А.І., Черній В.І.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дзюба Д.О.(1), Болюк М.В.(1), Єфименко Р.А.(1), Антонюк Я.А.(2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дмитришина Є.О., Говенко А.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дмитрієв Д.В., Семененко А.І., Глазов Є.О., Калінчук О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Долженко М.О., Баранова Н.В., Шарлай К.Ю., Лантухова Н.Д., Бойко О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Доморацький О.Е.(1), Кабачинський М.К.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Хмельницька обласна лікарня, м. Хмельницький, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дружина О.М.(1, 2), Маруняк С.Р.(1, 2), Лоскутов О.А.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дундаров Э.З., Козлова Ю.Н.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дундаров Э.З., Козлова Ю.Н.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дундаров Э.З., Корольчук К.Р.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дундаров Э.З., Корольчук К.Р., Лапицкая Е.С., Варганова К.М.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Дундаров Э.З., Сумарук И.Ю., Алейников Н.А.
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Зварічук О.А., Говенко А.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Іваськевич О.В.(1), Банар Ю.В.(1), Скуратівський Ю.Є.(2)
(1) — 66-й Військовий мобільний госпіталь, м. Покровськ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Йовенко И.А., Балака И.В.
Медицинский дом Odrex, г. Одесса, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Йовенко И.А., Павловский М.Э., Гавриченко Д.Г., Дубина В.Н.
Медицинский дом Odrex, г. Одесса, Украина
Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова, г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кіндяк І.Р., Тітов І.І., Волошинський О.В., Пулик І.Ю., Голуб В.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Клюцевський Д.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ковтун А.І., Коновчук В.М., Карпо П.М., Сажин А.П., Аносов А.Є.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Корбут Ю.В.(1), Циба А.М.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Корецький О.Є., Хитрий Г.П.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Корсунов В.А., Георгіянц М.А., Скорик В.С., Пороша Н.С., Павлов В.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Коробко Е.Ю., Георгіянц М.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Косеченко Н.Ю., Гомон М.Л., Нагайчук В.І.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Котко О.М., Марценюк Г.О.
НВМКЦ «ГВКГ», Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Котурбаш Р.Ю., Тхоревський О.В., Кривопишин В.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кришевський Ю.П.(1), Горошко В.Р.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Криштафор Д.А., Клигуненко Е.Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кузнецов А.Д., Закала Х.В.
Національний військовий медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», клініка невідкладної медичної допомоги, анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кузьменко Т.С., Воротинцев С.І., Доля О.С.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кузьменко В.О., Гурін П.В., Бабіч М.М.
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кулик І.В.(2), Кошель К.В.(2), Лісецький В.А.(1), Ліпич О.П.(1)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Київський міський клінічний онкоцентр, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курділь Н.В.(1), Андрющенко В.В.(2), Богомол А.Г.(2), Калиш М.М.(2), Іващенко О.В.(3), Падалка В.М.(4)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, токсикологічний центр, м. Київ, Україна
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(4) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курділь Н.В.(1), Богомол А.Г.(2), Падалка В.М.(3)
(1) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, токсикологічний центр, м. Київ, Україна
(3) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курділь Н.В.(1), Падалка В.М.(2), Іващенко О.В.(3)
(1) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курсов С.В., Білецький О.В., Белашко С.А., Воронцов В.Л., Калапуц В.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курсов С.В., Білецький О.В., Лизогуб К.І., Скоропліт С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курсов С.В., Білецький О.В., Скоропліт С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Курсов С.В., Ніконов В.В., Білецький О.В., Скоропліт С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кучерявченко В.В., Волкова Ю.В., Шарлай К.Ю.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кучинська І.А.(1), Дронов О.І.(2), Тинкалюк В.В.(3), Рокун В.В.(3), Кузьменко В.О.(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна
(4) — ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кущ К.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Левченко Е.В., Слободянюк А.Т.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Лизогуб М.В.(1), Георгіянц М.А.(2), Лизогуб К.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Лозовська О.В., Тхоревський О.В., Котко О.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Національний військово-клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Лоскутов О.А.(1), Дзюба Д.О.(1), Волочнюк Д.М.(2), Демянчук В.Б.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ТОВ «НВП «ЄНАМІН», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мазуренко О.П.(1, 2), Надзякевич П.(2), Лоскутов О.А.(1), Згржебловська Л.В.(1), Дмитрієв Д.В.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Silesian Centre Heart Diseases, Department Cardioanesthesiology SUM, ICU SCCS, Poland
(3) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Майсурадзе А.О., Науменко В.О., Волкова Ю.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Малигон О.І.(1, 2), Білоусов А.М.(1, 2), Яворський В.В.(1, 2), Богданчикова О.А.(2), Гоженко А.І.(3)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський обласний центр служби крові, м. Харків, Україна
(3) — Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», м. Одеса, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мальцева Л.А., Лисничая В.Н., Мосенцев Н.Ф., Завьялов Р.С., Бонадыга Н.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мальцева Л.А., Лисничая В.Н., Мосенцев Н.Ф., Завьялов Р.С., Конопацкий Я.Ю.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Маркова С.О.(1), Курділь Н.В.(2)
(1) — Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Марценюк Г.О.
Українська військово- медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Марцінів В.В.(1, 2), Михальчишина І.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Маслій В.А., Гомон М.Л., Вигонюк А.В., Гончарук О.С., Перова В.П., Пахно І.П.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Масуді А.В., Донець В.В., Мельник О.Ф., Злочевський О.М., Дивак В.В.
Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Машин О.М., Голубничий В.О., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мельник О.Ф.(2), Соклакова Ю.О.(1), Мельник О.В.(2), Дивак В.В.(2), Дзюба Д.О.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «КОКЛ», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Момот Н.В., Воротинцев С.І., Демитер І.М., Гриценко К.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Морозова Я.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна Режим інфузійно

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мосенцев Н.Ф., Лисничая В.Н., Мальцева Л.А., Базиленко Д.В., Мосенцев Н.Н.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мошківська Л.В., Лазоришинець В.В.
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Настенко О.М.(1), Фесенко В.С.(2)
(1) — Міський клінічний пологовий будинок № 6, м. Харків, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Недашківський С.М.(1), Бабак С.І.(2), Третьяченко С.О.(2), Кобець О.О.(2), Галушко О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Нестеренко А.Н.(1), Прокопенко Б.Б.(1), Нестеренко Е.А.(2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Краматорск, Украина
(2) — Центр службы крови НДСБ «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Орлецький Б.Ю., Фрончко В.П.
Міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Падалка В.М.(1), Курділь Н.В.(2), Іващенко О.В.(3)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Пилипенко М.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Пилипенко М.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Пращерук П.В., Федоров Ю.П., Пугачев В.А., Меренков В.Г., Кабат А.Л., Ракова С.В.
Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Пясецька Н.В., Ткаченко Р.О., Петриченко В.В.
Київський міський центр репродуктивної й перинатальної медицини, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Пятковская Н.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ремень І.І., Поліщук Л.М., Кривопишин В.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Гарбар М.О., Світлик Г.В., Сало В.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Слободянюк Р.М.(1), Мельник В.М.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Головний військовий клінічний госпіталь, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Сорокина Е.Ю., Коваль М.Г., Тацюк С.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
КП «Одесский областной клинический медицинский центр», г. Одесса, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Старіков А.В., Левченко Т.М., Клюцевський Д.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Старіков А.В., Правдіна Н.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Телегань В.О., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Терів П.С., Шкурупій Д.А. Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Волошинський О.В., Венгрович В.В., Нестор І.І., Мельник С.В., Голуб В.В.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Гриб В.А., Дяченко Б.М., Тітов О.І., Данилюк О.П., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Гриб В.А., Мартин А.Ю., Вінтоняк І.В., Нестор І.І., Майданська І.С.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Кіндяк І.Р., Волошинський О.В., Попівняк Х.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Мартин А.Ю., Вінтоняк І.В., Майданська І.С., Мельник С.В., Пулик І.Ю.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Мельник С.В., Мельник Ю.В., Тітов О.І., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тітов І.І., Нестор І.І., Вінтоняк І.В., Мартин А.Ю., Марусин С.О., Тітов О.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тробюк К.В., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Трофимович Є.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Федоров Ю.П., Пращерук П.В., Пугачев В.А., Меренков В.Г., Гречишкина Ю.А., Антошкин Р.В.
Харьковская клиническая больница на железнодорожном транспорте № 1, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Фесенко У.А.(1), Якимович Ю.С.(2), Сироїд М.В.(2), Родзоняк А.І.(2), Ступницький М.А.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Шевченко С.Б., Мельник Р.В.
Міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Холод Д.А., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ціома В.А.(1), Буднюк О.О.(2)
(1) — КЗ «Вознесенська центральна районна лікарня», м. Вознесенськ, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Черній В.І., Науменко А.В., Штомпель І.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Черній В.І., Куриленко Я.В., Собанська Л.О., Тополов П.О.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Шадлун Д.Р., Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Шевчук В.М., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми
Автори: Юхимчук Т.Я., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Медичні форуми